Main Menu
User Menu

Prehľad predsedov vlád Bosny a Hercegoviny

Prehľad predsedov vlád Bosny a Hercegoviny


20.12.1990 – 09.11.1992 Jure Pelivan (hr) ; HDZ
09.11.1992 – 25.10.1993 Mile Akmadžić (hr) ; HDZ
25.10.1993 – 30.01.1996 Haris Silajdzić (bos) ; SDA
30.01.1996 – 03.01.1997 Hasan Muratović (bos)
03.01.1997 – 03.02.1999 Haris Silajdzić (bos) a Boro Bosić (srb) ; SBiH / SDS
03.02.1999 – 06.06.2000 Haris Silajdzić (bos) a Svetozar Mihajlović (srb) ; SBiH / SPRS
06.06.2000 – 18.10.2000 Spasoje Tusevljak (srb)
18.10.2000 – 22.02.2001 Martin Raguz (hr) ; HDZ
22.02.2001 – 18.07.2001 Božidar Matić (hr) ; SDP
18.07.2001 – 15.03.2002 Zlatko Lagumdžija (bos) ; SDP-AP
15.03.2002 – 23.12.2002 Dragan Mikerević (srb) ; PDP
23.12.2002 - ?.?.???? Adnan Terzić (bos) ; SDASkratka v zátvorke predstavuje národnosť.
URL : https://www.valka.cz/Prehlad-predsedov-vlad-Bosny-a-Hercegoviny-t17158#62964Verze : 0