Main Menu
User Menu

Pamětní madagaskarská medaile 1883-1886

Madagascar Medal 1883-1886

Médaille commémorative de Madagascar 1883-1896

     
Název:
Name:
Pamětní madagaskarská medaile 1883-1886
Název v originále:
Original Name:
Médaille commémorative de Madagascar 1883-1896
Datum vzniku:
Date of Establishment:
31.07.1886
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
L. le Ribault, B. Caminade, E. Lacombe : Identification et Cote Decorations, Bordeaux
URL : https://www.valka.cz/Pametni-madagaskarska-medaile-1883-1886-t82372#406737Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní madagaskarská medaile 1883-1886
Název v originále:
Original Name:
Médaille commémorative de Madagascar 1883-1896
Datum vzniku:
Date of Establishment:
31.07.1886
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Pametni-madagaskarska-medaile-1883-1886-t82372#406739Verze : 0
MOD
Vláda krále Ludvíka Filipa Orleánského (1830-1848) měla zájem na podmanění ostrova Madagaskar. Tehdy se podařilo zkorumpovat několik malých království na severu ostrova, která "dobrovolně" přijala francouzský protektorát. Ale zbytek obyvatelstva se nepokořil a zapojil se do boje proti faktické okupaci ostrova. V době francouzské vlády, kdy byl premierem země Jules Ferry se Francie rozhodla tento problém vyřešit. Obsadila přístavy na severu ostrova a zablokovala Tamatave a Diégo-Suarez. Jednotky pod vedením admírálů Pierra a Miota se podíleli na obsazení ostrova.

Autorem této pamětní medaile je opět Daniel Dupuis. Dekorace byla ražena v pařížské mincovně ze stříbra. Jde opět o kruhovou medailí o průměru 30mm a při síle 2mm. Líc medaile je zcela totožný s Pamětní medaili pro Tonkin-Čínu-Annam.

Rubová strana medaile má při okraji vavřínový, čtyřikráte stuhou převázaný věnec. Ve středu plochy je umístěn nápis: MADAGASCAR. V horní polovině, nahoře je umístěna v paprscích položená pěticípá hvězdička. V dolní části pod nápisem kotva s lanem a podložená prapory. Stuha je průvlečná 36mm široká, zelená se světlemodrými pruhy. Na lícové straně medaile je podpis medailera, existuji však ražby i bez podpisu.

Literatura:
Quide des ordres,décorations et médailes militaires 1814-1963
URL : https://www.valka.cz/Pametni-madagaskarska-medaile-1883-1886-t82372#301789Verze : 0
Vzhledem k situaci kolem Madagaskaru a pro lepší přehlednost se zde zmíníme o druhé pamětní medaili Za tažení na Madagaskar.

V době od 8.prosince 1894 až do 31.prosince 1895 dochází k II.intervenci na Madagaskaru a proto byla dne 15.ledna 1896 vydaná i druhá medaile k této vojenské akci.

V roce 1894 dochází totiž na Madagaskaru k nepokojům a tehdejší malgašský předseda vlády s dalšími rebely odmítl uznávat existenci francouzského protektorátu a zamezil zřízení francouzské rezidence v Tananarive. V prosinci roku 1894 byl vyslán na ostrov expediční vojenský sbor o síle 15 000 mužů pod velením generála Duchesnea. Vojáci sboru se vylodili v Majunze, ale výprava neskončila úspěšně protože téměř polovina vojáků onemocněla žlutou zimcí. Teprve dne 30.září 1895 se Francouzi zmocnili hlavního města Tananrive, ale ve vnitrozemí dále zuřil partyzánský záškodnický boj. Na zpacifikování ostrova byl povolán generál Josepf Simon Gallieni, který vzbouřence potlačul a krutě potrestal. Dne 6. srpna 1896 Francie definitivně a na dlouhou dobu Madagaskar anektovala.

Druhá PAMĚTNÍ MADAGASKARSKÁ MEDAILE z roku 1896 je zcela odlišná od předchozí medaile, která je na těchto stránkách vyobrazena. Autorem této ražby je medailer O. Roty. Samotná medaile je ražena ze stříbra, je patinována a má průměr 30mm, při síle 1,3mm. Na přední straně je opět žena, která symbolizuje francouzskou republiku. Žena má přilbu a je zde umístěn nápis: PATRIA. Opis opět rozložený: REPUBLIGUE/ FRANCAISE. Při pravé straně volně v ploše je malý podpis medailera: O. Roty.

Na rubní straně je v celé ploše dělová hlaveň. Hlaveň je podložena nahoře vavřínem a dole dubovou ratolestí. Při horním okraji je opis: MADAGASCAR a dole je letopočet 1895.

Literatura:
André Souyris-Rolland: Quide des Ordres,décorations et médailles militaires 1814-1864
Pamětní madagaskarská medaile 1883-1886 - Soukromá sbírka (I.Smýkal)

Soukromá sbírka (I.Smýkal)
Pamětní madagaskarská medaile 1883-1886 - Detail spony,která se upevňovala na stuhu

Detail spony,která se upevňovala na stuhu
URL : https://www.valka.cz/Pametni-madagaskarska-medaile-1883-1886-t82372#301898Verze : 0
Název
Name
Pamětní madagaskarská medaile 1883-1886
Madagascar Medal 1883-1886
Médaille commémorative de Madagascar 1883-1896
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1903 Pellé, Maurice-César-Joseph
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Pametni-madagaskarska-medaile-1883-1886-t82372#415156Verze : 0
MOD