Main Menu
User Menu

Řadová eskadrona (motorizovaná) pluků 10. jezdecké brigády [1939-1939]

Line Squadron (Motorized) of the 10th Cavalry Brigade Regiments

Szwadron liniowy (zmotoryzowany) pułków 10 Brygady Kawalerii

Řadová eskadrona (motorizovaná) pluků 10. jezdecké brigády – Zmotoryzowany Szwadron liniowy (zmotoryzowany) 10 Brygady Kawalerii – Line Squadron (Motorized) of the 10th Cavalry BrigadeŘadová eskadrona (motorizovaná) byla prostřednictvím svého velitele podřízena veliteli motorizovaného jezdeckého pluku jako základní bojová setnina jezdectva. V rámci pluků 10. jezdecké brigády existovaly eskadrony dvou typů:
silniční (drogowe) – 1. a 2. eskadrona
terénní (terenowe) – 3. a 4. eskadrona
V bojovém sledu bylo 132 mužů, kteří mohli být při útoku rozvinuti do šířky cca 250 m, a v obraně do šířky 1 250 m. Pochodová kolona eskadrony měla délku 400 m. Eskadrona mohla být posílena těžkými kulomety (do jedné čety kulometné eskadrony), protitankovými kanony plukovní protitankové čety, hlídkou plukovního zákopnického družstva, nebo jinými přidělenými brigádními prostředky. Pro pluky 10. jezdecké brigády byly válečné stavy eskadrony stanoveny nařízením Hlavního štábu L.dz.686/Mob ze dne 23.12.1938 - tabulka č. 19. Do vypuknutí války v září 1939 došlo ještě k několika změnám. Např. koncem srpna po tři eskadrony obdržely nákladní automobily Praga RV (pro každou eskadronu 7 vozů) a jedna eskadrona si zachovala svoje dosavadní polopásy wz. 34. Dne 6. září k plukům dorazily protitankové pušky wz. 35, které byly přiděleny pravděpodobně k jednotlivým rojům odstřelovačů.

Organizační struktura motorizované řadové eskadrony (silniční)

:
Velitel (dowódca), důstojnický sluha (ordynans osobisty), řidič (kierowca) + terénní osobní automobil (łazik)
velitelský roj (poczet dcy) – 2 pozorovatelé (obserwatorzy), 1 motospojka (łącznik motocyklowy) + motocykl solo
průzkumný roj (patrol zwiadowców) – velitel roje, 4 průzkumníci, řidič (kierowca) + terénní osobní automobil (łazik)
Tři řadové čety (plutony liniowe) – v každé četě velitel, důstojnický sluha, řidič (kierowca) + motocykl s vozíkem (motocykl z przyczepką), zástupce velitele, 2 spojky-pozorovatelé (łącznik-obserwator), řidič, závozník (pomocnik kierowcy) + nákladní automobil do 2t s přívěsem pro přepravu osob (samochód ciężarowy do 2t z przyczepą osobową), od konce srpna automobil Praga RV.
v každé četě 3 družstva (drużyny) + roj odstřelovačů (sekcja strzelców wyborowych). V každém družstvu velitel, 3 řadoví střelci (strzelcy), velitel kulometného roje (karabinowy), střelec (celowniczy), 2 nosiči střeliva (amunicyjni), 1 ruční kulomet (rkm).
Roj odstřelovačů – velitel roje, 2 odstřelovači.
Četa těžkých kulometů (pluton ckm) – velitel čety, řidič, závozník, nákladní automobil do 2t, 2 kulometné roje t (2 obsługi ckm)
V kulometném roji velitel roje, střelec, nabíječ (taśmowy), 2 nosiči střeliva 1 těžký kulomet (ckm) Browning wz. 30
Hospodářské družstvo s trénem a zdravotnickým rojem (Drużyna gospodarcza z taborem i patrolem sanitarnym):
hospodářské družstvo – výkonný rotmistr (wachmistrz-szef), hospodářský poddůstojník (zároveň zbrojní a protiplynový) (podoficer gospodarczy-uzbrojenia oraz przeciwgazowy), materiálový poddůstojník (podoficer sprzętowy), krejčí (krawiec), obuvník (szewc), 2 kuchaři (kucharze), 1 polní kuchyně (kuchnia polowa)
trén (tabor) – 2 řidiči, 2 závozníci. Jeden nákladní automobil kancelářsko-zavazadlový do 2t (kancelaryjno-bagażowy), jeden kuchyňský nákl. aut. do 2t (samochód przykuchenny)
zdravotnický roj – zdravotní poddůstojník, 2 sanitáři vyzbrojeni pouze bodáky

