Main Menu
User Menu

Samostatná rota lehkých tanků č. 113 [1939-1939]

113th Independent Light Tank Company

Samodzielna Kompania Czołgów Lekkich nr 113

     
Název:
Name:
Samostatná rota lehkých tanků č. 113
Originální název:
Original Name:
Samodzielna Kompania Czołgów Lekkich nr 113
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:

Datum zániku:
Disbanded:
14.09.1939 2)
Následovník:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.08.1939-04.09.1939 2. obrněný prapor
04.09.1939-11.09.1939 Vrchní velitelství útočné vozby Hlavního velitelství Vrchního velitele 3)
11.09.1939-14.09.1939 Skupina „Brest“
Dislokace:
Deployed:
31.08.1939-DD.09.1939 Żurawica / 4)
DD.09.1939-09.09.1939 Żurawica-Przemyśl / -Lwów (Львів)-Gródek Jagielloński (Городок)-Krasne (Красне)-Zdołbunów (Здолбунів)-Równe (Рівне)-Kiwerce (Ківерці) / -Brześć nad Bugiem (Брэст) / -východně Łuków Podlaski, přesun po železnici /
09.09.1939-11.09.1939 východně Łuków Podlaski / -Brześć nad Bugiem (Брэст), přesun po železnici / 5)
11.09.1939-14.09.1939 Brześć nad Bugiem (Брэст), boj / 6)
Velitel:
Commander:
31.08.1939-14.09.1939 Ostrowski, Jerzy Maria (porucznik broni pancernych) 7)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

31.08.1939-16.09.1939 1. četa
31.08.1939-16.09.1939 2. četa
31.08.1939-16.09.1939 3. četa
31.08.1939-DD.09.1939 Technicko-hospodářská četa 8)
Poznámka:
Note:
1) Rota neexistovala v mírové struktuře armády a byla mobilizována 2. obrněným praporem v I. vlně všeobecné mobilizace v termínu do 6. dne. Operační pohotovosti dosáhla 4. září. Název roty dle mobilizační tabulky. V poválečných polských zdrojích označována rovněž jako 113 samostatná rota lehkých tanků nebo 113 rota lehkých tanků Renault FT-17.
2) Rota byla prakticky zničena v boji a tím jako bojeschopná jednotka zanikla.
3) Rota byla určena jako dispoziční asistenční jednotka Hlavního velitelství Vrchního velitele.
4) Zdroje uvádějí odlišné termíny odjezdu. V práci Jońcy a spol. je uvedeno 7. září, Nawrocki uvádí noc z 5. na 6. září, Szubańki uvádí noc z 6. na 7. září.
5) Dne 09.09.1939 byla u Łukova zničena německými bombardéry od I./KG 1 a I./KG 152 železniční trať a proto se vlaková souprava vrátila do Brestu. Kromě toho v Brestu už od 7. září sídlilo Hlavní velitelství, pro které byla rota určena.
6) Před německým útokem na brestskou pevnost byly její tanky rozmístěny v zahrádkách severně od citadely a hned v prvním boji odpoledne dne 14.09.1939 byla prakticky zničena tanky II. praporu 8. tankového pluku 10. tankové divize, když přišla o 12 svých vozů.
7) (04.03.1906-DD.MM.19RR). Od DD.09.1939 v německém zajetí. Głowacki uvádí jako velitele por. Stoklasu, který je ve všech jiných zdrojích (kromě Wróblewského, který se odvolává na jeho práci) uveden jako velitel 112. roty.
8) Četa byla omylem zničena palbou vlastní pěchoty a dělostřelectva.
Zdroje:
Sources:

Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966, str. 136, 214
Jońca, Andrzej-Szubański, Rajmund-Tarczyński, Jan: Wrzesień 1939-pojazdy Wojska Polskiego. Barwa i broń., WKŁ, Warszawa 1990, str. 30
Nawrocki, Antoni: 2 Batalion Pancerny (Żurawica 1935-1939), Oficyna Wydawnicza "Ajaks", Pruszków 2006, str. 49, 53, 72
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010, str. 387
Rybka, Ryszard-Stepan Kamil: Rocznik oficerski 1939, Księgarnia Akademicka, Fundacja Centrum Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, Bellona, Warszawa 2004, str. 60, 124, 155, 187, 198, 228-229, 302
Wróblewski, Jan: Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1989, str. 44, 191


Samostatná rota lehkých tanků č. 113 [1939-1939] - Tank Renault FT-17 v polských službách
Zdroj: https://www.1939.pl/uzbrojenie/polskie/pojazdy/ft17/index.html

Tank Renault FT-17 v polských službách
Zdroj: www.1939.pl

URL : https://www.valka.cz/Samostatna-rota-lehkych-tanku-c-113-1939-1939-t228881#635915Verze : 1
MOD