Main Menu
User Menu

Ústřední dílny leteckého týlu [1952-1957]

Central Air Rear Workshop Olomouc

     
Název:
Name:
Ústřední dílny leteckého týlu
Originální název:
Original Name:
Ústřední dílny leteckého týlu Olomouc
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1952
Předchůdce:
Predecessor:
Letecké dílny 2. letecké technické divize
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1957
Nástupce:
Successor:
Letecké opravny Olomouc
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1952-31.12.1956 Velitelství letectva - letecký týl
01.01.1957-DD.MM.1957 Velitelství letectva a protivzdušné obrany
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1952-DD.MM.1957 Olomouc-Na Šibeníku, /

Velitel:
Commander:
DD.MM.1952-31.03.1953 Šimek, Miroslav (Major)
01.04.1953-DD.MM.1957 Truksa, Zdeněk (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1954-01.10.1957 Automobilní dílny leteckého týlu
01.11.1955-01.04.1956 Cech III - Opravovny radiolokační a spojovací techniky

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha
www.vojenstvi.cz
Rusinský, Jiří; "Olomoucké letiště v Neředíně"; Svět křídel Cheb 2009
URL CZ: https://www.valka.cz/Ustredni-dilny-leteckeho-tylu-1952-1957-t93339#349483Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Central-Air-Rear-Workshop-Olomouc-t93339#349483Version : 0
Ústřední dílny leteckého týlu / Letecké opravny Olomouc jsou přímým pokračovatelem Československých leteckých dílen, které zahájily činnost již v roce 1919 v prostorách bývalé pevnosti "Fort Šibeník".


Názvy závodu: (1919-1939)
Letecké dílny Olomouc (1919)
Čs. letecký sbor, letecké dílny Olomouc (1919)
Čs. letecký armádní park v Olomouci (1919-1920)
Čs. letecké dílny Olomouc (1920-1921)
Čs. hlavní vzduchoplavecké dílny (1921-1923)
Hlavní letecké dílny Olomouc (1923-1932)
Zemský letecký sklad II (1932-1939)


Po r. 1945:
Rudý Letov Olomouc (1946)
Letecký sklad 3 Olomouc (1947-1950)
Letecké dílny 2. letecké technické divize (1951-1952)
Ústřední dílny leteckého týlu (1952-1957)
Letecké opravny Olomouc (1957-1959)


Zdroje:
Valenta, Jiří; "S vrtulí na srdci"; Zlínek - Zlín 1999
Rusinský, Jiří; "Olomoucké letiště v Neředíně"; Svět křídel Cheb 2009
URL CZ: https://www.valka.cz/Ustredni-dilny-leteckeho-tylu-1952-1957-t93339#349549Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Central-Air-Rear-Workshop-Olomouc-t93339#349549Version : 0
Pro Ústřední dílny leteckého týlu
Nařízení MNO-VL čj. 0044294/VL 1952 byly pro r. 1952 stanoveny počty osob - podle
Tabuky mírových počtů (TMP) :


- Důstojníci: 16
- Poddůst. z povolání : 1
- Poddůst. zákl. služby: -
- Mužstvo zákl. služby: -
Vojáci celkem: 17
Občanští zaměstnanci: 268
Celkem: 285 osob


Zdroj: Vojenský historický archiv Praha
(kopie přílohy nařízení A3)
URL CZ: https://www.valka.cz/Ustredni-dilny-leteckeho-tylu-1952-1957-t93339#383622Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Central-Air-Rear-Workshop-Olomouc-t93339#383622Version : 0