Main Menu
User Menu

Řád republiky [1951]

Order of Republic / Řád republiky

     
Název:
Name:
Řád republiky
Název v originále:
Original Name:
Řád republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.04.1951
Datum zániku:
Date of Termination:
11.01.1961
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, Václav: Československá vyznamenání. Č. 4. Hradec Králové, ČNS 1974.
Pulec, Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha, SNTL 1980.
Sukeník, Ludvík - Novotný, Vlastislav: Československé a české řády a vyznamenání 1948-2000. Hodonín, OB-ZP 1999.
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1951-t78710#350653Verze : 1
MOD
     
Název:
Name:
Řád republiky
Název v originále:
Original Name:
Řád republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
03.04.1951
Datum zániku:
Date of Termination:
11.01.1961
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Autor Alois Sopr
Řád je tvořen medailonem.


Zadní strana medailonu je hladká, zlacená, zde je mezi dvěmi volně položenými vavřínovými ratolestmi umístěn monogram: ČSR. Na dolní okraji se nachází puncovní značka stříbra a v rámečku značka výrobce "KK" (Karnet a Kyselý). Číslice 900 je označení ryzosti stříbra.
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1951-t78710#377239Verze : 0
Řád republiky
Order of Republic

Československý řád republiky byl založen vládním nařízením č. 30/1991 Sb. Ze dne 3. dubna 1951.
Řád byl určen jako vysoké ocenění jednak jednotlivcům, ale také kolektivům pracujících, závodům, zemědělským družstvům, vojenským útvarům, vědeckým institucím a dalším organizacím a to vždy za mírové budování vlasti, hospodářský rozvoj, kulturní a vědeckou činnost. Můžeme tedy hovořit o všeobecně záslužném řádu.
Tento vysoký řád ve svém vývoji prošel několika změnami.
Řád republiky I. typu 1951-1960:Edit JRT
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1951-t78710#335240Verze : 1
     
Název:
Name:
Řád republiky
Název v originále:
Original Name:
Řád republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.01.1961
Datum zániku:
Date of Termination:
04.07.1977
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
Autor: Alois Sopr
Avers:
Lícová strana řádového medailonu je zcela identická s I. typem.


Revers:
Celá plocha medailonu je hladká, zlacená a na této ploše jsou opět dvě vavřínové ratolesti s monogramem "ČSSR" (Československá socialistická republika). Při dolním okraji se nachází puncovní značka stříbra a číslice 900 označující ryzost kovu. Dále zde je značka výrobce "ZUKOV" (Závody umělecké kovovýroby).
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1951-t78710#415716Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád republiky
Název v originále:
Original Name:
Řád republiky
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.07.1977
Datum zániku:
Date of Termination:
04.07.1977
Komponenty:
Components:
klenot
stuha
stužka
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Měřička, Václav: Československá vyznamenání. Č. 4. Hradec Králové, ČNS 1974.
Pulec, Vladivoj: Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha, SNTL 1980.
Sukeník, Ludvík - Novotný, Vlastislav: Československé a české řády a vyznamenání 1948-2000. Hodonín, OB-ZP 1999.
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1951-t78710#472160Verze : 0
Název
Name
Řád republiky
The Order of the Republic
Řád republiky
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
14.07.1967 Hečko, Josef
DD.MM.1969 Golian, Ján
03.07.1972 Biľak, Vasil
03.07.1972 Biľak, Vasil
03.07.1972 Jakeš, Miloš
03.07.1972 Jakeš, Miloš
28.03.1973 Lenárt, Jozef
10.10.1974 Štrougal, Lubomír
10.10.1974 Štrougal, Lubomír
23.12.1974 Colotka, Peter
23.12.1974 Colotka, Peter
09.01.1978 Husák, Gustáv
25.06.1979 Dzúr, Martin
25.09.1979 Šalgovič, Viliam
29.06.1983 Martinák, Ladislav
28.12.1987 Šlapka, Gejza
DD.MM.RRRR Svoboda, Ludvík
Celkem : 17
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1951-t78710#472142Verze : 1
MOD
Etuie
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1951-t78710#415718Verze : 0
Řád republiky II. typu z let 1960-1977


Avers:
Lícová strana řádového medailonu je zcela identická s I. typem.


