Main Menu
User Menu

Vozatajská kolona jezdectva č. 146 [1939-1939]

Cavalry Supply Column no. 146

Kolumna taborowa kawaleryjska nr 146

     
Název:
Name:
Vozatajská kolona jezdectva č. 146
Originální název:
Original Name:
Kolumna taborowa kawaleryjska nr 146
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
13(DD?).09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-13.09.1939 Novohradská jezdecká brigáda 2) 3)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08.1939 Płock/? /
DD.08.1939-11(?).09.1939 Płock-???-???-???-Wiązowna/přesun /
11(?).09.1939-13.09.1939 Wiązowna/prostor /
13.09.1939-DD.09.1939 Wiązowna-???-???-???/??? / 2)

Velitel:
Commander:
24(?).08.1939-DD.09.1939 NN 4)
Výzbroj:
Armament:
Vozatajská kolona jezdectva dvouspřežná typ II
Poznámka:
Note:
1) Kolona v mírové sestavě brigády neexistovala a měla být podle mob. plánu zformována 4. plukem jízdních střelců pro Mazovskou JB, který byl ovšem v srpnu zařazen do sestavy Novohradské JB a s ním rovněž kolona.
2) Schweizer uvádí, že brigádní vozatajstvo bylo zničeno v noci 13./14.09.1939 v prostoru u obce Wiązowna (Glinianka?). Boguski a Błasiński uvádějí, že část vozatajstva s proviantem a municí se připojila k Operační skupině Anders v prostoru Baranowa (15.-17.09.1939). V sestavě brigády po 13. září nejsou kolony uvedeny (Głowacki). Činnost ani datum zániku kolony nejsou ve zdrojích uvedeny.
3) Kolona byla podřízená prostřednictvím velitele pochodové skupiny transportnímu důstojníkovi brigády, kterým byl po březnové mobilizaci Novohradské JB poručík vozatajstva v záloze Józef Szczepan Bernhardt (26.12.1895-DD.06.1942). Jarząbkiewicz-Łukomski a Głowacki uvádějí setníka v záloze Alfreda Reliszko (23.04.1893-DD.MM.19RR). Je možné, že v období duben-srpen 1939 nastoupil na místo por. Bernhardta. Do 02.09.1939 byla evidenčně ve stavu 4. pluku jízdních střelců.
4) Velitel kolony není ve zdrojích uveden.
Zdroje:
Sources:

Błasiński, Jan: 25 Pułk Ułanów Wielkopolskich, Wydawnictwo „Ajaks“, Pruszków 1995, str. 31
Boguski, Jerzy: Załącznik do Komunikatu nr 53, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.23/F/3 str. 7 (27)
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966, str. 196-199
Marszewski, Zygmunt: Pamiętniki 4 PSK w kampanii wrześniowej, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.23/E/1a, str. 1 (4), 10 (14)
Rybka, Ryszard-Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Schweizer, Ludwik: Relacja, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.23/C/1b str. 14 (17)
Schweizer, Ludwik: Relacja, Odpis wykonany w Londynie, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.23/C/1b str. 2 (41), 5 (44), 6 (45)

URL : https://www.valka.cz/Vozatajska-kolona-jezdectva-c-146-1939-1939-t219207#613471Verze : 0
MOD