Main Menu
User Menu

21. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typ A [1939-1939]

21st Motorized Anti-Aircraft Artillery Battery Type A

21 Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej typ A

     
Název:
Name:
21. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typ A
Originální název:
Original Name:
21 Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej typ A 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 2)
Předchůdce:
Predecessor:

Datum zániku:
Disbanded:
19.09.1939 3)
Následovník:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-14.09.1939 Velitelství divizního dělostřelectva 21. horské pěší divize
14.09.1939-19.09.1939 ??? 4)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08.1939 Krakov (Kraków), ? /
DD.08.1939-26.08.1939 Krakov (Kraków)-Bílsko (Bielsko), přesun po vlastní ose /
26.08.1939-02.09.1939 Bílsko (Bielsko), ? /
02.09.1939-03.09.1939 Bílsko (Bielsko)-Kąty, noční přesun / 5)
03.09.1939-03.09.1939 Kąty-prostor Wadowice, přesun / 6)
03.09.1939-04.09.1939 prostor Wadowice-Krzywaczka-Mogilany, přesun /
04.09.1939-05.09.1939 Mogilany, ? /
05.09.1939-06.09.1939 Mogilany-Bochnia, přesun /
06.09.1939-08.09.1939 Bochnia-Tarnów-Dębica, přesun /
08.09.1939-08.09.1939 Dębica-Řešov (Rzeszów), přesun /
08.09.1939-10.09.1939 Řešov (Rzeszów), ? /
10.09.1939-11.09.1939 Řešov (Rzeszów)-Łańcut-Przeworsk-Jarosław-Kuryłówka, přesun /
11.09.1939-12.09.1939 Kuryłówka-prostor Sól pod Biłgorajem, přesun /
12.09.1939-13.09.1939 prostor Sól pod Biłgorajem, ? /
13.09.1939-14.09.1939 Sól pod Biłgorajem-Tarnogród-les východně Pawłowa, přesun /
14.09.1939-DD.09.1939 les východně Pawłowa-Biłgoraj-Tereszpol-???-Wysokie-???-Piaski-Chełm-Włodawa, přesun /
DD.09.1939-17.09.1939 Włodawa, ? / 7)
17.09.1939-17.09.1939 Włodawa / -Luboml (Лю́бомль)-Kovel (Kowel, Ковель), přesun / 8)
17.09.1939-19.09.1939 Kovel (Kowel, Ковель)-Luck (Łuck, Луцьк)-Horochów (Горохів)-prostor Kamionka Strumiłowa (Кам'янка-Бузька)-Busk (Буськ)-Gliniany (Глиняни)-Przemyślany (Перемишляни), přesun /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-19.09.1939 Godunow, Borys (kapitan artylerii) 9)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-19.09.1939 I. palebná četa 10)
24.08.1939-19.09.1939 II. palebná četa
24.08.1939-19.09.1939 III. palebná četa
24.08.1939-19.09.1939 IV. palebná četa 11)
24.08.1939-19.09.1939 Technicko-hospodářská četa
Poznámka:
Note:
1) Podle mobilizačních tabulek její název zněl Motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typ A č. 21. V polské historiografii je však uváděna jako zde.
2) Baterie byla utvořena v rámci poplachové mobilizace (od 24.08.1939) 5. oddílem protiletadlového dělostřelectva v hnědé mobilizační skupině v termínu do 36 hodin od zahájení mobilizace.
3) Baterie zanikla pravděpodobně kolem 19. září, kdy u obce Przemyślany (Перемишляни) byla obklíčena jednotkou 5. jezdecké divize Rudé armády, která zbytky baterie odzbrojila a vzala do zajetí.
4) Operační rozkaz velitele 21. hpd z 13. září na den 14. září nařizoval přesun baterie do lesa východně od obce Pawłowa, kde byla pravděpodobně na pokyn velitele Operační skupiny „Boruta“ vyčleněna ze sestavy divize a měla se hlásit v Brestu nad Bugem.
5) Při nočním přesunu Bílskem byla jedna z čet napadena palbou německých diverzantů, ne kterou odpověděla palbou vlastních kulometů a pušek.
6) U Wadowic měla baterie sestřelit 2 německé letouny (z toho 1 stíhací)
7) Ve městě Włodawa byla pro nedostatek benzínu zničena a zanechána většina vozidel baterie.
8) V Kovlu měla baterie sestřelit bombardovací letoun.
9) (08.06.1902-DD.MM.19RR). V březnu 1939 byl velitelem 3. baterie 5. protiletadlového dělostřeleckého oddílu. Pod nátlakem situace souhlasil s odzbrojením a pokusil se zastřelit. Zabránili mu v tom důstojníci baterie. Ze sovětského zajateckého transportu utekl společně se svými důstojníky, ale po několika dnech byli chyceni Němci. U Krakova se mu povedl další útěk z transportu. Další osudy nejsou ve zdrojích uvedeny.
10) Dalšími důstojníky baterie byli: ppor. děl. Zenon Lebelt, ppor. děl. v zál. Wincenty Jerzy Kluska, ppor. děl. v zál. Edmund Wiktor Sojecki, ppor. děl. v zál. Jan Adam Chwierut.
Aspiranti v důstojnické funkci: seržant aspirant děl. Borys Kinderman (do 02.09.1939 velitel IV čety), aspirant v zál. Jan Dąbrowski.
11) Velitel čety, seržant aspirant děl. Borys Kinderman (10.03.1917-DD.MM.RRRR). Dne 02.09,1939 se při neopatrném zacházení se zbraní postřelil do nohy a byl odvezen do nemocnice. Dne 12.09.1939 padl do německého zajetí. Dne 13.09.1939 byl výnosem Vrchního velitele povýšen do hodnosti podporučíka. Po osvobození sloužil v polském 2. sboru a v květnu 1949 emigroval do Austrálie.
Zdroje:
Sources:
https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
Kinderman, Borys: Sprawozdanie z udziału w Kampanii Polskiej 1939 r., in:
Polska obrona przeciwlotnicza 1939, Tom 3, Część 3, Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Tetragon, Warszawa 2013. str. 409-411
Kopczewski, Marian - Moszumański, Zbigniew: Polska artyleria przeciwlotnicza w wojnie obronnej 1939 roku, Warszawa 1999
Lebelt, Zenon: Sprawozdanie z działalności podczas kampanii wrześniowej 1939 r., in:
Polska obrona przeciwlotnicza 1939, Tom 3 Część 3, Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Tetragon, Warszawa 2013. str. 406-409
Ogólny rozkaz operacyjny dowódcy 21 dywizji piechoty na dień14 września do przeciwdziałania niemieckim oddziałom pancernym na kierunku: Jarosław-Oleszyce-Tomaszów. In: Wojna obronna Polski 1939, wybór źródeł, WIH, MON, Warszawa 1968, str. 795
Truszkowski, Stanisław: Działania artylerii przeciwlotniczej w wojnie 1939 R, Wojskowy Przegląd Historyczny nr 2/1978 str. 212-236

