Main Menu
User Menu

Zdravotní brigáda [2005-RRRR]

Medical Brigade

Brigada de Sanidad (BRISAN)

     
Název:
Name:
Zdravotní brigáda
Originální název:
Original Name:
Brigada de Sanidad (BRISAN)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.12.2005
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.12.2005-DD.MM.RRRR Velitelství logistiky
Dislokace:
Deployed:
DD.12.2005-DD.MM.RRRR Pozuelo de Alarcón, Cavalcanti

Velitel:
Commander:
?-?
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.12.2005-DD.MM.RRRR 1. zdravotní skupina
DD.12.2005-DD.MM.RRRR 2. zdravotní skupina
DD.12.2005-DD.MM.RRRR 3. zdravotní skupina
DD.12.2005-DD.MM.RRRR Jednotka zdravotní logistické podpory

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:

www.mde.es
forejercito.forumup.es

URL : https://www.valka.cz/Zdravotni-brigada-2005-RRRR-t89646#334495Verze : 8
MOD
V decembri 2005 bola vytvorená Sanitná brigáda, aby zjednocovala vo svojej štruktúre velenie všetkých troch sanitných zoskupení pozemnej armády. Týmto sa dosahuje najlepšia rýchlosť prípravy jednotiek a ich koordinácia v prípade potreby nasadenia doma ako aj za hranicami. Velenie brigády a brigáda vykonáva podporu jednotiek a sanitných zoskupení v prípade ich nasadenia v operáciách.

Sanitná brigáda (BRISAN) je zaradená do Operatívnych logistických síl a skladá sa z:
• Velenie, sídliace v Madride
AGRUSAN Nº 1, sídliace v Madride
AGRUSAN Nº 2, sídliace vo Valencii
AGRUSAN Nº 3, sídliace v Zaragoze
Jednotka sanitnej logistickej podpory (UALSAN), sídliaca v Madride
• Zoskupenia polnej nemocnice sídliace v Madride

Jej zodpovednosť je za všetky sanitné jednotky rozmiestnené po celom nérodnom teritóriu, pričom má pracoviská velenia v Madride, Valencii a Zaragoze. Taktiež vykonáva sanitnú podporu aj ostatným jednotkým, centrom a organizmom pozemnej armády. Na plnenie svojich úloh brigáda môže počítať so skúseným personálom pozemnej armády so skúsenosťami aj za hranicami krajiny, s technickým vybavením ktoré jej umožňuje vykonávania aj náročných činností spojených so zabezpečením zdravotnej starostlivosti o jednotky. Taktiež personál brigády je schopný okrem zdravotnej starostlivosti vykonávať činnosti spojené so skladovaním, údržbou zdravotníckych zariadení a zdrojov, viterinárnych a iných aktivít. Medzi najdôležitejšie súčasti patria hlavne Pokročilé stupne zdravotnej starostlivosti, Stanice dekontaminácie strát zbraní hrmodného ničenia a pokročilé chirurgické jednotky, ktoré sú schopné poskytnúť potrebnú starostlivosť na ktorom koľvek mieste podľa potreby. Podriadené jednotky brigády sa podieľali na viacerých medzinárodných misiách ako napríklad v Paquistáne, Bosne a Herzegovine, Demokratickej republike Kongo a v súčastnosti v Kosove, Afganistáne a Libanone.

zdroj
ejercito.mde.es
forejercito.forumup.es

URL : https://www.valka.cz/Zdravotni-brigada-2005-RRRR-t89646#334489Verze : 2
MOD