Terénní eskadrona byla organizována podle nařízení Hlavního štábu L.dz.686/Mob ze dne 23.12.1938 - tabulka č. 20.
Organizační struktura motorizované řadové eskadrony (terénní) byla totožná se strukturou silniční eskadrony s tím, že její řadové čety byly vybaveny nákladními polopásovými automobily wz. 34. V I. četě 2 automobily, ve II. a III. četě po 1 automobilu s přívěsem pro přepravu osob.
Koncem srpna 1939 byly u jedné terénní eskadrony vozy wz. 34 nahrazeny vozy Praga RV.

Předpokládané tabulkové stavy před vybavením automobily Praga RV:Tabulkové počty eskadrony Počet Počet
Stany etatowe szwadronu ilość ilość
Jednotka Silniční eskadrona Terénní eskadrona
Jednostka Szwadron drogowy Szwadron terenowy
důstojníci 4 4
oficerowie 4 4
poddůstojníci 24 24
podoficerowie 24 24
vojíni 118 118
szeregowcy 118 118
pistole Vis vz. 35 21 21
pistolety Vis vz. 35 21 21
karabiny Mauser wz. 98 PWU 121 121
kbk Mauser wz. 98 PWU 121 121
samopaly Suomi M/1931 1 1
pistolety maszynowe Suomi wz. 31 1 1
ruční kulomety Browning wz. 28 9 9
rkm Browning wz. 28 9 9
těžké kulomety Maxim wz. 30 2 2
ckm Maxim wz. 30 2 2
osobní terénní automobily Polski Fiat 508 III 2 2
łaziki Polski Fiat PF 508 III 2 2
nákladní automobily Polski Fiat 621L 6 3
samochody ciężarowe Polski Fiat 621L 6 3
přívěsy pro přepravu osob 3 2
przyczepy osobowe 3 2
polopásový automobil wz. 34 0 4
samochód półgąsienicowy wz. 34 0 4
motocykly Sokół 600 1 1
motocykle Sokół 600 1 1
motocykly Sokół 1000 s postranním vozíkem 3 3
motocykle Sokół 1000 z przyczepą 3 3
polní kuchyně 1 1
kuchnia polowa 1 1


Poznámky (Uwagi):
Kolem 30. srpna 1939 byla většina nákladních a polopásových automobilů a přívěsů pro přepravu osob nahrazena zcela novými nákladními automobily Praga RV.
Około 30 sierpnia większość samochodów ciężarowych i samochodów półgąsienicowych oraz przyczep osobowych zastąpiono nowymi samochodami ciężarowymi Praga RV.
Každá eskadrona obdržela 6. září 1939 tři protitankové pušky wz. 35, které byly pravděpodobně přiděleny jednotlivým rojům odstřelovačů.
Dnia 6 września każdy szwadron otrzymał 3 karabiny ppanc. wz. 35, które prawdopodobnie weszły na uzbrojenie plutonowych sekcji strzelców wyborowych.

Zdroje (Źródła):
Gaj, Krzysztof M.: 10. Brygada Kawalerii w 1939 roku – organizacja wojenna wielkiej jednostki motorowej, Wydawnictwo NapoleonV, Oświęcim 2013, str. 66, 69, 258-262, 271-275, 282-283
Majka, Jerzy: Brygada motorowa płk. Maczka, 10 Brygada Kawalerii 1937–1939, Wydanie III, Wydawnictwo Libra PL, Rzeszów 2016, str. 68, 90, 100
URL : https://www.valka.cz/Radova-eskadrona-motorizovana-pluku-10-jezdecke-brigady-1939-1939-t219618#614247Verze : 9
MOD
Tři řadové eskadrony 10. pluku jízdních střelců a tři eskadrony 24 hulánského pluku obdržely koncem srpna 1939 r. po 7 automobilů Praga RV.
Zdroj: Jońca, Adam-Szubański, Rajmund-Tabaczyński, Jan: Wrzesień 1939. Pojazdy Wojska Polskiego. Barwa i broń, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1990, str. 179
URL : https://www.valka.cz/Radova-eskadrona-motorizovana-pluku-10-jezdecke-brigady-1939-1939-t219618#615598Verze : 1
MOD