URL : https://www.valka.cz/21-motorizovana-protiletadlova-delostrelecka-baterie-typ-A-1939-1939-t230561#639861Verze : 0
MOD
Sestřely baterie
Podle zprávy ppor. Lebelta měla baterie v celém tažení vypálit kolem 1 000 nábojů a sestřelit celkem 3 nepřátelské letouny:
03.09.1939 v prostoru města Wadowice 2 stroje, z toho jeden stíhací. Podle německých zdrojů tento den v prostoru obcí Andrychów-Wadowice-Kalwaria operovalo 22 strojů Dornier Do 17E od II/77 KG. Ztráty nebyly hlášeny. Rovněž stíhací letectvo Luftwaffe nehlásilo v tomto prostoru žádné ztráty. Je možné, že se jednalo o stroje některé z průzkumných letek.
17.09.1939 nad městem Kovel jeden bombardovací letoun. Vzhledem k začátku sovětské operace proti Polsku, nad Kovlem jednotky Luftwaffe neoperovaly. Mohlo se jednat o některý ze sovětských letounů.
Ztráty baterie
Podle zprávy ppor. Lebelta měla baterie 2 padlé, 5 nezvěstných a několik raněných dělostřelců.
Dne 17.09.1939 z důvodu nedostatku PHM zničila a ponechala ve městě Włodawa většinu svých vozidel.
Zdroje:
Emmerling, Marius: Luftwaffe nad Polską, Cz. I Jagdflieger, ARMAGEDON, Gdynia 2002
Emmerling, Marius: Luftwaffe nad Polską, Cz. II Kampfflieger, ARMAGEDON, Gdynia 2003
Emmerling, Marius: Luftwaffe nad Polską, Cz. III Stukaflieger, ARMAGEDON, Gdynia 2006
Lebelt, Zenon: Sprawozdanie z działalności podczas kampanii wrześniowej 1939 r., in:
Polska obrona przeciwlotnicza 1939, Tom 3 Część 3, Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Tetragon, Warszawa 2013. str. 406-409
URL : https://www.valka.cz/21-motorizovana-protiletadlova-delostrelecka-baterie-typ-A-1939-1939-t230561#639890Verze : 0
MOD