Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl 308 [1947-1950]

308th Artillery Division

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 308
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 308
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký pluk 308
Datum zániku:
Disbanded:
04.11.1950
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.10.1949 8. dělostřelecká brigáda
01.10.1949-15.09.1950 Velitelství dělostřelectva 4. oblasti
15.09.1950-04.11.1950 Velitelství dělostřelectva 2. vojenského okruhu
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-04.11.1950 Košice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1947-15.09.1950 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1947-04.11.1950 Dělostřelecká baterie 1/308 /kanónová/
01.10.1947-04.11.1950 Dělostřelecká baterie 2/308 /houfnicová/
01.10.1947-04.11.1950 Dělostřelecká baterie 3/308 /rámcová/
01.10.1947-04.11.1950 Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 308

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 2235 Košice
01.10.1949-04.11.1950 VÚ 9427 Košice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Bratislava, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký oddíl 308)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-308-1947-1950-t84242#309430Verze : 2
MOD