Main Menu
User Menu

Cyklistický prapor 4 [1933-1938]

4th Bicycle Battalion

     
Název:
Name:
Cyklistický prapor 4
Originální název:
Original Name:
Cyklistický prapor 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1933
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 267
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1933-26.09.1936 4. jezdecká brigáda
26.09.1936-15.10.1937 1. jezdecká brigáda
15.10.1937-24.09.1938 1. motorisovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
15.09.1933-28.09.1936 Sabinov, Kasárny Jana Jiskry z Brandýsa /
28.09.1936-24.09.1938 Louny, Budova vojenských úřadů /

Velitel:
Commander:
15.09.1933-00.07.1935 Dubovský, Karel (podplukovník pěchoty)
00.07.1935-00.01.1938 Dubovský, Karel (plukovník pěchoty)
00.01.1938-25.09.1938 Procházka, Vladimír (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1933-24.09.1938 1. rota cyklistického praporu 4
15.09.1933-24.09.1938 2. rota cyklistického praporu 4
15.09.1933-24.09.1938 3. rota cyklistického praporu 4
15.09.1933-24.09.1938 4. rota /kulometná/ cyklistického praporu 4
15.09.1933-24.09.1938 Náhradní rota cyklistického praporu 4
01.10.1935-24.09.1938 Technická rota cyklistického praporu 4
01.10.1936-24.09.1938 Rota doprovodných zbraní cyklistického praporu 4
01.01.1938-24.09.1938 Rota velkých kulometů proti letadlům cyklistického praporu 4

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Cyklistický prapor 4
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Cyklisticky-prapor-4-1933-1938-t74057#463500Verze : 1
MOD