Main Menu
User Menu

Ženijní velitelství [1988-RRRR]

Engineer Command

Mando de Ingenieros (MING)

     
Název:
Name:
Ženijní velitelství
Originální název:
Original Name:
Mando de Ingenieros (MING)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1988
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1988-01.02.1996 Hlavní záloha
01.02.1996-01.11.2006 Velitelství manévrových jednotek
Dislokace:
Deployed:
01.05.1988-DD.MM.RRRR Madrid, Fuencarral
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Salamanca, kasárny

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.05.1988-DD.MM.RRRR 11. speciální ženijní pluk
01.05.1988-DD.MM.RRRR 12. speciální pontónový ženijní pluk
01.05.1988-01.02.1996 13. železniční ženijní pluk
01.05.1988-01.02.1996 14. výcvikový železniční ženijní pluk
01.08.2002-15.12.2008 13. železniční pluk
01.11.2006-DD.MM.RRRR 1. ženijní pluk

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.ejercito.mde.es/organizacion/ming
Ministerio de Defensa Espaňa

URL CZ: https://www.valka.cz/Zenijni-velitelstvi-1988-RRRR-t84705#610848Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Engineer-Command-t84705#610848Version : 0
MOD
Ženijné veliteľstvo je veliteľstvo brigádneho stupňa, ktorej velí brigádny generál, ženijných zbraní.
Jednotka velenia a dva ženijné pluky, znamená že sa nejedná o veľkú jednotku. Miesto velenia je vytvorené nielen ako miesto velenia a kontroly ženijnej brigády, ale aj ako pomocné stanovište vrchného velenia pozemných síl, sekcie ženistov, v ženijnej problematike. Velenie ženistov je zaradené ako prvok podpory manévrovacích síl, na vyššom stupni velenia podpory ženijných jednotiek ktorým túto podporu poskytuje, ako aj taktiež slúži ako záloha pre tieto jednotky, hlavne pre jednotky zaradené do síl rýchleho nasadenia, mechanizovanú divíziu a nezávislé brigády.
Jednotka svojou prípravou a vybavením je špeciálne vybavená aj pre prípad potreby pomoci civilnému obyvateľstvu pri najrozličnejších operáciách podľa potreby.


úlohy velenia ženistov


Velenie ženistov má mnoho úlhoh najrozličnejšieho druhu.
Na jednej strane je špecifickou jednotkou pod priamym velením svojo veliteľa, ako veliteľa ženistov pozemnej armády. Jednotka plní úlohy na úseku civilnej ochrany a (kolaboruje v prípade najrozličnejších katastrof) a taktiež na úseku ochrany životného; ako aj dohliada a riadi stavby, ktoré sú vykonávané príslušníkmi ženijných jednotiek. Tieto úlohy často privádzajú veliteľov ženistov na miesta stavieb, pričom spolupracujú s operačnými divíziami. Jednotky velenia často vykonávajú cvičenia vo svojej odbornosti ako napríklad na základni výcviku bojových vozidiel, strelieb a mestského boja v San Gregorio a v Tolede.
Na druhej strane velenie ženistov je to kto poskytuje ženistom celkovú podporu v akciách manévrovacích síl (FMA) a celá jednotka na čele s jej veliteľom je zaradená práve do týchto síl.
Z tohto dovodu, velenie ženistov, jeho ženijné jednotky a špecializované jednotky, sú pripravené vždy poskytnúť potrebnú podporu ozbrojeným pozemným silám, v prípadoch obrany národného teritória alebo v sférach záujmu obrany teritória. V oboch týchto prípadoch velenie ženistov musí byť pripravené podporiť prácu ozbrojených pozemných síl ako aj v prípade potreby posilniť jednotky ženistov na nižších stupňoch.
Na podporu mobility manévrovacích síl, sú vytvorené a veleniu priamo podriadené Prapor zákopníkov pluku 12, Prapor cestných špecializovaných ženistov REI. 11 a Prapor pontonérov RPEI. 12, ktoré disponujú potrebnými prostriedkami na konštrukciu a údržbu ciest, pristávacích ploch a na výstavbu mostov fixných ako aj pontónových. S týmito silami a prostriedkami je velenie ženistov schopné poskytnúť potrebnú podporu silám, ktoré to potrebujú a to na ktoromkoľvek mieste ako aj spolupracovať s civilným obyvateľstvom v prípadoch prírodných katastróf alebo v prípade nebezpečenstva.
Na splnenie úlohy zabezpečenia kontramobility, velenie ženistov má podriadený prapor zákopníkov, zaradený v pluku 12. Tento prapor je nielen schopný podporiť akcie proti pohybu protivníka, ale je aj špeciálne vycvičený na podporu jednotiek zákopníkov Brigád rýchleho nasadenia. Táto jednotka može byť nasadená aj ako záloha alebo podpora iných jednotiek zákopníkov ako napríklad cestných ženistov.

