Main Menu
User Menu

Vojenské velitelství Melilla [1960-RRRR]

Military Command of Melilla

Comandancia General de Melilla (COMAGEMEL)

     
Název:
Name:
Vojenské velitelství Melilla
Originální název:
Original Name:
Comandancia General de Melilla (COMAGEMEL)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.01.1960
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.01.1960-10.07.1965 9. vojenská oblast
10.07.1965-02.10.1985 9. vojenská oblast
02.10.1985-01.02.1996 2. vojenská oblast
01.02.1996-05.05.2005 Velitelství obranních sil
05.05.2005-DD.MM.RRRR Velitelství pozemných sil
Dislokace:
Deployed:
15.01.1960-DD.MM.RRRR Melilla, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
10.07.1965-DD.MM.RRRR 1. pěší pluk cizinecké legie "Gran Capitán"
10.07.1965-15.07.1974 10. lehký obrněný jezdecký pluk "Alcántara"
10.07.1965-31.07.1985 2. skupina "Melilla"
10.07.1965-02.10.1985 32. smíšený polní dělostřelecký pluk
10.07.1965-31.07.1985 5. skupina "Alhucemas"
10.07.1965-01.05.1988 8. smíšený ženijní pluk
15.07.1974-01.01.2017 10. obrněný jezdecký pluk "Alcántara"
31.07.1985-30.06.1996 52. motorizovaný pěší pluk "Regulares de Melilla"
02.10.1985-01.01.2017 32. polní dělostřelecký pluk
02.02.1987-14.05.1997 24. seskupení logistické podpory
01.05.1988-DD.MM.RRRR 8. ženijní pluk
30.06.1996-01.01.2000 52. lehký pěší pluk "Regulares de Melilla"
DD.MM.1997-DD.MM.2009 18. spojovací prapor
01.01.2000-DD.MM.RRRR 52. skupina "Regulares de Melilla"
01.01.2017-DD.MM.RRRR 10. jezdecký pluk "Alcántara"
01.01.2017-DD.MM.RRRR 32. smíšený polní dělostřelecký pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
forejercito.forumup.es
www.ejercito.mde.es/organizacion/comgebal
www.mde.es

URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Melilla-1960-RRRR-t86748#321402Verze : 5
MOD
Od svojho vzniku v roku 1884 bolo Generálne veliteľstvo Melilly dvojičkou takej istej inštitúcie v Ceute a jedná sa od vojenskú jednotku s dlhou tradíciou.

Generálne veliteľstvo Melilla bolo vytvorené aby bolo zodpovedné nielen za jednotky priamo sídliace v Melille, ale aj za jednotky ktoré môžu byť vyslané do oblasti ako expedičné sily. A tento účel plnilo keď sa v októbri 1893 začala kampaň v tejto oblasti a boli sem vyslané viaceré jednotky z poloostrova.
Generálne veliteľstvo sa podieľalo skoro na všetkých historických udalostiach počas celej kampani v Maroku, ktorá trvala skoro 50 rokov.
Po kampani v 1893, v roku 1909 pod velením gen. Marinu, bolo veliteľstvo poverené aby v oblasti nastolilo poriadok a mier a spacifikovalo okolité výbojné kmene na základe dohôd z konferencie v Algeciras, toto trvalo 3 roky.
V roku 1911 počas tretej kampane, bola zóna pôsobnosti veliteľstva rozšírená smerom na západ až ku Gurugú, a na základe politického rozhodnutia následne až po rieku Muluya, ktorá tvorila východnú hranicu protektorátu a tu španielsky protektorát hraničil s francúzskym.
Po skončení 1 svetovej vojny, v roku 1920 sa znovu začínajú operácie v zóne, tentokrát jednotky postupujú na západ, až do zóny Annual, počiatkom roku 1921.
Tu nastáva katastrófa pri Annual „Desastre de Annual“, ale odpoveď je okamžitá a v októbri sú stratené oblasti znovu dobité.
V roku 1925, sa uskutočňuje veľká operácia vylodenie v Alhucemas a toto bol začiatok konca vojny v Maroku, ktorá sa ukončila v lete roku 1927.
Po podpise nezávislosti Maroka sa jednotky podliehajúce pod Generálne veliteľstvo Melilly vracajú na svoje pozície s pred roku 1909, to znamená na Španielske územie, ktoré bolo vytýčené na základe dohody s Marokom v roku 1960.

Momentálne Generálne veliteľstvo v Melille disponuje s dostatočnými prostriedkami na plnenie jej stanovených úloh v oblasti.
Na tento účel sú jej podriadené
Pluk ľahkej pechoty (GFR-52 / Grupo de Fuerzas Regulares de Melilla Nº 52)
• Tretina légie(Gran Capitán I de la Legión)
Pluk obrnenej kavalérie (RCAC-10)
Pluk poľného delostrelectva (RACA-32)
Pluk ženistov (RING-8)
• Skupina ľahkého protivzdušného delostrelectva (GAAAL-VII)
Spojovací prapor (BTRANS-XVIII)
• Logistická jednotka (ULOG-24)
• Prapor podpory velenia (CGRAL)

Okrem toho disponuje jednotkami ktoré zabezpečujú plynulý chod veliteľstva a ktoré zabezpečujú jeho funkčnosť a plnenie stanovených úloh.
Tymito jednotkami sú
• Velenie
• Právna poradňa
• Velenie intendancie ekonomických záležitostí
• Sekcia technickej podpory
• Kancelária styku s verejnosťou

Pod velenie je taktiež podriadené:
• Centrum vojenskej histórie a kultúry
• Logistická rezidencia
• Armádne kultúrne centrum

Generálne veliteľstvo v Melille tvorí prvok pozemnej armády a je zodpovedná za priľahlé ostrovy a útesy.
Generálne veliteľstvo v Melille sa delí na:
velenie
Malé jednotky:
o Pluk regulérnych síl Melilla No 52 (Grupo de Fuerzas Regulares de "Melilla" nº 52)
o Tretina légie (Tercio "Gran Capitán" I de la Legión)
o Pluk obrnenej kavalérie No 10 „Alcántara“ (Regimiento de Caballería Acorazado "Alcántara" nº 10)
o Pluk poľného delostrelectva No 32 (Regimiento de Artillería de Campana nº 32)
o Pluk ženistov No 8 (Regimiento de Ingenieros nº 8)
o Logistická jednotka No 24 (Unidad Logística nº 24)
o Skupina protivzdušného delostrelectva VII (Grupo de Artillería Antiaérea VII)
o Prapor spojenia XVIII (Batallón de Transmisiones XVIII)
o Prapor podpory velenia

Ďalšie jednotky
o Personálne veliteľstvo
o Veliteľstvo stavieb
o Jednotky služieb základní a kasární
o USBA "Alfonso XIII"
o USAC "Millán Astray"
o USAC "Tcol. Primo de Rivera"
o USAC "Capitán Arenas"
o USAC "Capitán de la Paz Orduna"


zdroj:
www.ejercito.mde.es/organizacion/commeli
www.mde.es
forejercito.forumup.es

URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Melilla-1960-RRRR-t86748#321341Verze : 1
MOD