Main Menu
User Menu
Reklama

Pamětní medaile k 15. výročí vzniku OS SR

Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku OS SR

     
Název:
Name:
Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Název v originále:
Original Name:
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
06.03.2008
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
Poznámka:
Note:
Minister obrany SR zriaďuje vojenskú medailu „Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku ozbrojených síl Slovenskej republiky“ na ocenenie výkonu štátnej služby, záslužného činu alebo na ocenenie spolupráce s ozbrojenými silami Slovenskej republiky pri príležitosti 15. výročia vzniku ozbrojených síl Slovenskej republiky. Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku ozbrojených síl Slovenskej republiky je bez stupňov.


Pamätnú medailu možno udeliť profesionálnemu vojakovi, občanovi alebo cudzincovi na návrh príslušného veliteľa, náčelníka alebo riaditeľa. Návrh môže podať aj štatutárny orgán ob-čianskeho združenia s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám Slovenskej republiky a taktiež ju možno udeliť profesionálnemu vojakovi, občanovi alebo cudzincovi aj bez návrhu.
Zdroje:
Sources:
slimo
služobný predpis č. 29/2008
„Vestník MO SR č. 26/2008“
Janko PALIGA
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-15-vyroci-vzniku-OS-SR-t78870#467086Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Název v originále:
Original Name:
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
06.03.2008
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
medaile
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
služobný predpis č. 29/2008
„Vestník MO SR č. 26/2008“
Janko PALIGA
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-15-vyroci-vzniku-OS-SR-t78870#467085Verze : 0
MOD
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku ozbrojených síl Slovenskej republiky je zriadená služobným predpisom ministra obrany SR č. 29 zo dňa 6. marca 2008 o zriadení vojenskej medaily


Minister obrany SR zriaďuje vojenskú medailu „Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku ozbrojených síl Slovenskej republiky“ na ocenenie výkonu štátnej služby, záslužného činu alebo na ocenenie spolupráce s ozbrojenými silami Slovenskej republiky pri príležitosti 15. výročia vzniku ozbrojených síl Slovenskej republiky. Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku ozbrojených síl Slovenskej republiky je bez stupňov.


Pamätnú medailu možno udeliť profesionálnemu vojakovi, občanovi alebo cudzincovi na návrh príslušného veliteľa, náčelníka alebo riaditeľa. Návrh môže podať aj štatutárny orgán ob-čianskeho združenia s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám Slovenskej republiky a taktiež ju možno udeliť profesionálnemu vojakovi, občanovi alebo cudzincovi aj bez návrhu.


Udeľuje sa písomným vojenským rozkazom spolu s dokladom o jej udelení pri príležitosti „Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky“ v roku 2008.


Zdroj: služobný predpis č. 29/2008 „Vestník MO SR č. 26/2008“
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-15-vyroci-vzniku-OS-SR-t78870#289888Verze : 0
Medaila bola udeľovaná pri príležitosti 15. výročia vzniku OS SR.
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-15-vyroci-vzniku-OS-SR-t78870#287895Verze : 0
MOD
Dekrét o udelení vojenskej medaily
Pamätnej medaily k 15. výročiu vzniku ozbrojených síl Slovenskej republiky
Zdroj:
- Služobný predpis č. 29/2008 zverejnený vo Vestníku MO SR č. 26/2008,
- archív autora,
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-15-vyroci-vzniku-OS-SR-t78870#291458Verze : 0
Název
Name
Pamětní medaile k 15. výročí vzniku Ozbrojených sil Slovenské republiky
Commemorative Medal for the 15th anniversary of the Armed Forces of the Slovak Republic
Pamätná medaila k 15. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Pametni-medaile-k-15-vyroci-vzniku-OS-SR-t78870#471676Verze : 0
MOD