Main Menu
User Menu

Pamětní medaile na válku 1914-1918

Spomenica rata 1914 - 1918

     
Název:
Name:
Pamětní medaile na válku 1914-1918
Název v originále:
Original Name:
Spomenica rata 1914 - 1918
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.12.1920
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Struktura:
Structure:
Jeden stupeň
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
PRIESTER, Boris: Odlikovanja, Zágreb 1984
URL CZ: https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-valku-1914-1918-t81157#405576Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Spomenica-rata-1914-1918-t81157#405576Version : 0
     
Název:
Name:
Pamětní medaile na válku 1914-1918
Název v originále:
Original Name:
Spomenica rata 1914-1918
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.12.1920
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pavel Car, Tomislav Muhić : Serbian and Yugoslavian Orders and Decorations, Verlag Militaria
URL CZ: https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-valku-1914-1918-t81157#407532Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Spomenica-rata-1914-1918-t81157#407532Version : 0
MOD
.
Tato medaile, tvarově podobná kříži byla založena 1.12.1920 a udělovala se všem, kteří se podíleli na bojích Velké války a bojovali na straně Srbska. Jde o bronzovou medaili ve tvaru Rupertova kříže.
Tato medaile je obecně, ale zcela nesprávně nazývaná Srbský válečný kříž 1914-18. Stuha je předepsaná trojúhelníková či splývavá v barvách tak zvané slovanské trikolory. Byla vydaná i miniaturka. Jde o pamětní a vzpomínkovou dekorací, která navazuje na pamětní dekorace balkánských válek. Touto dekorací jsou vyznamenávání i naši legionáři, příslušníci Srbské divize. Rozměr medaile: 40 mm
Dekorace razila opět firma Huguenie Švýcarsko.
Literatura:
PRIESTER, Boris: Odlikovanja, Zágreb 1984

URL CZ: https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-valku-1914-1918-t81157#297389Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Spomenica-rata-1914-1918-t81157#297389Version : 0
Spomenica na rat 1914-1918
Již samotný název zcela jasně specifikuje toto vyznamenání a dává mu rámec široké možnosti udělování, neb ať chceme či nechceme, nejde o žádný válečný kříž, ale pouze o pamětní medaili, která se svým zajímavým tvarem kříži podobá.
Medaili založil král Alexandr svým nařízením z 1. prosince 1920 (Službeni vojni list, 1920, 2502 ). Právo nosit tuto pamětní medaili měli všichni aktivní vojáci i vojáci v záloze, ale i bojovníci, občané, kteří se zbraní v ruce bránili své domovy. Na medaili měli nárok vojáci a bojovníci z bývalého samostatného království Černá Hora. Medaili jako výraz vážnosti nosili na občanském oděvu ministři vlády, ale i poslanci a senátoři. Medaile byla z rozhodnutí krále udělena i francouzským vojákům, kteří bojovali v Albánii dále v oblasti Dardanel a na Soluňské frontě. Francouzská vláda svým vojákům povolila nošení této medaile Vládním nařízením ze dne 15. prosince 1931.
Popis dekorace je v úvodní části článku.
Medaile je vyrobena z bronzu a je patinovaná. Stuha byla vždy v barvách státní vlajky Jugoslávie (Srbska) a medaile se nosila na levé straně hrudi.
Švýcarská firma Brače Hugenin, která tyto medaile vyráběla je odesílala v papírovém sáčku (karton) na kterém bylo červené razítko s logem této firmy. V tomto ochranném obalu byla jednoduchá papírová krabička (etuje) s medailí v které se dekorace předávala vojákovi. K medaili patřilo i potvrzení o udělení dekorace, které však není klasickým dekretem. Medaile se rozdělovali již od stupně pluku či samostatné jednotky a na takovém potvrzení nacházíme plukovní razítko a podpis velitele jednotky.
Pro cizince a především vyšší důstojníky je medaile udělována s klasickým potvrzením, které má podobu dekretu, tak, jak bylo ve Francii požadováno i u dalších řádů a vyznamenání. Prostým vojákům, ale i důstojníkům, se udělení medaile zaznamenávalo do osobních dokladů.
Medaile se běžně nachází v našich sbírkách, neb byla udělována čs. legionářům.
Literatura je uvedena v úvodní části.
URL CZ: https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-valku-1914-1918-t81157#377499Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Spomenica-rata-1914-1918-t81157#377499Version : 0
Název
Name
Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal for War 1914-1918
Spomenica rata 1914-1918
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL CZ: https://www.valka.cz/Pametni-medaile-na-valku-1914-1918-t81157#415190Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Spomenica-rata-1914-1918-t81157#415190Version : 0
MOD