Main Menu
User Menu

Velitelství zemského dělostřelectva v Brně [1925-1938]

Land Artillery Command in Brno

     
Název:
Name:
Velitelství zemského dělostřelectva v Brně
Originální název:
Original Name:
Velitelství zemského dělostřelectva v Brně
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1925
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství zemského dělostřelectva pro Moravu a Slezsko
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 103
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1925-25.09.1938 Zemské vojenské velitelství v Brně
Dislokace:
Deployed:
15.09.1925-25.09.1938 Brno, Budova zemského velitelství

Velitel:
Commander:
15.09.1925-16.12.1927 Wach, Alois (generál V. hodnostní třídy)
16.12.1927-04.05.1928 Wach, Alois (brigádní generál)
04.05.1928-30.11.1932 Wach, Alois (divisní generál)
30.11.1932-01.10.1937 Všetička, Bohuslav (brigádní generál)
01.10.1937-25.09.1938 Novák, Zdeněk (brigádní generál)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
-
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.09.1925-01.10.1933 2. těžká dělostřelecká brigáda
15.09.1925-15.10.1935 6. polní dělostřelecká brigáda
15.09.1925-15.10.1935 7. polní dělostřelecká brigáda
15.09.1925-15.10.1935 8. polní dělostřelecká brigáda
15.09.1925-01.05.1936 Dělostřelecký pluk 152
01.10.1933-01.10.1935 Dělostřelecký pluk 302
15.10.1935-25.09.1938 Velitelství dělostřelectva III. sboru
15.10.1935-25.09.1938 Velitelství dělostřelectva IV. sboru
01.04.1936-01.10.1937 Dělostřelecký oddíl 401
01.10.1937-24.09.1938 Dělostřelecký pluk 401

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Zemské vojenské velitelství v Brně
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé (1920-1938). Praha, Libri 2006.
URL CZ: https://www.valka.cz/Velitelstvi-zemskeho-delostrelectva-v-Brne-1925-1938-t73916#347538Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Land-Artillery-Command-in-Brno-t73916#347538Version : 0
MOD