Main Menu
User Menu

Velitelství divizního dělostřelectva [1939-1939]

Divisional Artillery Command

Dowództwo artylerii dywizyjnej

Velitelství divizního dělostřelectva – Divisional Artillery Command – Dowództwo artylerii dywizyjnej.Orgán velitele pěší divize pro organizaci a řízení dělostřelecké podpory. Velitel byl podřízen bezprostředně veliteli divize. Personální obsazení zajišťovala divize z vlastních zdrojů, kromě důstojníka dělostřeleckého zpravodajství. Podléhaly mu jednotky dělostřelectva divize (kromě doprovodného dělostřelectva) a přidělené jednotky dělostřelectva určené k přímé a všeobecné podpoře jednotek divize v obranném nebo útočném boji.
Samotné velitelství tvořili:
velitel divizního dělostřelectva – dowódca AD (v hodnosti plukovník, podplukovník)
důstojník štábu – oficer sztabu (v hodnosti major, kapitán)
důstojník dělostřeleckého zpravodajství – oficer wywiadowczy artylerii (v hodnosti kpt., por.)
zástupce důstojníka dělostřeleckého zpravodajství – zastępca oficera wywiadowczego artylerii (v hodnosti kpt., por.)
spojovací důstojník – oficer łączności (v hodnosti kpt., por.
přednosta kanceláře – szef kancelarii (rotný – starszy podoficer)
písař – pisarz (maszynista) (délesloužící poddůstojník dělostřelectva)
2 důstojničtí sluhové – luzacy
1 osobní automobil
1 dvouspřežný kancelářsko-zavazadlový povoz
1 selský povoz – wóz taborowy

Výkonným orgánem velitelství bylo velitelství lehkého dělostřeleckého pluku příslušné pěší divize.
Podřízenými jednotkami byly:
lehký dělostřelecký pluk (velitelství)
těžký dělostřelecký oddíl typ II
motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu „A“
samostatná meteorologická hlídka
dělostřelecké jednotky dočasně přidělené vyšším stupněm velení

Zdroje:
www.dws.org.pl (přístup 20.11.2019)
Łoś, Roman: Artyleria polska 1914-1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991, str. 264-265,
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010, str. 2
Sprawozdanie dowódcy I Grupy Artylerii, płk. Michała Gałązki dla gen. bryg. Emila Krukowicza-Przedrzymirskiego z przeglądu artylerii dywizyjnej 20 DP i 9 DAK, in: Mobilizacja marcowa 1939: dokumenty i relacje, Wojskowe teki archiwalne, tom 2, Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry-Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Wydawnictwo Tetragon sp. z o.o., Warszawa 2012 str. 125-126
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-divizniho-delostrelectva-1939-1939-t226657#630908Verze : 4
MOD