Main Menu
User Menu

Medaile za prospěšnost Nikolaje I.

Medal for Usefullness

Медалъ За полезное Николай I

     
Název:
Name:
Medaile za prospěšnost Nikolaje I.
Název v originále:
Original Name:
Медалъ „За полезное" Николай I
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.12.1801
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Struktura:
Structure:
Zlatá
Stříbrná
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Чепурнов Н.И. Наградные медали Государства Российского
Энцикл. иллюстрированное издание (М.: Рус. мiръ, 2000. - 767 с.)
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-prospesnost-Nikolaje-I-t120048#412107Verze : 1
     
Název:
Name:
Medaile za prospěšnost - zlatá
Název v originále:
Original Name:
Медалъ „За полезное" Николай I
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.12.1801
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Komponenty:
Components:
Zlatá medaile
Klenot:
Badge:
Na přední straně je portrét cara Nikolaje I. bez vnějších carských atributů. Kolem portrétu je opis:
„Б.М. НИКОЛАЙ И. ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.“


Revers:
Medaile má při svém okraji zdobný ornament v jehož středu je v kruhu nápis:
„ЗА ПОЛЕЗНОЕ“
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Чепурнов Н.И. Наградные медали Государства Российского
Энцикл. иллюстрированное издание (М.: Рус. мiръ, 2000. - 767 с.)
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-prospesnost-Nikolaje-I-t120048#412108Verze : 1
     
Název:
Name:
Medaile za prospěšnost - stříbrná medaile
Název v originále:
Original Name:
Медалъ „За полезное" Николай I
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.12.1801
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1917
Komponenty:
Components:
Stčíbrná medaile se stuhou
Klenot:
Badge:
Avers:
Na přední straně je portrét cara Nikolaje I. bez vnějších carských atributů. Kolem portrétu je opis:
„Б.М. НИКОЛАЙ И. ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.“


Revers:
Medaile má při svém okraji zdobný ornament v jehož středu je v kruhu nápis:
„ЗА ПОЛЕЗНОЕ“
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Чепурнов Н.И. Наградные медали Государства Российского
Энцикл. иллюстрированное издание (М.: Рус. мiръ, 2000. - 767 с.)
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-prospesnost-Nikolaje-I-t120048#412109Verze : 2
Název
Name
Medaile za prospěšnost - zlatá
Medal for Usefullness - Gold
Медалъ „За полезное" Николай I
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-prospesnost-Nikolaje-I-t120048#642243Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile za prospěšnost - stříbrná medaile
Medal for Usefullness - Silver
Медалъ „За полезное" Николай I
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-prospesnost-Nikolaje-I-t120048#642244Verze : 0
MOD
Medaile Za prospěšnost Nikolaje I.
Медалъ „За полезное" Николай I
Medaile byla vlastně založena již ruským carem Alexandrem I. v prosinci roku 1801. V roce 1825, po nástupu Nikolaje I. na ruský trůn se mění na přední straně medaile carský portrét a zároveň byl částečně upraven i statut medaile.
V počátečním období se touto medaile vyznamenávali kupci (obchodníci) za prokázané zásluhy o stát a panovníka, ale později byla určena i k ocenění zásluh o armádu, ale vždy jen za všeobecné zásluhy, nikoliv za přímou účast v bojovém střetnutí.
Medaile se nosila jako dekorace náhrdelní na stuhách řádu:
- Sv. Anny
- Sv. Vladimíra
- Sv. Alexandra Něvského
Obyvatelům vojenský oblastí a posádek byla vyhrazena medaile na stuze řádu Svatého Vladimíra.
Rozhodnutím cara, jako nejvyšší panovníkovo uznání se mohla medaile doplňovat brilianty či drahými kameny. V tomto případě se medaile nosila na stuze řádu Sv. Ondřeje.
Popis medaile:
Avers:
Na přední straně je portrét cara Nikolaje I. bez vnějších carských atributů. Kolem portrétu je opis:
„Б.М. НИКОЛАЙ И. ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.“
Revers:
Medaile má při svém okraji zdobný ornament v jehož středu je v kruhu nápis:
„ЗА ПОЛЕЗНОЕ“
V dolní části medaile mezi začátkem opisu a jeho koncem je dělící bod, v tomto případě velká tečka.
V horní části je malé závěsné ouško s drátěných závěsem ( stříbrný či zlatý drát) k upevnění stuhy.
Zlatá a stříbrná medaile je naprosto identická neb jsou obě medaile zhotoveny z jediné raznice.
Poznámka:
Pan Čepurnov, známý ruský odborník a falerista uvádí ještě medaile o průměru 67 mm vyrobenou ze zlata. Zároveň však dodává, že nic bližšího o medaili mu není známo.
Medaile za prospěšnost Nikolaje I. - Ilustrační obrázky jsou převzaty z prodejního katalodu firmy Znak

Ilustrační obrázky jsou převzaty z prodejního katalodu firmy Znak
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-prospesnost-Nikolaje-I-t120048#412110Verze : 1