Main Menu
User Menu

Pamětní odznak Pohotovostního pluku 1 NB

     
Název:
Name:
Pamětní odznak Pohotovostního pluku 1 NB
Název v originále:
Original Name:
Pamětní odznak Pohotovostního pluku 1 NB
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Václav Měřička: Československá vyznamenání VI. část Národní odboj.
Gustav Janáček: 64. výročí 1. pohotovostního pluku.
Tisk: Květen-srpen 1945 Krvavá realizace Benešova plánu.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-Pohotovostniho-pluku-1-NB-t103487#413100Verze : 0
     
Název:
Name:
Pamětní odznak Pohotovostního pluku 1 NB
Název v originále:
Original Name:
Pamětní odznak Pohotovostního pluku 1 NB
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1945
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
Odznak bez stuhy
Klenot:
Badge:

Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:

Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Václav Měřička: Československá vyznamenání VI. část Národní odboj.
Gustav Janáček: 64. výročí 1. pohotovostního pluku.
Tisk: Květen-srpen 1945 Krvavá realizace Benešova plánu.


URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-Pohotovostniho-pluku-1-NB-t103487#413102Verze : 1
Pamětní odznak Pohotovostního pluku 1 NB


Otázkou vnitřní bezpečnosti státu se čs. exilová vláda zabývala již v Londýně. Ve dnech 20. – 22. května 1945 je při Ministerstvu vnitra s konečnou platnosti založena specielní komise s jediným cílem zabezpečit bezpečnost, klid a zákonnost v Čechách. Komise působí při Zemském národním výboru v Praze.


Uvádí se, že pro potřebu MV jsou založeny celkem tří pluky Národní bezpečnosti a i když nejsou zcela jasné přesnější počty, nejde o tělesa vojskového typu, ale spíše o specialisty. Dnes již historická fakta, z kterých čerpal i pan Měřička uvádějí, že u l. pluku u 2. praporu bylo soustředěno větší množství mladých lidí, bývalých partyzánů oddílu Železo. (Snad to bylo 8 partyzánů zařazených na důstojnických funkcích a 280 partyzánů, na základních, případně poddůstojnických (rotmistři) funkcích. Dále se jednotky doplňovaly výběrem mladých lidí, kteří svoji statečnost prokázali v bojích v květnu roku 1945 a projevili odvahu a smysl pro zodpovědnost a kázeň.


Jednotky MV snad právě pro svoji organizovanost, disciplínu a dobré velitelské řízení plnili své úkoly s nasazením, čestně a pokud pomineme ideologické zabarvení je nutno jim vzdát čest i slávu.


Popis odznaku:
Odznak tvoří do oválu stočený lipový věnec o rozměru 61 x 49 mm. V horní části tohoto věnce je plastický znak republiky Československé položený na husitskou pavézu. Na volné ploše tohoto odznaku jsou velká, červeně smaltovaná písmena "NB". Ve spodní části je stočená kovová páska s dvouřádkovým nápisem: Pohotovostní pluk 1.


Na zadní straně odznaku je kovová spona k upevnění na stejnokroj.


Literatura:
Václav Měřička: Československá vyznamenání VI. část Národní odboj.
Gustav Janáček: 64. výročí 1. pohotovostního pluku.
Tisk: Květen-srpen 1945 Krvavá realizace Benešova plánu.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-Pohotovostniho-pluku-1-NB-t103487#372196Verze : 0
Diskuse
PPNB1 existoval v letech 1945-1946. V červenci 1946 byl nahrazen pohotovostními pluky SNB v Plzni, v Brně a v Liberci. Ty byly již v září t.r. přejmenovány na pohraniční pluky SNB v Plzni, v Brně a v Liberci.


Více viz:
https://www.valka.cz/index.php/f/504542
forum.valka.czP.S.: S tou idealizací bych to až tak nepřeháněl...P.P.S.: Jo a řekl bych, že se jedná spíše o resortní odznak MV, než regionální.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-Pohotovostniho-pluku-1-NB-t103487#372208Verze : 0
MOD

Citace :

Doplněk rubní strany odznaku

Na rubní straně odznaku je připevněn štítek s číslem odznaku - viz obrázky.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-Pohotovostniho-pluku-1-NB-t103487#372233Verze : 0
Odznak je pomerne vzácny, ale čo ma prekvapuje je, že tu nie je spomenuté, že ak príslušníci chceli tento odznak, museli naň prispieť 35 Kčs. 5 odznakov Pohotovostní pluk 1 NB ( prvých 5 ?!?!? ) sú v múzeu Polície v Prahe
URL : https://www.valka.cz/Pametni-odznak-Pohotovostniho-pluku-1-NB-t103487#413129Verze : 0