Main Menu
User Menu

Pešie vojsko od 1.októbra 1940

Organizácia armády slovenského štátu od 1.októbra 1940
Pešie vojsko bolo rozdelené na dve divízie.


1.Pešia divízia


1.peší pluk
Veliteľstvo – Bratislava
1.prápor – Bratislava
2.prápor – Trnava


2.peší pluk
Veliteľstvo – Trenčín
1.prápor – Nitra
2.prápor – Trenčín


3.peší pluk
Veliteľstvo – Zvolen
1.prápor – Banská Bystrica
2.prápor – Kremnica


1.jazdecká predsunutá skupina
Veliteľstvo – Bratislava
Guľometná eskadra – Bratislava
1.eskadróna – Bratislava
2.eskadróna – Bratislava
Cyklistická rota – Sereď
1.vozatajská eskadróna – Bratislava
2.vozatajská eskadróna – Zvolen


1.delostrelecký pluk
Veliteľstvo – Topoľčany
1.oddiel – Topoľčany
2.oddiel – Topoľčany
3.oddiel – Brezno


1.ženijný prápor
celý prápor – Trenčín


1.spojovací prápor
celý prápor – Nové Mesto nad Váhom


1.automobilový prápor
celý prápor – Nitra


1.vojenská nemocnica – Bratislava


Zbrojnica I. – Bratislava


1.proviantný sklad – Bratislava


2.Pešia divízia


4.peší pluk
Veliteľstvo – Liptovský Mikuláš
1.prápor – Dolný Kubín
2.prápor – Ružomberok


5.peší pluk
Veliteľstvo – Levoča
1.prápor – Spišská Nová Ves
2.prápor – Poprad


6.peší pluk
Veliteľstvo – Prešov
1.prápor – Prešov
2.prápor – Trebišov


2.jazdecká predsunutá skupina
Veliteľstvo – Michalovce
Guľometná eskadra – Michalovce
1.eskadróna – Michalovce
2.eskadróna – Humenné
Cyklistická rota – Michalovce
Vozatajská eskadróna – Prešov


2.delostrelecký pluk
Veliteľstvo – Ružomberok
1.oddiel – Ružomberok
2.oddiel – Prešov
3.oddiel – Ružomberok


2.ženijný prápor
celý prápor – Michalovce


2.spojovací prápor
celý prápor – Prešov


2.automobilový prápor
celý prápor – Prešov


2.vojenská nemocnica – Prešov


Zbrojnica II. – Banská Bystrica


2.proviantný sklad – Poprad
URL : https://www.valka.cz/Pesie-vojsko-od-1-oktobra-1940-t17730#65090Verze : 0