Main Menu
User Menu

Praha, Kasárny Julia Fučíka

Prague, Julius Fucik´s Barracks

     
Název:
Name:
Albrechtské kasárny
Originální název:
Original Name:
Albrechtské kasárny
Další názvy:
Other Names:
Albrechtské kasárny (1892-1918)
Štefánikovy kasárny (1918-1939)
Kasárny Julia Fučíka (1945-1990)
Obec:
Municipality:
Praha - Smíchov
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°04'45.45"N 14°24'24.41"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1886
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.MM.1884-DD.MM.1889
Pěší pluk 11
11th Infantry Regiment
DD.MM.1899-DD.07.1914
Pěší pluk 11
11th Infantry Regiment
DD.MM.1918-29.09.1920
Střelecký pluk 8
8th Rifle Regiment
29.09.1920-24.09.1938
Pěší pluk 5
5th Infantry Regiment
15.10.1937-22.05.1938
1. rychlá divise
1st Rapid Division
14.10.1938-15.10.1938
Pěší pluk 55, velitelství
Headquarters of the 55th Infantry Regiment
01.07.1939-00.05.1945
Polní rota 1/1 /pěší/
1st Field Company /Infantry/ of the 1st Battalion
01.07.1939-00.05.1945
Polní rota 2/1 /cyklistická/
2nd Field Company /Bicycle/ of the 1st Battalion
01.07.1939-00.05.1945
Polní rota 3/1 /jezdecká/
3rd Field Company /Cavalry/ of the 1st Battalion
01.07.1939-00.05.1945
Polní rota 4/1 /technická/
4th Field Company /Technical/ of the 1st Battalion
01.07.1939-00.05.1945
Pomocná rota inspektorátu I
Auxiliary Company of the 1st Inspectorat
01.07.1939-DD.05.1945
Prapor 1
1st Battalion
01.07.1939-00.05.1945
Vojenský sklad 1
1st Military Store
01.01.1957-01.11.1966
Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
Air Force and State Air Defense Command
01.10.1960-01.09.1961
7. armáda protivzdušné obrany státu a letectva
7th State Air Defence and Air Force Army
01.09.1961-01.01.1976
7. armáda protivzdušné obrany státu
7th State Air Defense Army
01.09.1961-01.01.1976
Chemické oddělení
Chemical Department of the 7th State Air Defense Army
01.09.1961-01.01.1976
Finanční oddělení
Financial Department of the 7th State Air Defense Army
01.09.1961-01.01.1976
Kádrové oddělení
Personnel Department of the 7th State Air Defense Army
01.09.1961-01.01.1976
Oddělení inženýrské letecké služby
Department of Engineering Aviation Services of the 7th State Air Defense Army
01.09.1961-01.01.1976
Operační oddělení
Operational Department of the 7th State Air Defense Army
01.09.1961-01.09.1969
Politická správa
Political Department of the 7th State Air Defense Army
01.09.1961-01.01.1976
Spojovací oddělení
Signal Department of the 7th State Air Defense Army
01.09.1961-01.11.1966
Traktorové a automobilní oddělení
Tractor and Automobile Department of the 7th State Air Defense Army
01.09.1961-01.01.1976
Týl 7. armády protivzdušné obrany státu
Rear of the 7th State Air Defense Army
01.09.1961-01.09.1962
Velitelství protiletadlového dělostřelectva
Anti-Aircraft Command of the 7th State Air Defense Army
01.09.1961-01.11.1966
Velitelství radiotechnického vojska
Electronic Troops Command of the 7th State Air Defense Army
01.09.1961-01.11.1966
Velitelství stíhacího letectva
Fighter Air Command of the 7th State Air Defense Army
01.09.1961-01.01.1976
Štáb 7. armády protivzdušné obrany státu
Staff of the 7th State Air Defense Army
01.09.1961-01.01.1976
Ženijní oddělení
Engineer Department of the 7th State Air Defense Army
01.09.1962-01.11.1966
Velitelství protiletadlového raketového vojska
Anti-Aircraft Missile Command of the 7th State Air Defense Army
01.11.1966-01.01.1976
Automobilní oddělení
Automobile Department of the 7th State Air Defense Army
01.11.1966-01.09.1969
Oddělení operační a bojové přípravy
Department of Operational and Combat Training of the 7th State Air Defense Army
01.11.1966-01.01.1976
Oddělení protiletadlového raketového vojska
Anti-Aircraft Missile Department of the 7th State Air Defense Army
01.11.1966-01.01.1976
Oddělení radiotechnického vojska
Electronic Department of the 7th State Air Defense Army
01.11.1966-01.01.1976
Oddělení stíhacího letectva
Fighter Air Force Department of the 7th State Air Defense Army
01.11.1966-01.09.1969
Oddělení zásobování technickým materiálem
Technical Material Supply Department of the 7th State Air Defense Army
01.11.1966-01.09.1969
Organizačně plánovací oddělení
Organizational Planning Department of the 7th State Air Defense Army
01.11.1966-01.01.1976
Politické oddělení
Political Department of the 7th State Air Defense Army
01.11.1966-01.09.1969
Technická správa
Technical Department of the 7th State Air Defense Army
01.09.1969-01.01.1976
Oddělení bojové přípravy
Combat Training Department of the 7th State Air Defense Army
01.09.1969-01.01.1976
Oddělení ubytovací a stavební služby
Accommodation and Construction Services Department of the 7th State Air Defense Army
01.09.1969-01.01.1976
Výzbrojní oddělení
Armament Department of the 7th State Air Defense Army
01.01.1976-DD.MM.1981
Velitelství protivzdušné obrany státu
State Air Defense Command

DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 Pěší pluk č. 11
DD.MM.1915-DD.MM.1918 Pěší pluk č. 51
DD.MM.1918-DD.MM.1939 5. pěší pluk
DD.MM.1939-DD.MM.1945 I. prapor Vládního vojska

DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 Infantry Regiment No. 11
DD.MM.1915-DD.MM.1918 Infantry Regiment No. 51
DD.MM.1918-DD.MM.1939 5th Infantry Regiment
DD.MM.1939-DD.MM.1945 1st Government Troops Battalion
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
- Jiří Vorlíček: Pražské vojenské budovy a hřbitovy (Praha 1987)
- www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Praha-Kasarny-Julia-Fucika-t93263#411759Verze : 0
MOD
založeno pro linkování


(Velitelství letectva a PVOS - "U tanku")


Praha-Smíchov č. 234/5) -
Loc: 50°4'44.146"N 14°24'21.342"E


Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu (01.01.1957-30.09.1960)


Velitelstí 7. armády protivzdušné obrany státu a letectva(01.10.1960-01.09.1961)


Velitelství 7. armády protivzdušné obrany státu (01.09.1961-31.12.1975)


Velitelství protivzdušné obrany státu (01.01.1976-DD.MM.1981)Zdroje: Vojenský historický archiv Praha
www.vojenstvi.cz
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Praha-Kasarny-Julia-Fucika-t93263#349259Verze : 2