Revers:
Celá plocha medailonu je hladká, zlacená a na této ploše jsou opět dvě vavřínové ratolesti s monogramem "ČSSR" (Československá socialistická republika). Při dolním okraji se nachází puncovní značka stříbra a číslice 900 označující ryzost kovu. Dále zde je značka výrobce "ZUKOV" (Závody umělecké kovovýroby).


Stuha:
Stuha je stejná jako u I. typu řádu.


Edit JRT
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1951-t78710#335243Verze : 0
Řád Republiky starého typu byl předmětem kritiky. I "skalní" soudruzi z ÚV KSČ si byli vědomi toho, že autor výtvarného návrhu Řád Republiky vycházel z předlohy řádu sovětských, zde v tomto konkrétním případě ideovým vzorem našeho řádu byl jistě Řád Rudého praporu práce SSSR (viz obrázek).
Federální shromáždění ČSSR schválilo dne 12. května 1977 (zákon č. 13/1977 Sb.) novou, moderní podobu řádu Republiky, které by lépe reprezentovalo republiku.
Citace: Článek III. odstavce 4-5 přílohy k vládnímu nařízení č. 30/1951 zní:
Řád republiky má tvar rudého, stříbrem rámovaného čtverce, jehož strana má 40 mm. Na střed nakoso položeného čtverce je umístěna zlacená modře lemovaná pěticípá hvězda s barevným znakem ČSSR v pravidelném pětiúhelníků. Mezi cípy hvězdy jsou zlacené lipové trojlístky. Hvězda je podložena deseti stříbrnými paprsky s useknutými hroty, z nichž čtyři horní a čtyři dolní přesahuji okraj odznaku.
V rudé ploše jsou úzké stříbrné mezipaprsky. Horní roh čtverce je spojen s lichoběžníkovým stříbrným ouškem s tmavě modrou 38 mm širokou průvlečnou stuhou, na jejíž dolní části je kovový zlacený vlys s deseti lipovými lístky. Nad vlysem je vodorovný bílý a červený proužek. Bílý proužek je široký 2,5 mm, červený 2,5 mm a vlys 5 mm. Rub čtverce je hladký s vyrytým matričným číslem nahoře.
Důvodová zpráva:
Řád republiky, který byl zřízen v roce 1951, propůjčuje prezident republiky jako výraz ocenění mimořádných zásluh o budování republiky, zejména o její mírové budovatelské úsilí ve výrobě nebo při kulturní nebo vědecké činnosti, nebo o zvyšování schopnosti obrany státu.
Ode dne účinnosti předloženého návrhu bude se Řád republiky propůjčovat v novém výtvarném řešení, které ve srovnání s jeho dosavadním výtvarným pojetím zdůrazňuje symboly socialistického státu - státní znak Československé socialistické republiky a pěticípou hvězdu.
Autorem návrhu nového výtvarného řešení Řádu republiky byl národní umělec profesor Josef Malejovský, který byl v tomto období zároveň i Poslancem Federálního shromáždění a předsedou Uměleckoprůmyslové školy. Pan Václav Měřička, který se s panem profesorem osobně znal se jej ptal, jak jej napadlo toto výtvarné ztvárnění řádu. Později nám toto pan Měřička s úsměvem vysvětloval tak, že profesor Malejovský chtěl, jako svoji osobní libůstku, vytvořit řád v této podobě. Mezi faleristy té doby tento řád oblíbený nebyl. Na mnohé z nás působil více jako odznak na chladič k automobilu, případně se mu také říkalo dámské přirození (píča) na stuze.
Literatura:
Václav Měřička: Řád Republiky, Drobná plastika Praha.
Václav Měřička: Československá vyznamenání IV. část ČNS pobočka Hradec Králové.
Dr. Vladivoj Pulec: Československá státní vyznamenání, státní a Čestná uznání a ceny, Praha, 1980
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1951-t78710#335263Verze : 1
Mgr. Květoslav Growka


