Main Menu
User Menu

Hraničářský pluk 4 [1937-1938]

4th Border Regiment

     
Název:
Name:
Hraničářský pluk 4
Originální název:
Original Name:
Hraničářský pluk 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.08.1937
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 272
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.08.1937-24.09.1938 IV. sbor
Dislokace:
Deployed:
15.08.1937-24.09.1938 Hlučín, Hraničářske kasárny /

Velitel:
Commander:
15.08.1937-24.09.1938 Satorie, Jan (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.08.1937-24.09.1938 I. prapor hraničářského pluku 4
15.08.1937-24.09.1938 II. prapor hraničářského pluku 4
15.08.1937-24.09.1938 Náhradní rota hraničářského pluku 4
15.08.1937-24.09.1938 Pomocná rota hraničářského pluku 4
15.08.1937-24.09.1938 Rota velkých kulometů proti letadlům hraničářského pluku 4
01.03.1938-24.09.1938 IV. prapor hraničářského pluku 4
01.05.1938-24.09.1938 III. prapor hraničářského pluku 4
25.06.1938-24.09.1938 V. prapor hraničářského pluku 4

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Hraničářský pluk 6
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé (1920-1938). Praha, Libri 2006.
Stehlík, Eduard: Pevnostní útvary československé armády 1937-1938. Historie a vojenství 46, 1997, č. 1, s. 20-56.
Vaňourek, Martin: Hraničáři od Hlučína. Mohelnice, Vaňourek 2000.
URL : https://www.valka.cz/Hranicarsky-pluk-4-1937-1938-t74070#414834Verze : 1
MOD