Main Menu
User Menu

29. výsadkový lehký pěší pluk "Isabel la Católica" [1988-2017]

29th Airborne Light Infantry Regiment "Isabel la Católica"

Regimiento de Infantería Ligera Aerotransportable 'Isabel la Católica' nº29 (RIL 29)

     
Název:
Name:
29. výsadkový lehký pěší pluk "Isabel la Católica"
Originální název:
Original Name:
Regimiento de Infantería Ligera Aerotransportable 'Isabel la Católica' nº29 (RIL 29)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1988
Předchůdce:
Predecessor:
29. výsadkový pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
01.01.2017
Nástupce:
Successor:
29. pěší pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1988-01.07.1996 Lehká pěší aeromobilní brigáda "Galicia"
01.07.1996-01.01.2017 7. lehká pěší aeromobilní brigáda "Galicia"
Dislokace:
Deployed:
01.01.1988-01.01.2017 Vilaboa, základna “General Morillo“

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-01.07.2009 Doncel Paredes, Gustavo ( )
01.07.2009-DD.MM.RRRR Antonio Ruiz de Gordoa Pérez de Leceta, Luis ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1988-01.07.1996 Výsadkový lehký pěší prapor "Zamora" I/29
01.01.1988-01.01.2017 Výsadkový lehký pěší prapor "Zaragoza" II/29
01.07.1996-01.01.2017 Lehký pěší prapor "Zamora" III/29

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.ejercito.mde.es

URL : https://www.valka.cz/29-vysadkovy-lehky-pesi-pluk-Isabel-la-Catolica-1988-2017-t85458#612872Verze : 7
MOD
Pluk Isabel la Catolica nº 29 (Regimiento Isabel la Católica nº 29) má svoj pôvod v roku 1877, kedy 27.7.1877 sú rozpustené samostatné prápory, ktoré boli vytvorené spolu s formovaním vlády I republiky v roku 1973.
Na jednej strane ako predchodcu je možno identifikovať v roku 1872, 36 Rezervný prápor z Cáceres (Batallón de Reserva de Cáceres nº 36), ktorý sa roku 1873 stáva 36 Práporom slobodných (úprimných) dobrovolníkov republiky (Batallón de Voluntarios Francos de la República nº 36), neskôr v roku 1874 12 Rezervným práporom z Cáceres (Batallón de Reserva de Cáceres nº 12). Prápor neskôr, roku 1876 nasleduje v existencii ako 12 Mimoriadny rezervný prápor (Batallón de Reserva Extraordinario nº 12) a konečne ako 31 Rezervný prápor z Ávily (Batallón de Reserva de Avila nº 31).
Na druhej strane je tu roku 1875 35 Rezervný prápor (Batallón de Reserva nº 35) ktorý sa roku 1876 stáva 35 Rezervným práporom z Astorga (Batallón de Reserva de Astorga nº 35).
Spojením oboch Avila nº 31 a Astorga nº 75 sa roku 1877 vytvára 58 Pluk pechoty Luzón (Regimiento de Infantería Luzón nº 58), pričom oba prápory sídlili v rozličných kasárňach a mestách Santona a Santander. Roku 1883 sa oba presúvajú do spoločného sídla, La Coruna a roku 1889 pluk dostáva označenie ako 54 Pluk pechoty Isabel la Católica (Regimiento de Infantería Isabel la Católica nº 54).
Na základe O.C. zo dňa 13.6.1931 je zorganizovaný VIII vojenský región za účasti 15 brigády pechoty tvorenej na základe Plukov pechoty No 8 z La Coruňe a No 12 z Luga.
Kvôli vytvoreniu Pluku pechoty No 8 sú zlúčené Pluky pechoty No 8 Zamora a No 54 Isabel la Católica.
V 8 časti tohto rozkazu sa hovorí, že preberajú tradície a históriu zložiek z ktorých je vytvorený.
Na základe O.C. z 25.6.1935 sa pluky pechoty armády pomenúvajú podľa svojich tradícií, a tradícií zložiek ktorých brilantnej histórie sú pokračovateľmi. To jest z Pluku pechoty n°8 sa stáva Pluk pechoty Zamora n°8.
Na základe rozkazu z 25.4.1936 sa mení označenie na Pluku pechoty Zamora No 29 a roku 1939 sa premenúva na Pluk horskej pechoty No 29.
Na základe dekrétu z 24.12.1943 a s „ prianím udržať a obnoviť slávne tradície vojenských jednotiek, ich vznešený pôvod, zároveň ich pameť na bývalé statočné jednotky armády, Pluk horskej pechoty No 29 preberá označenie ako Pluk pechoty Isabel la Catolica No 29, zachovávajúc historické diśtinkcie a ocenenia, ako aj históriu svojich predchodcov, ako aj históriu a tradície Pluku pechoty No 8“.
Na základe Generálnej inštrukcie 165/142 a Inštrukcie 8166/4 Generálnej kapitánie VIII Regiónu z januára roku 1966 Pluk dostáva označenie Pluk aerotransportenj pechoty Isabel la Católica No 29, meste v La Coruňa. Zatial čo II Prapor vytvorených z pluku Zaragoza No 12 je zostavený v meste Santiago de Compostela.
14.9.1987 na základe planu META II Pluk je presunutý do Figueirido (Pontevedra) a to isté uskutočňuje velenie, jednotka podpory velenia a III Prapor Zamora 15.2.1988. Prvý krát po 44 rokoch sa celý pluk zíde na tom istom mieste na tej istej základni.
Na záver je treba spomínať na slávne histórie Plukov Zaragoza No 12 a Zamora No 8, ktoré tvoria súčasť dnešného Pluku.

K dnešnému dňu tento pluk tvorí
• Velenie
• Jednotka podpory velenia
Prapor ľahkej aerotransportnej pechoty “Zamora″ No III/29

Pluk tvorí súčasť Brigády aerotransportnej pechoty BRILAT Galicia VII a je súčasťou síl rýchlej reakcie.

zdroj:
www.ejercito.mde.es/organizacion/brilat
www.mde.es
https://es.geocities.com/heraldicamilitar/

URL : https://www.valka.cz/29-vysadkovy-lehky-pesi-pluk-Isabel-la-Catolica-1988-2017-t85458#315943Verze : 2
MOD