Main Menu
User Menu

Cyklistický prapor 1 [1933-1938]

1st Bicycle Battalion

     
Název:
Name:
Cyklistický prapor 1
Originální název:
Original Name:
Cyklistický prapor 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1933
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 264
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1933-26.09.1936 1. jezdecká brigáda
26.09.1936-15.10.1937 4. jezdecká brigáda
15.10.1937-24.09.1938 4. motorisovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
15.09.1933-25.09.1934 Jaroměř, Městské kasárny /
25.09.1934-14.02.1938 Josefov, kasárny /
14.02.1938-24.09.1938 Slaný, Zatímní kasárny /

Velitel:
Commander:
15.09.1933-00.10.1936 Vondráček, František (plukovník pěchoty)
00.10.1936-30.11.1936 Zimmermann, Emil (podplukovník pěchoty)
30.11.1936-24.09.1938 Konopásek, František (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1933-24.09.1938 1. rota cyklistického praporu 1
15.09.1933-24.09.1938 2. rota cyklistického praporu 1
15.09.1933-24.09.1938 3. rota cyklistického praporu 1
15.09.1933-24.09.1938 4. rota /kulometná/ cyklistického praporu 1
15.09.1933-24.09.1938 Náhradní rota cyklistického praporu 1
01.10.1935-24.09.1938 Technická rota cyklistického praporu 1
01.10.1936-24.09.1938 Rota doprovodných zbraní cyklistického praporu 1
01.01.1938-24.09.1938 Rota velkých kulometů proti letadlům cyklistického praporu 1

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Cyklistický prapor 1
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
Hubený, David: Cyklistický prapor 1 v letech 1933-1939. In: Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století. Slaný, Vlastivědné muzeum ve Slaném 2009, s. 120-145.
URL : https://www.valka.cz/Cyklisticky-prapor-1-1933-1938-t74055#389920Verze : 3
MOD