Main Menu
User Menu
Reklama

Dynastie Mughalů / Dynastia Mogulov [1526-1858]

Dynastie Mughalů / Dynastia Mogulov - vládla na území Mughalskej / Mogulskej ríše


1526-1530 Zahíruddín Bábur
1530-1540 Násiruddín Humájún
1540-1555 zvrhnutí z trónu, vládu prevzala Dynastia Suri
1555-1556 Násiruddín Humájún
1556-1605 Džálaluddín Akbar I. Veľký
1605-1627 Núruddín Džahángír
1627-1658 Šihábuddín Šáhdžahán I.
1658-1707 Muhjíuddín Aurangzéb Álamgír I. / Aurangzéb
1707-1712 Šáh Alám I. Bahádur Šáh / Bahádur Šáh I.
1712-1712 Azímuššán
1712-1712 Muizzuddín Džahándár
1713-1719 Farruchsijár
1719-1719 Šamsuddín Rafíuddaradžát
1719-1719 Rafíuddaula Šáhdžahán
1719-1748 Násiruddín Muhammad Šáh
1748-1754 Ahmad Šáh Bahádur / Ahmad Bahádur
1754-1760 Azízuddín Álamgír II.
1760-1760 Šáhdžahán III.
1760-1806 Džaláluddín Šáh Álam II.
1806-1837 Muínuddín Akbar II.
1837-1858 Sirádžuddín Bahádur Šáh II.Zdroj: sk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Dynastie-Mughalu-Dynastia-Mogulov-1526-1858-t76863#282788Verze : 0
MOD
Níže uvedený slovník označuje dynastii Velkých Mughalů, vulgo Velkých Mogulů, za vladaře turkomongolského původu. Zakladatelem této vladařské linie byl Bábur, který odvozoval svůj původ od Čingischána a Timura Chromého.


Zdroj
kolektiv: Malý encyklopedický slovník, str. 729 a 746, Academia, Praha 1972, ISBN nemá


Internet
cs.wikipedia.org
https://www.valka.cz/topic/postview/84743/
https://www.valka.cz/topic/view/22622/Babur
http://tadzmahal.wz.cz/sahdzahan.html
URL : https://www.valka.cz/Dynastie-Mughalu-Dynastia-Mogulov-1526-1858-t76863#282792Verze : 0
MOD