Main Menu
User Menu

Vozatajská kolona jezdectva č. 544 [1939-1939]

Cavalry Supply Column no. 544

Kolumna taborowa kawaleryjska nr 544

     
Název:
Name:
Vozatajská kolona jezdectva č. 544
Originální název:
Original Name:
Kolumna taborowa kawaleryjska nr 544
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
1)
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-03.09.1939 Krakovská jezdecká brigáda 3)
03.09.1939-11.09.1939 neznámé
11.09.1939-DD.09.1939 Krakovská jezdecká brigáda 3)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08.1939 Dębica/? /
DD.08.1939-11.09.1939 Dębica-???-Żarki-???-Jędrzejów-???-???-Stróża k/Kraśnika-???-Baranów Sandomierski/přesun / 4)
11.09.1939-DD.09.1939 Baranów Sandomierski-???-???-???/přesun / 4)

Velitel:
Commander:
14.08.1939-DD.09.1939 NN 5)
Výzbroj:
Armament:
Vozatajská kolona jezdectva dvouspřežná typ II
Poznámka:
Note:
1) Kolona v mírové sestavě brigády neexistovala. Byla nově vystavena 5. plukem jízdních střelců v průběhu utajené poplachové mobilizace.
2) Činnost ani datum zániku kolony nejsou ve zdrojích uvedeny.
3) Kolona byla podřízená prostřednictvím velitele pochodové skupiny transportnímu důstojníkovi brigády, jehož jméno není ve zdrojích uvedeno. Je možné, že tato funkce nebyla obsazena, a brigádní vozatajstvo bylo podřízeno hlavnímu ubytovateli brigády, kterým byl diplomovaný setník Witold Piotr Sokolnicki (14.06.1906-01.08.1968). Podle Zarzyckého vozatajstvo ztratilo dne 03.09.1939 u obce Żarki kontakt s brigádou a část se připojila k brigádě teprve 11.09.1939 v prostoru Baranowa Sandomierského.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Witold_Sokolnicki
4) Velitel Technicko-hospodářské čety Obrněné korouhve č. 51 por. Proszek uvádí, že se velkým množstvím brigádního vozatajstva pod velením hlavního ubytovatele brigády dipl. setníka Sokolnického setkal v noci 3./4.09.1939 u obce Nagłowice a přešel s nimi do městečka Jędrzejów. Dne 04.09.1939 už tam nebylo a podle Steblika vozatajstvo ustoupilo na severovýchod a s brigádou stratilo spojení. Sołtysik uvádí, že těžké brigádní vozatajstvo se 5. září pohyboval s ustupující brigádou a přepravovalo munici. Internetový zdroj uvádí, že se brigádní vozatajstvo připojilo 10.09.1939 k 8. hulánského pluku v obci Stróża koło (u) Kraśnika a odpochodovalo dále ve směru na Janów Lubelski (Baranów Sandomierski?). V sestavě brigády po 13. září nejsou vozatajské kolony uvedeny, i když hlavní ubytovatel brigády je uveden (Maksimiec, Głowacki). Dne 16.09.1939 vydal velitel brigády rozkaz o likvidaci zbytků vozatajstva. Je možné, že kolona zanikla už před tímto dnem.
5) Ve zdrojích není uveden.
Zdroje:
Sources:

https://forum.ulani.pl/viewtopic.php?t=373
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966, str. 176-178
Maksimiec, Stanisław: Armia Lublin we wrześniu 1939, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2006, str. 434-437
Proszek, Roman: 51 Dywizjon Pancerny przydzielony do Krakowskiej Brygady Kawalerii w czasie Kampanii Wrześniowej 1939 roku, Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej nr 29, Londyn 1963, str. 20-21
Sołtysik, Stefan: Boje wrześniowe Pułku 3. Ułanów Śląskich, in: Żołnierze Września, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1971, str. 252
Steblik, Władysław: Armia „Kraków“ 1939, MON, Warszawa 1975, str. 211
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007, str. 139, 143

URL : https://www.valka.cz/Vozatajska-kolona-jezdectva-c-544-1939-1939-t218847#612836Verze : 1
MOD