Main Menu
User Menu

1. pěší brigáda, velitelství [1920-1937]

Headquarters of the 1st Infantry Brigade

     
Název:
Name:
1. pěší brigáda, velitelství
Originální název:
Original Name:
1. pěší brigáda, velitelství
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1920
Předchůdce:
Predecessor:
13. pěší brigáda, velitelství
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1937
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.1920-31.12.1937 1. divise, velitelství
Dislokace:
Deployed:
01.01.1920-31.12.1937 Praha, Kasárny Jiřího z Poděbrad /

Velitel:
Commander:
01.01.1920-16.12.1921 Škvára, Alfréd (plukovník pěchoty)
16.12.1921-DD.11.1922 Škvára, Alfréd (generál V. hodnostní třídy)
DD.11.1922-19.07.1923 Klecanda, Vojtěch (plukovník generálního štábu)
19.07.1923-01.12.1923 Klecanda, Vojtěch (generál V. hodnostní třídy)
01.12.1923-01.01.1925 Kautecký, František (generál V. hodnostní třídy)
01.01.1925-01.10.1925 Urbánek, Karel (plukovník pěchoty)
01.10.1925-26.01.1928 Šidlík, Václav (plukovníkpěcoty)
26.01.1928-DD.06.1928 Krupička, František (plukovník generálního štábu)
DD.06.1928-20.08.1928 Šidlík, Václav (brigádní generál)
20.08.1928-29.09.1928 Krupička, František (plukovník generálního štábu)
29.09.1928-31.12.1933 Šidlík, Václav (brigádní generál)
31.12.1933-31.07.1934 Palacký, Josef (plukovník pěchoty)
31.07.1934-30.11.1937 Palacký, Josef (brigádní generál)
30.11.1937-31.12.1937 Chalupa, Ivan (plukovník pěchoty)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
29.08.1920-31.12.1937 Pěší pluk 28
29.09.1920-31.12.1937 Pěší pluk 5

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Čs. vojenská správa 1918-1939 - Vyšší velitelství, Velitelství 1. pěší brigády, kronika
Fidler, J. - Sluka, V.: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha 2006.
URL CZ: https://www.valka.cz/1-pesi-brigada-velitelstvi-1920-1937-t74048#589977Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Headquarters-of-the-1st-Infantry-Brigade-t74048#589977Version : 0
MOD