Main Menu
User Menu

Hlavní letecké povětrnostní ústředí [1954-1963]

Main Air Force Weather Centre

     
Název:
Name:
Hlavní letecké povětrnostní ústředí
Originální název:
Original Name:
Hlavní letecké povětrnostní ústředí
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1954
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1963
Nástupce:
Successor:
Hlavní povětrnostní ústředí
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1954-01.01.1957 Velitelství letectva
01.01.1957-01.10.1960 Ústřední velitelské stanoviště letectva a protivzdušné obrany státu
01.10.1960-01.09.1961 7. armáda protivzdušné obrany státu a letectva
01.09.1961-01.09.1963 7. armáda protivzdušné obrany státu
Dislokace:
Deployed:
01.01.1954-DD.07.1957 Praha, Palác Kotva /
DD.07.1957-01.09.1963 Praha, Kasárny Jana Žižky z Trocnova /

Velitel:
Commander:
01.10.1953-DD.MM.1956 Červený, Jaroslav (major)
DD.MM.1956-DD.MM.1961 Hrozna, Rostislav (podplukovník)
DD.MM.1961-DD.MM.1962 Belica, Josef (podplukovník)
DD.MM.1962-01.09.1963 Panenka, Ivan (major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.01.1954-01.09.1963 VÚ 5340 Praha
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (Hlavní letecké povětrnostní ústředí)
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-letecke-povetrnostni-ustredi-1954-1963-t93256#454435Verze : 0
MOD
Hlavní letecké povětrnostní ústředí PrahaZřízení: 23.09.1953 Nařízením ministra národní obrany


Dislokace:
Palác Kotva, Praha 1 (spolu s Velitelstvím letectva)
Praha-Karlín, Kasárny Jana Žižky z Trocnova


Nadřízené velitelství:Velitel:Zrušení:31.08.1963
Nástupce: Hlavní povětrnostní ústředíZdroj: Meteorologické zprávy, 54, 2001 "Z dějin československé vojenské meteorologické služby"
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-letecke-povetrnostni-ustredi-1954-1963-t93256#349247Verze : 0
Velitel: mrj. RNDr. Jaroslav Červený


Dne 1.1.1954 podřízeno Ústřednímu leteckému dispečerskému stanovišti velitelství letectva MNO


Dislokace : palác Kotva v Praze 1


Dne 1.3. 1955 přepodřízeno zástupci náměstka MNO pro letectvo - veliteli letectva.


Krycí název: VÚ 5340


1.1.1957 - podřízen Náčelníkovi ústředního velitelského stanoviště letectva a PVOS


07.1957 - redislokován do kasáren v Karlíně


01.09.1961 - podřízen náčelníkovi štábu velitelství 7. armády PVOS


01.09.1963 přejmenováno na Hlavní povětrnostní ústředí


Velitelé:
01.10.1953-DD.MM.1956 Červený, Jaroslav RNDr. (major)
DD.MM.1956-DD.MM.1961 Hrozna, Rostislav (podplukovník)
DD.MM.1961-DD.MM.1962 Belica, Josef (podplukovník)
DD.MM.1962-31.08.1963 Panenka, Ivan prom.fys. (major)


Poznámka: vnitřní strukturu dodám časem....Zdroj:
M. Flajšman, J.Štekl : Hydrometeorologická služba AČR v období 1918-2009, MO ČR Praha 2009
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-letecke-povetrnostni-ustredi-1954-1963-t93256#349314Verze : 0