Main Menu
User Menu

Vozatajská dílna č. 541 [1939-1939]

Supply Wagons Workshop no. 541

Warsztat taborowy nr 541

     
Název:
Name:
Vozatajská dílna č. 541
Originální název:
Original Name:
Warsztat taborowy nr 541
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-DD.09.1939 Krakovská jezdecká brigáda 3)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08.1939 Bochnia/? /
DD.08.1939-DD.09.1939 Bochnia-???-???-???-???/přesun / 4)

Velitel:
Commander:
24.08.1939-DD.09.1939 NN 5)
Výzbroj:
Armament:
Vozatajská dílna dvouspřežná
Poznámka:
Note:
1) Dílna v mírové sestavě brigády neexistovala. Byla nově vystavena Náhradní eskadronou 3. hulánského pluku v průběhu utajené poplachové mobilizace.
2) Činnost ani datum zániku dílny nejsou ve zdrojích uvedeny.
3) Dílna byla podřízená transportnímu důstojníkovi brigády, který není ve zdrojích uveden. Je možné, že tato funkce nebyla obsazena, a brigádní vozatajstvo bylo podřízeno hlavnímu ubytovateli brigády, kterým byl diplomovaný setník Witold Piotr Sokolnicki (14.06.1906-01.08.1968).
https://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Sokolnicki
4) Činnost ani místa dislokace nejsou ve zdrojích uvedeny.
5) Ve zdrojích není uveden.
Zdroje:
Sources:

Przemsza-Zieliński, Jan: Księga wrześniowej chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991, str. 375
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010, str. 191
Steblik, Władysław: Armia „Kraków“ 1939, MON, Warszawa 1975

URL : https://www.valka.cz/Vozatajska-dilna-c-541-1939-1939-t219498#614033Verze : 0
MOD