Main Menu
User Menu

6. ženijní jednotka [1996-2007]

6th Engineer Unit

Unidad de Zapadores nº6 (UZ 6)

     
Název:
Name:
6. ženijní jednotka
Originální název:
Original Name:
Unidad de Zapadores nº6 (UZ 6)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1996
Předchůdce:
Predecessor:
Paradesantní ženijní prapor
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.2007
Nástupce:
Successor:
6. paradesantní ženijní prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1996-01.10.2007 6. lehká pěší paradesantní brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.07.1996-01.10.2007 Alcalá de Henares, základna Primo de Rivera

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
es.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/6-zenijni-jednotka-1996-2007-t85274#613515Verze : 2
MOD
Roku 1957 sú vytvorené prvé jednotky ženistov v zoskupení parašutistických oddielov a podieľajú sa na kampani v Sidi Ifni spolu s parašutistickými oddielmi, personálom Sekcie vonkajšieho spojenia a zákopníci sa podieľajú na druhom bojovom výsadku. 15.2.1966 je vytvorený Zmiešaný prapor parašutistických ženistov, tvorený velením, jednou rotou zákopníkov a jednou spojovacou rotou. Obe tieto sa podieľajú na operáciach pozemnej armády vykonávaných za hranicami: pomoc kurdskému obyvateľstvu na severe Iraku v roku 1991, operácie v Bosne a Hercegovine S /K II. Roku 1996 v októbri sa rozpúšťa Prapor parašutistických ženistov I a 1.januára nasledujúceho roku je vytvorená Jednotka parašutistických zákopníkov 6. Jej misiou je v boji podporovať ostatné zložky brigády, podporovať ich v mobilite ako aj zabezpečiť kontra mobilitu, proti nepriateľovi. Jednotka spojovacia zostala zaradená v Prapore podpory velenia a naopak Jednotka zákopníkov bol postavený na úroveň ostatných Oddielov parašutistov. V apríli 1999, zaradená do SPABRI X, UZAPAC sa vracia do Bosny a Hercegoviny de zostáva až do augustu toho istého roku, pričom plní rozličné úlohy, zneškodňovanie mín a nevybuchnutej munície a iné, medzi nimi napríklad sprechodnenie hraníc medzi Chorvátskom a Srbskom. Parašutistický zákopníci sú znovu vyslaný na Balkán ako súčasť KUING II, Jednotky ženistov Medzinárodnej brigády východ, ktorá tvorí súčasť síl KFOR, a tu zostávajú od januáru až do mája 2000 a uskutočňujú odmínovanie Morine na hranici s Albánskom a podieľajú sa na viacerých misách v Mitrovici a údolí Presevo. Od apríla do mája 2000 jednotka zákopníkov je včlenený do jednotiek logistickej podpory síl, ktoré sa podieľajú na humanitárnej operácii v Mozambiku (operácia I / M), pomoci obyvateľstvu postihnutému záplavami. UZAPAC sa vracia do Kosova v septembri 2001 ako súčasť kontingentu KUING VI, pričom sa vracia do Španielska v marci 2002. Momentálne sa personál tejto jednotky nachádza v Afganistáne, kde plní úlohy mierovej misie v rámci síl ISAF.
Jednotka parašutistických zákopníkov tvorí súčasť Brigády parašutistov BRIPAC a je súčasťou síl rýchlej reakcie.

Zdroj:
www.ejercito.mde.es
Ministerio de Defensa Espaňa
www.ejercito.mde.es/organizacion/bripac
es.geocities.com/heraldicamilitar/


URL : https://www.valka.cz/6-zenijni-jednotka-1996-2007-t85274#315149Verze : 1
MOD