Nová výtvarná podoba Řádu republiky
Když Federální shromáždění ČSSR vydalo zákona č. 38 ze dne 28. 6. 1977 o novém výtvarném řešení Řádu republiky, bylo to pro většinu faleristů velkým překvapením. I když byly k naší řádové soustavě (založené 3. 4. 1951) některé připomínky i k výtvarné podobě vyznamenání (autoři A. Sopr, O. Španiel, J. Benda, L. Snopek, J. Brůha a A. Kybal), během let se vžila a její koncepce byla při dalším rozšiřování soustavy dodržována (splývavá stuha vertikálně barevně řešena, kruhový závěs doplněný často o sponu, řádový odznak dvoustranně smaltovaný, popř. rub nesmaltovaný se státním znakem a iniciálami státu, oboustranně ražené medaile, místo kříže se objevuje pěticípá hvězda, apod.).


Novým prvkem byl v roce 1973 založený Řád Vítězného února (autor Malejovský), jeho rub je hladký, což lze považovat již za ústup od tradičního ztvárnění. Z tohoto důvodu se zdá nové výtvarné řešení Řádu republiky jako neopodstatněné a znamená necitlivý zásah do naši řádové soustavy.


Popis řádového odznaku:
Řád republiky má tvar rudého stříbrem rámovaného čtverce, jehož strana má 40 mm. Na střed nakoso položeného čtverce je umístěna zlacená modře lemovaná pěticípá hvězda s barevnám znakem ČSSR v pravidelném pětiúhelníků.
Mezi cípy hvězdy jsou zlacené lipové trojlístky. Hvězda je podložena deseti stříbrnými paprsky s useknutými hroty, z nichž čtyři horní a čtyři dolní přesahuji okraj odznaku. V rudé ploše jsou úzké stříbrné mezipaprsky. Horní roh čtverce je spojen lichoběžníkovým stříbrným ouškem s tmavomodrou 38 mm širokou průvlečnou stuhou, na jejíž dolní části je kovový zlacený vlys z deseti lipových lístků. Nad vlysem je vodorovný bílý a červený proužek. Rub čtverce je hladký s vyrytým matričním číslem.


Autor řádu J. Malejovský.


Výhrady proti tomuto výtvarnému pojetí bych shrnul následovně:
1. stuha je řešena zcela neobvykle horizontálně.
2. atypický závěs nemůže vyvážit nepoměr mezi objemem stuhy a odznaku, spíše jej prohlubuje.
3. Ve faleristice výjimečné použití kosočtverce (mj. i pro jeho primární symbolický význam – ženy – archeologicky doložený již z doby bronzové, doposud jsem se setkal s kosočtvercem u siamského Řádu Ramy a náprsní hvězdy ruského Svatojířského řádu, pak můžeme jmenovat novodobé odznaky absolvent vysokých vojenských škol SSSR a pod jeho vlivem i ČSSR i MLR).
4. pojetí československého státního znaku, které neodpovídá Zásadám pro používání státního znaku ČSSR, které byly přijaty federální vládou dne 5. 5. 1975 – (není dodržen stanovený tvar pavézy, správná rozměrová relace hvězdy v horní části pavézy a umístění štítku na hrudi heraldického lva).
5. hladký rub řádového odznaku.


Na závěr konstatuji, že ač mám osobně rád moderní výtvarné pojetí, experimenty, přesto zde nebylo namístě a rušivě zasáhlo byť do nedlouhých tradic československé faleristiky. Domnívám se, že tudy cesta nemůže vést. protože s ohledem na světovou faleristiku zde ani nevede.


Poznámka:
Uveřejněno ve Sběratelských zprávách České numismatické společnosti – pobočka Hradec králové číslo 59.
URL : https://www.valka.cz/Rad-republiky-1951-t78710#373356Verze : 0