Main Menu
User Menu

Čestná stráž ozbrojených sil Slovenské republiky [2009-RRRR]

Honour Guard of Armed Forces of Slovak Republic

     
Název:
Name:
Čestná stráž ozbrojených síl Slovenskej republiky
Originální název:
Original Name:
Čestná stráž ozbrojených síl Slovenskej republiky
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2009
Předchůdce:
Predecessor:
Čestná stráž ozbrojených síl Slovenskej republiky
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2009-DD.MM.RRRR Veliteľstvo posádky Bratislava
Dislokace:
Deployed:
01.07.2009-DD.MM.RRRR Bratislava, Kasárna Vajnory
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.07.2009-DD.MM.2010 Ištván, Miroslav (Podplukovník)
01.09.2010-01.07.2014 Grnáč, Roman (Podplukovník)
01.07.2014-DD.MM.2016 Teiml, Walter (Podplukovník)
01.09.2016-30.09.2018 Arnold, Miroslav (Podplukovník)
01.10.2018-DD.MM.RRRR Fraňo, Branislav (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.07.2009-DD.MM.RRRR 1. rota čestnej stráže
01.07.2009-DD.MM.RRRR 2. rota čestnej stráže
01.07.2009-DD.MM.RRRR Zabezpečovacia čata
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.vepba.mil.sk
https://www.mil.sk/46363/
URL CZ: https://www.valka.cz/Cestna-straz-ozbrojenych-sil-Slovenske-republiky-2009-RRRR-t93340#349490Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honour-Guard-of-Armed-Forces-of-Slovak-Republic-t93340#349490Version : 0
MOD
Diskuse
Je čestná stráž určená iba čiste na ceremoniálne účely, alebo môže v prípade potreby vykonávať aj iné úlohy (strážna služby, ochrana osôb, poriakdová služba ...)?
URL CZ: https://www.valka.cz/Cestna-straz-ozbrojenych-sil-Slovenske-republiky-2009-RRRR-t93340#596708Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honour-Guard-of-Armed-Forces-of-Slovak-Republic-t93340#596708Version : 0
Ako každá jednotka ozbrojených síl, aj čestná stráž je cvičená aj na vykonávanie iných úloh - vrátane asistenčných úloh v rámci domáceho krízového manažmentu (napr. spolupráca s PZ SR pri ochrane verejného poriadku, nasadenie pri živelných pohromách). Myslím že nemajú problém ani so strážnou službou. Ochranu osôb netuším - toto je už vysoko špecializovaná činnosť, pochybujem že ju vôbec mimo špeciálnych síl niekto nacvičuje.
URL CZ: https://www.valka.cz/Cestna-straz-ozbrojenych-sil-Slovenske-republiky-2009-RRRR-t93340#609242Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Honour-Guard-of-Armed-Forces-of-Slovak-Republic-t93340#609242Version : 0
MOD