Main Menu
User Menu

Jezdecký pluk 1, velitelství [1920-1936]

Headquarters of the 1st Cavalry Regiment

     
Název:
Name:
Jezdecký pluk 1
Originální název:
Original Name:
Jezdecký pluk 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
1. československý jezdecký pluk
Dragounský pluk č. 1
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.1936
Nástupce:
Successor:
Dragounský pluk 1
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-01.02.1921 Zemské vojenské velitelství pro Čechy
01.02.1921-01.01.1936 1. jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-01.01.1936 Terezín, Kasárny Jana Jiskry z Brandýsa /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-00.01.1923 Krejčiřík, Václav (podplukovník jezdectva)
00.01.1923-00.12.1923 Škvor, Jiří (podplukovník jezdectva)
00.12.1923-00.12.1924 Halík, Jaroslav (podplukovník jezdectva)
00.12.1924-00.01.1932 Klíčník, Stanislav (podplukovník jezdectva)
00.01.1932-00.12.1933 Fišera, Julius (plukovník jezdectva)
00.12.1933-00.01.1934 Kratochvíl, Josef (podplukovník jezdectva)
00.01.1934-01.01.1936 Škvor, Jiří (podplukovník jezdectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1920-22.02.1921 Jezdecká eskadrona 1/1
01.10.1920-22.02.1921 Jezdecká eskadrona 2/1
01.10.1920-01.11.1921 Jezdecká eskadrona 3/1
01.10.1920-01.11.1921 Jezdecká eskadrona 4/1
01.10.1920-01.05.1928 Kulometná eskadrona jezdeckého pluku 1
01.10.1920-01.01.1936 Náhradní korouhev jezdeckého pluku 1
01.10.1920-01.01.1936 Pomocná eskadrona jezdeckého pluku 1
01.10.1920-22.02.1921 Technická eskadrona jezdeckého pluku 1
01.02.1921-01.01.1936 I. korouhev jezdeckého pluku 1
01.11.1921-01.01.1936 II. korouhev jezdeckého pluku 1
15.09.1933-01.01.1936 Polní eskadrona 3/1 /kulometná/
15.09.1933-01.01.1936 Vozatajská eskadrona 1
15.09.1933-01.01.1936 Vozatajská eskadrona 3

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1920-01.01.1936 Jezdecký pluk "Jana Jiskry z Brandýsa"
Vyznamenání:
Decorations:
01.10.1920-01.01.1936 Válečný kříž 1914-1918
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Jezdecký pluk 1
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL CZ: https://www.valka.cz/Jezdecky-pluk-1-velitelstvi-1920-1936-t85603#413625Verze : 5
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Headquarters-of-the-1st-Cavalry-Regiment-t85603#413625Version : 0
MOD