Main Menu
User Menu

72. protiletadlový dělostřelecký pluk [1965-2015]

72nd Antiaircraft Artillery Regiment

Regimiento de Artillería Antiaérea nº72 (RAAA 72)


     
Název:
Name:
72. protiletadlový dělostřelecký pluk
Originální název:
Original Name:
Regimiento de Artillería Antiaérea nº72 (RAAA 72)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1965
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.2015
Nástupce:
Successor:
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1965-01.05.1988 Hlavní záloha
01.05.1988-31.12.2015 Velitelství protiletadlového vojska
Dislokace:
Deployed:
01.12.1965-31.12.2015 Zaragoza, Acuartelamiento “Agustina de Aragón”

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ejercito.mde.es
URL : https://www.valka.cz/72-protiletadlovy-delostrelecky-pluk-1965-2015-t85584#613449Verze : 1
MOD
Pôvod dnešného pluku protivzdušného delostrelectva 72 môžeme hľadať v počiatkoch jednotiek protivzdušnej obrany, ktoré boli vytvorené v na základe O.C. z 15.6.1931, na základe ktorého sa vytvára skupina obrany proti lietadlám II.
Na základe rozkazu z 22.9.1939 sa vytvárajú ďalšie jednotky protivzdušnej obrany, medzi nimi Pluk protivzdušného delostrelectva so sídlom v Docks v Barcelone. Pluk je spočiatku tvorený velením a dvoma skupinami protivzdušného delostrelectva.

Na základe reorganizácie z 1.12.1965 sa pluk reorganizuje a skladá sa z:
• Velenie umiestnené v Barcelone
• I Skupina (90/50) umiestnená v Gavá (Barcelona)
• II Skupina (88/56) umiestnená v Manises (Valencia)
• III Skupina (88/56) umiestnená v Zaragoze

Na základe reorganizácie v roku 1970 v auguste pluk mení svoje označenie na Pluk protivzdušného delostrelectva No 72 (RAAA72). V roku 1981 v decembri je vytvorená jednotka vzdušných cieľov (UBA), umiestnená na základni Augustina de Aragón. V januári 1987 roku prestáva byť skupina (GAAAL) I/72 súčasťou pluku. Nasledujúceho roku 1988 sa vytvára velenie protivzdušného delostrelectva a RAAA72 ako aj UBA sú jeho súčasťou.
29.6.1998 UBA je preložená na základňu velenie protivzdušného delostrelectva.

Momentálne pluk sa nachádza na základni Augustina de Aragón a skladá sa z:
• Velenie
• Jednotka podpory velenia
• II Skupina II/72 (GAAAL II/71) ktorá je vybavená systémom navádzania Sky guard a 35/90.

RAAA72 môže tvoriť súčasť zoskupenia protivzdušnej obrany, ako aj tvoriť súčasť rozličných zoskupení obrany, poskytovať ochranu proti vzduśným útokom jednotkám ako aj vojenským objektom v rôznych zónach. Je schopná vykonávať protivzdušné operácie, protivzdušnú ochranu, taktiež vykonávať taktické operácie vyžadujúce si prítomnosť protivzdušného delostrelectva a iné.

Jednotka sa zúčastnila rôznych cviční spolu s vzdušnými silami, centrami vzdelávaniami, ako sú vojenské akadémie. Taktiež sa pluk zúčastnil cvičení:
• SIRIO (Cvičenie protivzdušnej obrany)
• NUBE GRIS (Cvičenie v elektronickom boji)
• TAPÓN (Cvičenie kontroly nad Gibraltarskou úžinou)
• CIERZO (Cvičenie s vojenskými akadémiami)
• TORMENTA (Cvičenie spolupráce s civilnými autoritami)
• JOINTEX (Cvičenie v spolupráci s vzdušnými silami)
• DAGA (Cvičenie v spolupráci s vzdušnými silami)

RAAA N°72 podlieha veleniu Protivzdušného delostrelectva a je zaradený do pozemných síl a tvorí súčasť prvku síl obrany a kontroly vzdušného priestoru na národnom teritóriu. V prípade konfliktu sa jedná o krajný zdroj obrany, proti vzdušnému útoku. Je umiestnený na základni Augustina de Aragón na leteckej základni v Zaragoze.

zdroj:
www.ejercito.mde.es/organizacion/raaa72
www.mde.es
es.geocities.com/heraldicamilitar

URL : https://www.valka.cz/72-protiletadlovy-delostrelecky-pluk-1965-2015-t85584#316566Verze : 1
MOD