Main Menu
User Menu

Velitelství motorizovaného pluku 10. jezdecké brigády [1939-1939]

Motorized Regiment Headquarters (10th Cavalry Brigade)

Dowództwo pułku zmotoryzowanego 10 Brygady Kawalerii

Velitelství motorizovaného pluku 10. jezdecké brigády – Motorized Regiment Headquarters (10th Cavalry Brigade) – Dowództwo pułku zmotoryzowanego 10 Brygady Kawalerii


Pro pluky 10. jezdecké brigády byly válečné stavy velitelství stanoveny nařízením Hlavního štábu L.dz.686/Mob ze dne 23.12.1938 - tabulka č. 15.
Součástí velitelského stanoviště (VS) pluku byli důstojníci velitelství, velitelského doprovodu a velitel spojovací čety + 15 poddůstojníků a 72 vojínů. K dispozici měli 1 osobní automobil, 2 osobní terénní automobily, 1 radioautomobil, 7 malých nákladních automobilů, 5 motocyklů s vozíkem a 6 motocyklů sólo. Pochodová kolona VS měla mít za jízdy po silnici délku 0,8 km. Průzkumné družstvo było určeno pro průzkum cest přesunu pro VS. Družstvo řízení dopravy a zákopnické družstvo byly určeny pro zabezpečení přesunu VS (průzkum, označení objížděk, drobné opravy silnic a silničních objektů).

Velitelství (dowództwo) pluku tvořili:
velitel (dowódca), důstojnický sluha (ordynans osobisty), osobní automobil s řidičem (samochód osobowy z kierowcą)
zástupce velitele pluku (zastępca dowódcy), důstojnický sluha (ordynans osobisty), osobní terénní automobil s řidičem (łazik z kierowcą)

Velitelský doprovod (poczet dowódcy):
pobočník velitele (adiutant), důstojnický sluha, řidič + motocykl s vozíkem (motocykl z przyczepką)
ordonanční důstojník (oficer ordynansowy), důstojnický sluha, řidič + motocykl s vozíkem
pozorovatel (obserwator), řidič + osobní terénní automobil
trubač (trębacz), řidič + motocykl s vozíkem
4 motospojky (goniec motocyklowy), 4 motocykly solo
Průzkumné družstvo (sekcja zwiadu): velitel (dowódca), střelec kulometu (celowniczy rkm), 2 nosiči střeliva (amunicyjni), 3 řidiči + motocykly s vozíkem
družstvo řízení dopravy (sekcja regulacji ruchu): velitel, zástupce velitele, 2 řidiči + motocykly s vozíkem
kancelář pluku (kancelaria): přednosta plukovní kanceláře (szef kancelarii), písař (kancelista)
V září 1939 r. byl v sestavě doprovodu rovněž informační důstojník (oficer informacyjny).

Hospodářsko-technická správa (kwatermistrzostwo):
ubytovatel (kwatermistrz), důstojnický sluha, osobní terénní automobil s řidičem
účetní důstojník (płatnik) + 2 účetní poddůstojníci (podoficer rachunkowy), důstojnický sluha, z trénu (z taboru) přidělený nákladní automobil s řidičem a závozníkem (pomocnik kierowcy)
proviantní důstojník (oficer żywnościowy) + 2 účetní poddůstojníci, důstojnický sluha, řidič + motocykl s vozíkem, z trénu přidělený nákladní automobil s řidičem a závozníkem a malý nákladní automobil (półciężarówka) s řidičem
zbrojní poddůstojník (zbrojmistrz) + zbrojíř (rusznikarz), z trénu přiděleny 3 nákladní automobily s řidiči a závozníky
technický důstojník (oficer techniczny), důstojnický sluha, osobní terénní automobil s řidičem + 2 účetní poddůstojníci
poddůstojník zásobování PHM (podoficer materiałów pędnych), z trénu přiděleny 3 cisterny (cysterny) s řidiči a závozníky + 3 přívěsy pro přepravu PHM (przyczepy benzynowe)
materiálový poddůstojník (podoficer sprzętowy), z trénu přidělený nákladní automobil s řidičem a závozníkem
Technická sekce
Dílna (warsztat): velitel dílny-automechanik, automechanik (mechanik samochodowy), autoelektrikář (elektryk samochodowy), soustružník (tokarz), zámečník (ślusarz), kovář (kowal), svářeč (spawacz), řidič + dílenský nákladní automobil (samochód warsztatowy)
3x opravárenská hlídka (patrol reparacyjny): v každé velitel-automechanik, autoelektrikář, řidič + malý nákladní automobil (półciężarówka)
Hlavní lékař:
hlavní lékař, zdravotní poddůstojník, důstojnický sluha, řidič motocyklu s vozíkem
Zdravotnická hlídka:
velitel hlídky – zdravotní poddůstojník, 2 sanitáři, řidič automobilu, zdravotnický automobil

Tabulkové válečné stavy velitelství pluku:
Etat wojenny dowództwa pułku:


Tabulkové stavy Velitelství Velitelský doprovod Hospodářsko-technická správa Celkem
Etaty Dowództwo Poczet dowódcy Kwatermistrzostwo Razem
důstojníci 2 2 5 9
oficerowie 2 2 5 9
poddůstojníci 2 7 20 29
podoficerowie 2 7 20 29
vojíni 2 18 21 41
szeregowcy 2 18 21 41
pistole Vis wz. 35 3 6 12 21
pistolety Vis wz. 35 3 6 12 21
karabina Mauser wz. 98 PWU 3 21 31 55
kbk Mauser wz. 98 PWU 3 21 31 55
ruční kulomety Browning vz. 28 0 1 0 1
rkm Browning wz. 28 0 1 0 1
osobní automobily 1 0 0 1
samochody osobowe 1 0 0 1
osobní terénní automobil Polski Fiat 508 III nebo PF 518 1 1 2 4
łaziki Polski Fiat 508 III albo PF 518 1 1 2 4
malé nákladní automobily do 1t 0 0 3 3
półciężarówki do 1t 0 0 3 3
motocykly Sokół 600 solo 0 4 0 4
motocykle Sokół 600 solo 0 4 0 4
motocykly Sokół 1000 nebo 600 s postranním vozíkem 0 8 2 10
motocykle Sokół 1000 lub 600 z przyczepą 0 8 2 10
dílenský automobil 0 0 1 1
warsztat samochodowy 0 0 1 1
sanitní automobil 0 0 1 1
samochód sanitarny 0 0 1 1


Poznámky:
Uwagi:
Nákladní automobily do 2t s řidiči a závozníky byly přidělovány ze stavu trénu hospodářské čety
Samochody ciężarowe do 2t z kierowcami i pomocnikami kierowców były przydzielane z taboru plutonu gospodarczego
Dílenský automobil typu Ursus A nebo Praga RV
Warsztat samochodowy typu Ursus A lub Praga RV

Je nutno dodat, że skutečné stavy se mohly lišit od uvedených tabulkových stavů.
Trzeba podkreślić, że stan rzeczywisty mógł się różnić od przedstawionego stanu etatowego.

Zdroje (Źródła):
Gaj, Krzysztof M.: 10. Brygada Kawalerii w 1939 roku – organizacja wojenna wielkiej jednostki motorowej, Wydawnictwo NapoleonV, Oświęcim 2013, str. 64-65, 68-69, 253-255, 266-268, 279
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-motorizovaneho-pluku-10-jezdecke-brigady-1939-1939-t220693#616248Verze : 2
MOD