Main Menu
User Menu

3. výsadkový lehký pěší pluk "Principe" [1988-2017]

3rd Airborne Light Infantry Regiment "Principe"

Regimiento de Infantería Ligera Aerotransportable "Principe" n°3 (RILAT 3)

     
Název:
Name:
3. výsadkový lehký pěší pluk "Principe"
Originální název:
Original Name:
Regimiento de Infantería Ligera Aerotransportable "Principe" n°3 (RILAT 3)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1988
Předchůdce:
Predecessor:
3. pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.2017
Nástupce:
Successor:
3. pěší pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1988-01.07.1996 Lehká výsadková brigáda
01.07.1996-01.01.2017 7. lehká výsadková brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.01.1988-01.01.2017 Siero, základna Cabo Noval

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1988-01.01.2017 Jednotka podpory velení 3. výsadkovýho lehkýho pěšího pluku
01.01.1988-01.07.1996 Lehký pěší prapor "San Quintín" III/3
01.01.1988-01.07.1996 Lehký pěší prapor "Toledo" IV/3
01.01.1988-01.01.2017 Velitelství a štáb 3. výsadkovýho lehkýho pěšího pluku
01.07.1996-01.01.2017 Lehký pěší prapor "San Quintín" I/3
01.07.1996-01.01.2017 Lehký pěší prapor "Toledo" II/3

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Odvážny (El Osado)
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.1702 Řád zlatého rouna
DD.MM.177R Řád Carlos III
DD.MM.1808 Stuha a Záslužný kříž pro uprchlíky z Portugalska
DD.MM.1836 Stuha San Fernando za obranu línií Arbalán, Escaro a Villarrobledo
DD.MM.1856 Stuha San Fernando za svoje pôsobenie počas pouličných bojov v Madride
DD.MM.1936 Stuha San Fernando za obranu Ovieda
DD.MM.1936 Stuha Vojenskej kolektívenj medajle za 420 padlých mužov pri obrane a oslobodení Ovieda
DD.MM.1954 Medajla mesta Oviedo, udelená magistrátom mesta
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ingenierosdelrey.com
www.ejercito.mde.es
es.wikipedia.org
www.oocities.org
foroparalapazenelmediterraneo.es

URL : https://www.valka.cz/3-vysadkovy-lehky-pesi-pluk-Principe-1988-2017-t85459#381171Verze : 12
MOD
Dostáva tradície Pluku Principe No 3 „El Osado“ a na základe praporov ktoré ho tvoria „Toledo“ No 35 a „San Quintín“ No 47.
Pluk je ocenený 3 stuhami San Fernanda, prvá je za hrdinský boj vo Villarrobledo počas prvej Karlistickej vojny, druhá za odzbrojenie národnej milície, a za hrdinské akcie v uliciach Madridu v roku 1856 a posledná za účasť na boji v Oviedo v roku 1936.
Pluk bol vytvorený roku 1537 ako Tretina riadna štátu Miláno (Tercio Ordinario del Estado de Milán).
Taktiež mal mená ako Tretina z Lombardie, Pluk z Lombardie No 1, a Pluk z Ontorie No 3, a roku 1888 dostáva dnešné označenie.

Dôležité činy zbraní Pluku
• Vojna vo Francii, Talianska kampaň
• Vojna v Nemecku
• Kampaň v Metz
• Kampaň v Piemonte
• Kampaň vo Flámsku
• Kampaň v Piemonte a Lombardii (1537-1558)
• Vojna v Afrike (1561-1573)
• Vojna v Portugalsku (1573)
• Talianska vojna (1614-1693)
• Vojna za následníctvo (1705-1710)
• Vojna v Taliansku (1734-1748)
• Vojna v Amerike (1780-1781)
• Vojna vo Francii (1793-1794)
• Vojna za nezávislosť (1808-1813)
• Prvá občianska vojna (1833-1840)
• Vojna v Afrike (1860-1866)
• Druhá občianska vojna (1873-1875)
• Operácie v Maroku (1909-1910)

Pluk sa k dnešnému dňu skladá z :
- Velenie
- Jednotka podpory velenia
- Prapor ľahkej pechoty "San Quitín" I/3
- Prapor ľahkej pechoty "Toledo" II/3

Pluk tvorí súčasť Brigády ľahkej aerotransportnej pechoty BRILAT Galicia VII a je súčasťou síl rýchlej reakcie.

zdroj:
https://www.ejercito.mde.es/organizacion/brilat/
Ministerio de Defensa Espaňa
https://es.geocities.com/heraldicamilitar/

