Main Menu
User Menu

Vozatajská dílna č. 641 [1939-1939]

Supply Wagons Workshop no. 641

Warsztat taborowy nr 641

     
Název:
Name:
Vozatajská dílna č. 641
Originální název:
Original Name:
Warsztat taborowy nr 641
Datum vzniku:
Raised/Formed:
28.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
28.08.1939-DD.09.1939 Kresová jezdecká brigáda 3)
Dislokace:
Deployed:
28.08.1939-DD.08.1939 Żółkiew (Жовква)/? /
DD.08.1939-DD.08(09?).1939 Żółkiew (Жовква)-??? / -???-???-???/přesun po železnici / 4)
DD.08(09?).1939-DD.09.1939 ???-???-???-???/přesun / 4)

Velitel:
Commander:
24.08.1939-DD.09.1939 NN 5)
Výzbroj:
Armament:
Vozatajská dílna dvouspřežná
Poznámka:
Note:
1) Dílna v mírové sestavě brigády neexistovala. Byla nově vystavena 6. plukem jízdních střelců v průběhu utajené poplachové mobilizace.
2) Činnost ani datum zániku dílny nejsou ve zdrojích uvedeny. Pravděpodobně sdílel osudy brigádního vozatajstva (např. Vozatajská kolona jezdectva č. 647 – poznámka č. 4).
3) Dílna byla podřízená transportnímu důstojníkovi brigády, který není ve zdrojích uveden. Je možné, že tato funkce nebyla obsazena, a brigádní vozatajstvo bylo podřízeno hlavnímu ubytovateli brigády, kterým byl diplomovaný setník Maksymilian Tuski (05.01.1904-DD.04.1940).
https://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/19931
4) Činnost ani místa dislokace nejsou ve zdrojích uvedeny.
5) Ve zdrojích není uveden.
Zdroje:
Sources:

Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011, str. 191, 202
Przemsza-Zieliński, Jan: Księga wrześniowej chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991, str. 386
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010, str. 221

URL : https://www.valka.cz/Vozatajska-dilna-c-641-1939-1939-t219500#614035Verze : 0
MOD