Main Menu
User Menu

Řád Vítězného února [1973]

Order of Victorious February

     
Název:
Name:
Řád Vítězného února
Název v originále:
Original Name:
Řád Vítězného února
Datum vzniku:
Date of Establishment:
13.02.1973
Datum zániku:
Date of Termination:
15.10.1990
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, Václav: Československá vyznamenání. Č. 4. Hradec Králové, ČNS 1974.
Pulec, Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha, SNTL 1980.
Sukeník, Ludvík - Novotný, Vlastislav: Československé a české řády a vyznamenání 1948-2000. Hodonín, OB-ZP 1999.
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Vitezneho-unora-1973-t78715#289301Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Order-of-Victorious-February-t78715#289301Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Vítězného února
Název v originále:
Original Name:
Řád Vítězného února
Datum vzniku:
Date of Establishment:
13.02.1973
Datum zániku:
Date of Termination:
15.10.1990
Komponenty:
Components:
klenot
stuha
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, Václav: Československá vyznamenání. Č. 4. Hradec Králové, ČNS 1974.
Pulec, Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha, SNTL 1980.
Sukeník, Ludvík - Novotný, Vlastislav: Československé a české řády a vyznamenání 1948-2000. Hodonín, OB-ZP 1999.
aukro.cz
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Vitezneho-unora-1973-t78715#390749Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Order-of-Victorious-February-t78715#390749Version : 0
Název
Name
Řád Vítězného února
Order of Victorious February
Řád Vítězného února
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
20.02.1972 Svoboda, Ludvík
20.02.1973 Biľak, Vasil
20.02.1973 Colotka, Peter
20.02.1973 - Hejna, Jaroslav
20.02.1973 Husák, Gustáv
20.02.1973 Jakeš, Miloš
20.02.1973 Lenárt, Jozef
20.02.1973 Šalgovič, Viliam
20.02.1973 Šlapka, Gejza
20.02.1973 Štrougal, Lubomír
DD.MM.1973 Manica, Branislav
27.09.1974 Dzúr, Martin
22.04.1975 Valo, Vasil
17.04.1978 Martinák, Ladislav
29.09.1980 Janák, Ignác
24.03.1981 Fraňo, Jozef
24.09.1982 Kodaj, Samuel
01.10.1984 Petras, Sergej
15.11.1984 Rusov, Karel
19.06.1985 Horáček, Václav
27.02.1987 Remek, Jozef
28.12.1987 Václavík, Milán
DD.MM.RRRR - Machač, Jaromír
Celkem : 23
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Vitezneho-unora-1973-t78715#511055Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Order-of-Victorious-February-t78715#511055Version : 0
MOD
Řád Vítězného února, číslo 527, stříbro, puncováno.


Zdroj: https://www.aurea.cz/Katalog20/20kat0351.htm
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Vitezneho-unora-1973-t78715#338178Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Order-of-Victorious-February-t78715#338178Version : 0
Řád Vítězného února
(založen zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění
č. 9/1973 Sb. ze dne 13. února 1973)
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
Předsednictva Federálního shromáždění
ze dne 13. února 1973
o Řádu Vítězného února
Předsednictvo Federálního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 58
odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:
§ 1
K ocenění mimořádných zásluh o revoluční dělnické hnutí a o socialistickou výstavbu Československé
socialistické republiky a k ocenění mimořádných zásluh o rozvoj mezinárodního komunistického a
dělnického hnutí se zřizuje vyznamenání Řád Vítězného února.
§ 2
(1) Řád Vítězného února se propůjčuje jednotlivcům, kteří se mimořádně zasloužili o československé
revoluční dělnické hnutí, aktivně bojovali proti buržoazii a fašismu, mimořádně přispěli k dosažení vítězství
socialismu v Československé socialistické republice a svou politickou i veřejnou činností se zvlášť významně
zasloužili o uskutečňování politiky Komunistické strany Československa při budování socialistické
společnosti, dále jednotlivcům, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj mezinárodního komunistického a
dělnického hnutí, přátelství a spolupráce mezi národy.
(2) Řád Vítězného února se propůjčuje též pracovním nebo jiným kolektivům.
§ 3
Řád Vítězného února propůjčuje president Československé socialistické republiky československým
občanům a kolektivům i občanům a kolektivům jiných států.
§ 4
Řád Vítězného února má tvar ozubeného kola vytvořeného lomenými paprsky a klasy, v jehož středu je
položena rudá smaltovaná pěticípá hvězda se srpem a kladivem. Řád je ražen ze stříbra; srp, kladivo, klasy
a paprsky jsou zlaceny, paprsky leštěny. Zlacenou závěsnou sponou tvořenou lipovými lístky a stylizovanou
stuhou s nápisem "Vítězný únor 1948" je odznak řádu spojen s modro-rudo-modrou stuhou, jejíž barvy jsou v
poměru 17 : 4 : 17. Stuha vyznamenání je 38 mm široká a 55 mm dlouhá.
§ 5
Řád Vítězného února se nosí na levé straně prsou za Řádem rudé zástavy. Nosí-li se pouze stužka
vyznamenání, je napjatá na pravoúhlé liště o rozměru 38 x 10 mm. Stužka se nosí za stužkou Řádu rudé
zástavy.
§ 6
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Svoboda v. r.
Indra v. r.
Dr. Štrougal v. r.
Zdroj:
www.prazskyhradarchiv.cz - Seznam nositelů
podle matriky nositelů (Archiv KPR, fond KPR, Evidenční knihy k udělování státních vyznamenání)
Řád Vítězného února [1973] - Zdroj: https://aukro.cz/rad-vitezneho-unora-etui-i3040636391.html?utm_source=archiv&utm_medium=organic

Zdroj: aukro.cz
Řád Vítězného února [1973] - Zdroj: https://aukro.cz/rad-vitezneho-unora-etui-i3040636391.html?utm_source=archiv&utm_medium=organic

Zdroj: aukro.cz
Řád Vítězného února [1973] - Zdroj: https://aukro.cz/rad-vitezneho-unora-etui-i3040636391.html?utm_source=archiv&utm_medium=organic

Zdroj: aukro.cz
URL CZ: https://www.valka.cz/Rad-Vitezneho-unora-1973-t78715#472454Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Order-of-Victorious-February-t78715#472454Version : 0
MOD