Main Menu
User Menu

Vozatajská dílna č. 841 [1939-1939]

Supply Wagons Workshop no. 841

Warsztat taborowy nr 841

     
Název:
Name:
Vozatajská dílna č. 841
Originální název:
Original Name:
Warsztat taborowy nr 841
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-DD.09.1939 Pomořanská jezdecká brigáda 3)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08.1939 Chełmno/? /
DD.08.1939-DD.09.1939 Chełmno-???-???-???/přesun / 4)

Velitel:
Commander:
24.08.1939-DD.09.1939 NN 5)
Výzbroj:
Armament:
Vozatajská dílna dvouspřežná
Poznámka:
Note:
1) Dílna v mírové sestavě brigády neexistovala. Byla nově vystavena 8. plukem jízdních střelců v průběhu utajené poplachové mobilizace.
2) Činnost ani datum zániku dílny nejsou ve zdrojích uvedeny. Pravděpodobně byla zničena ve dnech 3. až 4.září v pomořanském koridoru.
3) Dílna byla podřízená transportnímu důstojníkovi brigády, který není ve zdrojích uveden.
4) Činnost ani místa dislokace nejsou ve zdrojích uvedeny.
5) Ve zdrojích není uveden.
Zdroje:
Sources:

Ciechanowski, Konrad: Armia „Pomorze“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1982
Krasucki, Stanisław: Pomorska Brygada Kawalerii, Oficyna Wydawnicza „Ajaks”, Pruszków 1994, str. 205
Przemsza-Zieliński, Jan: Księga wrześniowej chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991, str. 384
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010, str. 223

URL : https://www.valka.cz/Vozatajska-dilna-c-841-1939-1939-t219561#614131Verze : 0
MOD