Main Menu
User Menu

Spojovací četa motorizovaného pluku 10. jezdecké brigády [1939-1939]

Signal Platoon of the Motorized Regiment (10th Cavalry Brigade)

Pluton łączności pułku zmotoryzowanego 10 Brygady Kawalerii

Spojovací četa motorizovaného pluku 10. jezdecké brigády – Signal Platoon of the Motorized Regiment (10th Cavalry Brigade) – Pluton łączności pułku zmotoryzowanego 10 Brygady KawaleriiSpojovací četa byla jako samostatná setnina jezdectva podřízena veliteli pluku. Zajišťovala spojení velitelského stanoviště pluku s nadřízeným velitelstvím a jednotkami pluku. Mohla současně rozvinout pět tras drátového telefonního vedení a dvě stanoviště spojení s letectvem. Každý telefonní roj mohl rozvinout vedení o délce do 13 km rychlostí od 7 (noc) do 10 (den) km/hod (pozemní vedení) a od 1 (noc) do 3 (den) km/hod. (vzdušné vedení). Rádiové spojení s letadly nebylo prakticky využíváno, protože pozorovací a kurýrní letadla nebyla radiostanicemi vybavena.

Pro pluky 10. jezdecké brigády byly válečné stavy čety stanoveny nařízením Hlavního štábu L.dz.686/Mob ze dne 23.12.1938 - tabulka č. 16

Organizační struktura spojovací čety pluků 10. jezdecké brigády:


velitelství čety – velitel čety, zástupce velitele-materiálový poddůstojník, důstojnický sluha, 2 řidiči motocyklů s vozíkem, 2 motospojky s motocykly solo
5x telefonní roj (patrol telefoniczny) – v každém 1 malý nákladní automobil (półciężarówka) s řidičem, velitelem roje, čtyřmi stavěči a 3 polními telefony
1x radiotelegrafní roj (patrol radio) – terénní automobil s radiostanicí N1S, velitelem roje, řidičem a radiotelegrafistou. Pro nedostatek radiostanic N1S však byla přidělena radiostanice N2S s kratším dosahem.
2x roj spojení s letectvem (patrol łączności z lotnictwem) – v každém 1 dodávkový automobil (półciężarówka) s divizní přijímací radiostanicí ROD (Radiostacja odbiorcza dywizyjna ROD), velitelem roje, řidičem, radiotelegrafistou, signalistou (sygnałowy), stavěčem signálních plachet (płachtowy)

Tabulkové stavy čety:Tabulkové počty čety Počet
Etat plutonu Ilość
důstojníci 1
oficerowie 1
poddůstojníci + mužstvo 9 + 40
podoficerowie + szeregowcy 9 + 40
pistole Vis wz. 35 2
pistolety Vis wz. 35 2
karabiny Mauser wz. 98 PWU 48
kbk Mauser wz. 98 PWU 48
radiostanice N1S 1
radiostacja N1S 1
přijímací radiostanice ROD 2
radiostacje odbiorcze ROD 2
polní telefony 15
telefony polowe 15
radioautomobil 1
samochód-radio 1
malé nákladní automobily 7
samochody półciężarowe 7
motocykly Sokół 600 sólo 2
motocykle Sokół 600 solo 2
motocykly Sokół 1000 s postranním vozíkem 2
motocykle Sokół 1000 z przyczepą 2


Poznámky:
Pro nedostatek radiostanic N1S była četě přidělena stanice N2S s kratším dosahem
Z powodu braku stacji N1S pluton posiadał radiostację N2S

Zdroje (Źródła):
Gaj, Krzysztof M.: 10. Brygada Kawalerii w 1939 roku – organizacja wojenna wielkiej jednostki motorowej, Wydawnictwo NapoleonV, Oświęcim 2013, str. 65, 68, 256-257, 269-270, 280
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-ceta-motorizovaneho-pluku-10-jezdecke-brigady-1939-1939-t220844#616631Verze : 1
MOD