URL : https://www.valka.cz/3-vysadkovy-lehky-pesi-pluk-Principe-1988-2017-t85459#315944Verze : 1
MOD
Krátka história pluku

História 3 Pluku ľahkej aerotransportnej pechoty sa začína odvíjať od vytvorenia Riadnej tercie Milánskeho štátu (Tercio Ordinario del Estado de Milán), roku 1537, a podriadená svojmu prvému polnému veliteľovi Rodrigovi de Ripalda.
Tercio počas tohto času zúčastnilo slávnych bitiev pri mestách Mühlberg (1547), San Quintín (1557) a bolo premenované roku 1560 na Lombardskú teciu. Počas tohto obdobia účinkuje v Taliansku, Flámsku, Nemecku a Španielsku.
Od roku 1573 do 1706 je jednotka znovu vyslaná do Talianska. Vo vojne o následníctvo stojí jednotka na strane Felipe de Anjou ktorému v tomto čase slúži.
Roku 1704 je tercio redukované na pluk a dostáva označenie 1 Pluk pechoty Lombardia (Regimiento de Lombardía número 1), Talianskej armády. Roku 1706 je pluk znovu poslaný na poloostrov, kde sa podieľa na dobití mesta Ciudad Rodrigo.
Roku 1718 dostáva označenie ako 2 Pluk pechoty Lombardia, talianskej armády, kam sa vracia z poloostrova, toho istého roku, aby sa tu podieľal na dobití Neapolu, bitve Bitinto (1734), bitve Mirandola (1735), bitve Campo Santo (1743) a bitve pri Piacenzy roku 1748.
1769 je pluk vyslaný do zámorských kolónií, kde zostáva dlhých 23 rokov. Tu pluk 19.11.1776 dostáva pomenovanie 2 Pluk pechoty Príncipe (Regimiento de Infantería Príncipe número 2).
V tom istom čase sa na poloostrove vytvára iný pluk s rovnakým menom, avšak tento sa veľmi rýchlo rozpúšťa roku 1777 v radoch námornej pechoty. 2 Pluk pechoty Príncipe sa v zámorí podieľa na dobití La Mobila roku 1780 a bojoch pri Pensacole v 1781.
Roku 1792 sa vracia na poloostrov.
Počas bojov proti Francúzskej republike v rokoch 1793-95, prvý prápor bojuje v západných Pireneoch, kde sa vyznamenáva v bojoch u Castell Pinón, Baztán a obrane Eugui. Druhý prápor bojuje vo východných Pireneoch a vyznamenáva sa v bojoch o Trouillas a dobití Port-Vendrés a Collioure.
Počas vojny za nezávsilosť pluk bojoval v rôznych oblastiach, pričom sa význačne podieľal na bitvách u Medina de Rioseco (1808), Tamames (1809) a roku 1811 obrane miest Badajoz a Ciudad Rodrigo.
Po skončení vojny, pluk pohlcuje Pluk Alcázar de San Juan (Regimiento de Alcázar de San Juan) a 3 Pluk dobrovlníkov z Navarry (3er Regimiento de Voluntarios de Navarra). Roku 1815 dostáva označenie 4 Pluk pechoty Príncipe a roku 1818 pohlcuje Pluk Borbón (Regimiento de Borbón).
Pluk sa roku 1823 rozpadá sú z neho vytvorené samostané prápory a to prápory pechoty 7 a 8 (Batallones de Infantería números 7 a 8), ale nasledovného roku, 1824 sa znovu vytvára pôvodný pluk a to 2 Pluk pechoty Príncipe (Regimiento de Infantería Principe número 2) a roku 1826 sa mení jeho číselné označenie na 3 Pluk pechoty Principe.
Počas tohto obdobia sa podieľa na bojoch prvej a tretej Karlistickej vojny (1833-40 a 1873-76), pričom sa vyznamenáva v bojoch u Penacerrada; v líniách Arlabána, Escaro a Villarrobleda; oblieha Bilbao; Manaria; Galdácano a Monte Muro.
Roku 1844 je pluk nanovo rozpustený, ale jeho 3 prápory vytvárajú 7 Prápor pechoty Principe (Batallion de Infanteria "Príncipe" número 7), 8 Prápor pechoty Don Juan de Austria (Batallion de Infanteria "D. Juan de Austria" número 8) a 9 Prápor pechoty Leptano (Batallion de Infanteria "Lepanto" número 9).
Počas vojny v Maroku (1859-60) sa podieľa na bitvách Castillejos, Tetuán a Wad-Ras.
Roku 1873 republikánska vláda dáva pluku meno 3 Pluk pechoty Ontoria (Regimiento de Infantería Ontoria número 3), ale v 1875 sa vrcaia k pôvodnému označeniu Príncipe 3 s dislokácoiou v Bilbao a roku 1893 sa sídlo pluku presúva do Asturii.
Pluk sa v čase 1895-98 nachádza na Cube, kde bojuje v zóne Guantánamo. Roku 1909 je pluk vyslaný do oblasti Melilla, kde sa v tejto oblasti podieľa na rôznych bojových akciách z ktorých možno menovať Zoco-el-Had de Beni-Sicar, kde sa vyznamenal čatár (cabo) Luis Noval Terrós.
Znovu je pluk vyslaný do Melilly roku 1921 a tu sa podieĺa na obrane mesta a znovu obsadení Monte Gurugú, Dar Drius a Tizzi-Azza.
Roku 1931 druhá republika mení pomenovanie pluku na 3 Pluk pechoty (Regimiento de Infantería número 3), a pohlcuje 78 Pluk pechoty Tarragona, ale už roku 1935 dostáva meno 3 Pluk pechoty “Milán″ a roku 1936 ako 32 Pluk pechoty Milán.
Roku 1934 bráni mesto Oviedo počas povstania v Asturiach. Toto mesto znovu jednotka bráni v rokoch 1936 a 1937 a toto je aj jej prvými akciami v občianskej vojne.
V roku 1943 je pluk včlenený do 72 divízie a v roku 1960 prechádza pod 71 divíziu s menom Zoskupenie Milán No 3. Roku 1963 znovu dostáva svoje pomenovanie Pluk pechoty Milán No 3.
Roku 1965 preberá históriu 4 Pluku Simancas, ktorý taktiež hrdinsky bojoval v roku 1936 v Asturiách v Gijóne a roku 1977 znovu získava svoje označenie ako Pluk pechoty Príncipe No 3.
A nakoniec roku 1988 s realizáciou plánu NORTE, dostáva označenie Pluk ľahkej aerotransportnej pechoty Príncipe No 3 "Regimiento de Infantería Ligera Aerotransportable Príncipe nº3", a je zaradený k ľahkej aerotransportnej brigáde Galicia (BRILAT)VII, tvoriac časť síl rýchlej reakcie pozemnej armády.


