Main Menu
User Menu

Vozatajská dílna č. 341 [1939-1939]

Supply Wagons Workshop no. 341

Warsztat taborowy nr 341

     
Název:
Name:
Vozatajská dílna č. 341
Originální název:
Original Name:
Warsztat taborowy nr 341
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-DD.09.1939 Suvalská jezdecká brigáda 3)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08.1939 Grodno (Гродна)/? /
DD.08.1939-DD.09.1939 Grodno (Гродна)-???-???-???/? / -???-???/přesun /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-DD.09.1939 NN 4)
Výzbroj:
Armament:
Vozatajská dílna jednospřežná
Poznámka:
Note:
1) Dílna v mírové sestavě brigády neexistovala. Byla nově vystavena Náhradní eskadronou 3. švališerského pluku v průběhu utajené poplachové mobilizace.
2) Činnost ani datum zániku dílny nejsou ve zdrojích uvedeny. Pravděpodobně sdílela osudy brigádního vozatajstva (np. Vozatajská kolona jezdectva č. 341 – poznámka č. 4).
3) Dílna byla podřízená transportnímu důstojníkovi brigády, kterým byl setník ve výslužbě Franciszek Józef Hermanowicz (04.10.1891-16.04.1940).
https://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/5873
4) Ve zdrojích není uveden.
Zdroje:
Sources:

Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010, str. 188
Suwalska Brygada Kawalerii, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.18
URL : https://www.valka.cz/Vozatajska-dilna-c-341-1939-1939-t219337#613731Verze : 0
MOD