Main Menu
User Menu

Motorizovaná kulometná eskadrona (rota) [1939-1939]

Machine gun squadron (company)

Zmotoryzowany szwadron (kompania) ckm

Kulometná eskadrona (rota) (motorizovaná) – szwadron (kompania) karabinów maszynowych (zmotoryzowany) – machine gun squadron (company) (motorized)Byla vojskovou setninou motorizovaného jezdectva jako součást motorizovaného pluku Varšavské tankové a motorizované brigády. V některých zdrojích je uváděna jako eskadrona (rota) těžkých kulometů a doprovodných zbraní.
V sestavě této brigády byly dva motorizované pluky:
Pluk pěších střelců (Pułk Strzelców Pieszych) – v září 1939 jediný motorizovaný pěší pluk. Jeho příslušníci měli hodnosti pěchoty a názvem jednotky byla rota.
1. pluk jízdních střelců (1 Pułk Strzelców Konnych)
Měla zajišťovat palebnou podporu bojových složek motorizovaného jezdectva. Eskadrona (rota) byla v dispozici velitele pluku pod přímým velením velitele eskadrony. Jednotlivé čety nebo kulometné roje byly zpravidla přidělovány jako posilové prostředky motorizovaným řadovým eskadronám (rotám) nebo účelově tvořeným a samostatně působícím motorizovaným korouhvím. Od kulometných eskadron pluků 10. jezdecké brigády se lišila jak organizační strukturou, tak tabulkovými počty.

Organizační schéma motorizované kulometné eskadrony podle Zaleského:
Velitel + velitelský roj (dowódca + poczet dcy) – 1 osobní terénní automobil, 2 motocykly, 2 motocykly s postranním vozíkem, 1 ruční kulomet
4 kulometné čety (plutony ckm) – v každé 1 motocykl s postranním vozíkem, 4 těžké kulomety s obsluhou na 4 nákladních automobilech
2 minometné čety (plutony moździerzy) – v každé 1 motocykl s postranním vozíkem, 2 minomety s obsluhou na 2 nákladních automobilech.
Hospodářské družstvo (drużyna gospodarcza) – 8 nákladních automobilů, 2 polní kuchyně.

Pravděpodobné tabulkové stavy podle Zaleského:

Tabulkové počty eskadrony (roty) Počet
Stany etatowe szwadronu (kompanii) ilość
důstojníci 7
oficerowie 7
poddůstojníci + mužstvo 189
podoficerowie + szeregowcy 189
pistole 36
pistolety 36
karabiny Mauser wz. 98 nebo wz. 29 154
kbk wz. Mauser wz. 98 lub wz. 29 154
ruční kulomety Browning wz. 28 2
rkm Browning wz. 28 2
těžké kulomety Maxim wz. 30 16
ckm Maxim wz. 30 16
protitankové pušky wz. 35 4
karabiny ppanc. wz. 35 4
osobní terénní automobily Polski Fiat 508 III nebo PF 518 1
łaziki Polski Fiat 508 III nebo PF 518 1
nákladní automobily 28
samochody ciężarowe 28
motocykly Sokół 600 2
motocykle Sokół 600 2
motocykly Sokół 1000 a Sokół 600 s postranním vozíkem 8
motocykle Sokół 1000 i Sokół 600 z przyczepą 8
polní kuchyně 2
kuchnia polowa 2

Je nutno dodat, že práce Zaleského je kritizována jako zastaralá a nepřesná (internetové zdroje) a výchozí skutečné stavy celého motorizovaného pluku se poměrně značně lišily od předpokládaných tabulkových stavů (Jońca a spol.).

Zdroje:
www.dws.org.pl
www.dws.org.pl
Jońca, Adam-Szubański, Rajmund-Tabaczyński, Jan: Wrzesień 1939. Pojazdy Wojska Polskiego. Barwa i broń, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1990, str. 19
Zaleski, Wacław: W Warszawskiej Brygadzie Pancerno-Motorowej. Z dziejów 1 Pułku Strzelców Konnych, Wydawnictwo MON, Warszawa 1988, str. 246-247, 249-251
URL : https://www.valka.cz/Motorizovana-kulometna-eskadrona-rota-1939-1939-t220383#615698Verze : 1
MOD