zdroj:
www.mde.es
forejercito.forumup.es

3. výsadkový lehký pěší pluk Principe [1988-2017] - Pluk pri návrate z misie v Libanone

Pluk pri návrate z misie v Libanone
3. výsadkový lehký pěší pluk Principe [1988-2017] - Picos de Europa, Asturias

Picos de Europa, Asturias
URL : https://www.valka.cz/3-vysadkovy-lehky-pesi-pluk-Principe-1988-2017-t85459#321406Verze : 1
MOD
     
Název:Name Pluk lehké aerotransportní pěchoty "Principe" No 3
Originální název:
Original Name:
Regimiento de Infanteria Ligera Aerotransportable " Principe " Nº 3
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1988
Předchůdce:Predecessor: 3 Pluk pechoty "Principe"3td Infantery Regiment "Principe"
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Podřízen: Subordinated to: DD.MM.1988-DD.MM.1996, Brigáda ľahkej aerotransportnej pechoty
DD.MM.1996-DD.MM.souč. Ľahká aerotransportná brigáda „Galicia“ VII
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1988, základňa Cabo Noval, Siero, Asturias
Velitel:
Commander:
?-?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1988-01.01.2017 Jednotka podpory velení 3. výsadkovýho lehkýho pěšího pluku
01.01.1988-01.07.1996 Lehký pěší prapor "San Quintín" III/3
01.01.1988-01.07.1996 Lehký pěší prapor "Toledo" IV/3
01.01.1988-01.01.2017 Velitelství a štáb 3. výsadkovýho lehkýho pěšího pluku
01.07.1996-01.01.2017 Lehký pěší prapor "San Quintín" I/3
01.07.1996-01.01.2017 Lehký pěší prapor "Toledo" II/3

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1988-souč., Velenie
DD.MM.1988-souč, Jednotka podpory velenia
DD.MM.1988-souč, Prapor ľahkej pechoty "San Quitín" I/3
DD.MM.1988-souč, Prapor ľahkej pechoty "Toledo" II/3
Výzbroj/vybavení:
Armament/Equipment:
?
Poznámka:
Note:
aerotransportná pechota
Zdroje:
Sources:

www.ejercito.mde.es/organizacion/brilat
www.mde.es

URL : https://www.valka.cz/3-vysadkovy-lehky-pesi-pluk-Principe-1988-2017-t85459#321824Verze : 0
MOD