Main Menu
User Menu

Pamětní medaile k 25. výročí Vítězného února

Commemorative Medal for 25th Anniversary of Victorious February

     
Název:
Name:
Pamětní medaile k 25. výročí vítězného února
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile k 25. výročí vítězného února
Datum vzniku:
Date of Establishment:
06.10.1972
Datum zániku:
Date of Termination:
15.10.1990
Struktura:
Structure:
nestrukturováno
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
MĚŘIČKA, Václav. Československá vyznamenání : IV. část. 1. vydání. Hradec Králové : ČNS pobočka Hr. Králové, 1977. 156 s.
URL CZ: https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-25-vyroci-Vitezneho-unora-t87206#390757Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Commemorative-Medal-for-25th-Anniversary-of-Victorious-February-t87206#390757Version : 0
     
Název:
Name:
Pamětní medaile k 25. výročí vítězného února
Název v originále:
Original Name:
Pamětní medaile k 25. výročí vítězného února
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Medaile má průměr 30 mm při síle 2 mm. Je ražena z bronzu.
Avers
Na lícní straně nacházíme tři postavy. Jde o symboliku společnosti viděnou očima soudruhů. Na pravé straně je postava ženy v suknicí, která údajně symbolizuje sektor zemědělství. Uprostřed medaile je výrazná postava civilisty s puškou přes rameno, tedy příslušníka „dělnické pěsti“ jednotek Lidových milicí. Na levé straně je postava dělníka, symbolu vítězné dělnické třídy. Toto rozvrstění společnosti bylo symbolické v tak zvané třídní společnosti. V horní části medaile je nápis : VÍŤEZNÝ ÚNOR 1948 – 1973.

Revers:
Ve středu medaile je plastická pěticípá hvězda a kolem medaile pak opis:
DVACÁTÉPÁTÉ VÝROČÍ VÍTĚZSTVÍ PRACUJÍCÍHO LIDU
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL CZ: https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-25-vyroci-Vitezneho-unora-t87206#390758Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Commemorative-Medal-for-25th-Anniversary-of-Victorious-February-t87206#390758Version : 0
Pamětní medaile k 25. výročí Vítězného února.
S problematikou této medaile je dobré se seznámit z trochu jiného pohledu, než jak by doufali soudruzi zakladatele. Při čtení o založení a udělování této medaile si vždy vzpomenu na nacistický řád KRVE. Stačí jen nahradit jednotky Lidové milice, jednotkami úderných stranických oddílu SA. Rozdíl je nepatrný, snad pražádný. I proto považuji za nutné, aby tato medaile byla publikovaná na našich stránkách, pro poučení, aby k založení takovéto či obdobné stranické medaili již nikdy nemuselo dojít. Historická paměť je krátká!
Medaile byla zřízená z rozhodnutí Ústředního výboru Komunistické strany Československa směrnicí ze dne 6. října 1972. Následně byla medaile z rozhodnutí vlády zařazena mezi státní vyznamenání.
Medaile byla vysokým ocenění práce všech příslušníků Národní fronty, státní správy, armády a policie. Dále byla udělována všem pamětníkům a lidem, kteří se na akcích z roku 1948 podíleli. Medaile byla s oblibou udělována či spíše rozdávána při příležitostech státních návštěv soudruhů ze spřátelených zemí Varšavské smlouvy. Medaile má průměr 30 mm při síle 2 mm. Je kvalitně ražena z bronzu.
Medailer:
Autorem medaile je B. Burián
Poznámka:
O této a podobných dekoracích založených ÚV KSČ přinášel informace pan Václav Měřička. Na otázku proč v časopise Drobná plastika tyto dekorace popisuje, mi prostě řekl asi toto: „Pokud chci napsat článek o buržoazních či šlechtických řádech, musím, bylo mi to doporučeno“. Pan Václav Měřička byl však člověk pevného a čestného charakteru !
Na ukázku: Uniformy zasloužilých příslušníků LM. Za povšimnutí stojí počet vyznamenání s kterou se tento příslušník dělnické třídy pyšnil. Ukázka ze sbírky Mgr. K. Growky.
Literatura:
Václav Měřička: Československá vyznamenání IV. část 1945-1975
Usnesení Ústředního výboru KSČ
Stranický tisk a dobové články
Archiv Alt.
Pamětní medaile k 25. výročí Vítězného února - Snaha mít vlastní státní vyznamenání byl cíl soudruhů po celou dobu,kdy my jhsme pracovali a oni budovali socialismus. V roce 1968 byla založena tato medaile, která je snad po výtvarné stránce kvalitní, po ideologické příznačná. Jako připímínka dávné doby...

Snaha mít vlastní státní vyznamenání byl cíl soudruhů po celou dobu,kdy my jhsme pracovali a oni budovali socialismus. V roce 1968 byla založena tato medaile, která je snad po výtvarné stránce kvalitní, po ideologické příznačná. Jako připímínka dávné doby...
URL CZ: https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-25-vyroci-Vitezneho-unora-t87206#323184Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Commemorative-Medal-for-25th-Anniversary-of-Victorious-February-t87206#323184Version : 0
Název
Name
Pamětní medaile k 25. výročí vítězného února
Commemorative Medal for 25th Anniversary of Victorious February
Pamětní medaile k 25. výročí vítězného února
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1973 Ferenc, Jozef
DD.MM.1973 Gajdoš, Štefan
DD.MM.1973 Gavalec, Milan
DD.MM.1973 Kaska, Radko
DD.MM.1973 Kováčik, Jaroslav
DD.MM.1973 Václavík, Milán
DD.MM.1975 Valo, Vasil
DD.MM.1978 Sabol, Andrej
DD.MM.RRRR Belas, Jozef
DD.MM.RRRR - Machač, Jaromír
DD.MM.RRRR Svoboda, Ludvík
Celkem : 11
URL CZ: https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-25-vyroci-Vitezneho-unora-t87206#556086Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Commemorative-Medal-for-25th-Anniversary-of-Victorious-February-t87206#556086Version : 0
MOD