Main Menu
User Menu

Velitelství pobřežního dělostřelectva úžiny [1988-2010]

Artillery Command of Strait

Mando de Artilleria de Costa del Estrecho (MACTAE)

     
Název:
Name:
Velitelství pobřežního dělostřelectva úžiny
Originální název:
Original Name:
Mando de Artilleria de Costa del Estrecho (MACTAE)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1988
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.2010
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1988-01.02.1996 Hlavní záloha
01.02.1996-05.05.2005 Velitelství společných sil
05.05.2005-DD.MM.2010 Velitelství pozemných sil
Dislokace:
Deployed:
01.05.1988-DD.MM.2010 Tarifa, kasárny

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.05.1988-DD.MM.2010 4. pluk pobřežního delostrelectva
01.05.1988-DD.MM.2007 5. pluk pobrežného delostrelectva

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
velenie pobrežného delostrelectva úžiny, je zodpovedné za dohľad nad jednotkymi pobrežného delostrelectva a dohľad nad úžinou
Zdroje:
Sources:
www.ejercito.mde.es/organizacion/mactae
www.mde.es
forejercito.forumup.es

URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-pobrezniho-delostrelectva-uziny-1988-2010-t85727#335357Verze : 1
MOD
Na základe Kráľovských rozkazov z roku 1710 sa vytvára Kráľovský delostrelecký pluk Espaňa so silami 3 praporov. Pár rokov nato je poverený 2 prapor aby sa premiestnil do provincie Cádiz kde zostáva až do roku 1802, kedy sa zaraďuje do 3 parporu, podliehajúc 3 oddeleniu delostrelectva a jeho velenie je umiestnené v Seville. Menovaný kráľovský pluk dostáva roku 1806 pomenovanie Tretí pluk pešieho delostrelectva.
Začína vojna za nezávislosť a jednotky pluku s a podieľajú na viacerých bitvách tejto vojny ako súčasti rôznych iných jednotiek, podieľajú sa na kampani v Portugalsku, dobití Valencie, Zaragozy medzi inými.
Koncom 19 stor. sa v Cádize vytvára druhý prapor pevnostného delostrelectva a dosiahol mať 24 baterií v provincii.
Druhý prapor pevnostného delostrelectva dal základ na vytvorenie roku 1904 Veliteľstvu delostrelectva v Cádize a Algerciras, ktoré následne v roku 1924 sa reorganizovalo a dostalo označenie ako Pluk pobrežia No 1.
Roku 1943 sa z neho odpája Pluk zoskupenia Algerciras a začína sa označovať ako Pluk No 4.

Roku 1965 sa reorganizuje armáda a vytvára sa Brigáda delostrelectva úžiny (BRARTE) s nasledovnou organizáciou:
• Velenie
• Zmiešaný pluk delostrelectva pre potreby obrany pobrežia (La Artilleria de Costa de Algerciras RAMIX 5)
• Pluk protivzdušného ťažkého delostrelectva (RAAA 74)

V roku 1974 sa znovu reorganizuje a skladá sa z:
• Velenia
• RAMIX 4
• RAMIX 5
• RAAA 74 s jednou skupinou diel a jednou rakiet

Roku 1985 dostáva svoje dnešné označenie Velenie pobrežného delostrelectva úžiny (MACTAE).

K dnešnému dňu sa skladá z:
• Velenia umiestnené v El Bujeo (Tarifa)
RACTA 4
RACTA 5
• Spojovacej roty
• Skupiny pobrežného delostrelectva lokalizácie a identifikácie
• GACTA Ceuta v určitých prípadoch

Úlohy MACTAE
Kontrolovať Gibraltársku úžinu a jej prístupy, pohyby lodí ako aj ostatných plavidiel. Identifikácia a lokalizácia objektov v priestore svojho pôsobenia. Taktiež sa podieľa na zamedzení a odhaľovaní nelegálnej migrácie v priestore svojej pôsobnosti a v prípade potreby poskytuje humanitárnu pomoc v spolupráci s civilnými zložkami a červeným krížom. Spolupracuje s civilnými autoritami v súvislosťami s vodami úžiny, spolupracuje v protipožiarnej oblasti a bezpečnostnej oblasti, proti pašovaniu narkotík, zbraní atď.
Jednotka je vybavená modernými prístrojmi na plnenie svojich úloh ako sú radary, termovízne systémy, satelitné systémy atď.
Velenie delostrelectva úžiny je umiestnené v meste Tarifa, provincia Cádiz a patrí pod velenie podporných síl.

zdroj:
www.ejercito.mde.es/organizacion/mactae
www.mde.es
es.geocities.com/heraldicamilitar

Velitelství pobřežního dělostřelectva úžiny [1988-2010] - organizačná štruktúra

organizačná štruktúra
Velitelství pobřežního dělostřelectva úžiny [1988-2010] - operatívna štruktúra

operatívna štruktúra
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-pobrezniho-delostrelectva-uziny-1988-2010-t85727#316992Verze : 2
MOD