Na úseku ochrany disponuje velenie nielen svojim zákopníckym praporom, ale aj rotou úpravy terénu, ktorá je integrovaná do špecializovanej jednotky pluku 12. Táto rota je pokračovateľom tradícii pevnostných jednotiek a je vycvičená a pripravená na konštrukciu opevnení, vyžadujúcich si špeciálne techniky a postupy, je taktiež schopná vylepšiť obranné postupy jednotiek, ako aj fortifikovať a maskovať obranné postavenia.
Ale nie iba na poli taktickom je velenie ženistov schopné poskytnúť podporu, velenie je schopné plniť úlohy ktoré by sme mohli nazvať generálna podpora ženistov. Disponuje jednotkami základní, ako aj rovnomenným praporom, ktoré sú schopné okamžitej montáže barákového tábora a to mobilného ako aj fixného, ako aj konštrukcie utečeneckých alebo zajateckých táborov.


Velenie ženistov disponuje tymito zdrojmi:


Personál 1.525
Ľahké vozidlá 41
Ťažké vozidlá 52
Ženijné vozidlá 58
Špecializované stroje 105
Obrnené vozidlá 20
Mosty 16krátko z histórie:

Veliteľstvo ženistov bolo vytvorené 1.5.1988, pričom jeho počiatočné priestory sa nachádzali v Fuencarral (Madrid) v bývalej základni Pluku mobilizácie a cvičenia železníc nº 14.
Vo svojich počiatkoch sa veliteľstvo ženistov včlenilo do generálnej zálohy, pričom podliehalo veliteľstvu pozemných síl. Spočiatku sa skladalo z: :
• velenia
• Pluk špecializovaných ženistov No 11, (REI-11). Umiestnený v Salamaca
• Pluk pontonérov a špecializovaných ženistov nº 12, (RPEI-12) Umiestnený v Zaragoza
• Pluk železničných zákopníkov nº 13, (RZF-13). Umiestnený v Cuatro Vientos, Madrid
• Pluk mobilizácie a cvičenia železníc nº 14, (RMPFC-14). Umiestnený v Fuencarral, Madrid.
V januáry 1995 nastalo zlúčenie Pluku železničných zákopníkov nº 13 a Pluku mobilizácie a cvičenia železníc nº 14 vzniknúc tak Pluk železničiarov nº 13.
Velenie ženistov sa následne včlenilo do prvku podpory manévrovacích síl a pod velenie vrchného veliteľa týchto síl od 1.2.1996.


Súčastná organizácia je od 1.7.1996 nasledovná:
• velenie
Pluk špecializovaných ženistov nº 11, (REI-11). Umiestnený v Salamance.
Pluk pontonérov a špecializovaných ženistov nº 12, (RPEI-12). Umiestnený v Zaragoze.


Mierová operácie ktorých sa zúčastnili ženijné jednotky Velenia ženistov


• Kurdistan, Irak Abríl/Júl 1991
• Bosnia Herzegovina 1992
• Albánsko Apríl/Júl 1997
• Kosovo Jún 99 / 09
• Kosovo Október /November-1999
• Afganistan. Máj-02 / September-04
• Iraq. Marec-03 / Jún-04
• Iraq. Júl / Október-03
• Kosovo Apríl-05 / Jún-05
• Prezidentské volby 2004. Afganistan 2004

Humanitárne operácie
• stredná Amerika November 98 / Apríl 99
• Albánsko Apríl / Júl-99
• PRESTIGE Galicia – Španielsko 04-dic-02 / 27-mar-03
• INDONESIA január / Marec -05

zdroj:
https://www.ejercito.mde.es/organizacion/ming
Ministerio de Defensa Espaňa

Ženijní velitelství [1988-RRRR] - rozmiestnenie jednotiek ženistov priamo podliehajúcich veleniu ženistov

rozmiestnenie jednotiek ženistov priamo podliehajúcich veleniu ženistov
Ženijní velitelství [1988-RRRR] - znak velitelstva

znak velitelstva
URL CZ: https://www.valka.cz/Zenijni-velitelstvi-1988-RRRR-t84705#311943Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Engineer-Command-t84705#311943Version : 0
MOD