Main Menu
User Menu

Pěší pluk 37 [1920-1938]

37th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 37
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 37
Datum vzniku:
Raised/Formed:
12.09.1920
Předchůdce:
Predecessor:
1. střelecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
12.09.1920-31.10.1920 21. pěší brigáda
31.10.1920-31.12.1937 22. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 17. divise
Dislokace:
Deployed:
12.09.1920-24.09.1938 Levoča, kasárny /

Velitel:
Commander:
12.09.1920-DD.01.1923 Brada, Josef (Plukovník)
DD.01.1923-DD.03.1928 Křížek, Bedřich (Plukovník)
DD.03.1928-DD.06.1928 Picek, Karel (Plukovník)
DD.06.1928-DD.10.1928 Tausch, Josef (Podplukovník)
DD.10.1928-DD.02.1929 Toman, Jan (Podplukovník)
DD.02.1929-DD.05.1929 Tausch, Josef (Podplukovník)
DD.05.1929-DD.06.1929 Toman, Jan (Podplukovník)
DD.06.1929-DD.12.1932 Palacký, Josef (Plukovník)
DD.12.1932-DD.06.1933 Hackenberg, Albert (Plukovník)
DD.06.1933-DD.12.1933 Palacký, Josef (Plukovník)
DD.12.1933-DD.10.1935 Hackenberg, Albert (Plukovník)
DD.10.1935-DD.01.1937 Štěpánský, Hynek (Plukovník)
DD.01.1937-DD.09.1937 Pánek, Josef (Plukovník)
DD.09.1937-DD.11.1937 Štěpánský, Hynek (Plukovník)
DD.11.1937-24.09.1938 Pánek, Josef (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL CZ: https://www.valka.cz/Pesi-pluk-37-1920-1938-t72676#563712Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/37th-Infantry-Regiment-t72676#563712Version : 0
MOD
Pěší pluk 37 [1920-1938]


Velitelství pěšího pluku vzniklo 12. září 1920 v rámci unifikace branné moci přejmenováním z 1. střeleckého pluku [1919-1920] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919.
Nacházelo se v Levoči, podléhalo velitelství 21. pěší brigády [1920], od října 1920 velitelství 22. pěší brigády [1920-1937] a od ledna 1938 velitelství 17. divise [1920-1938].
URL CZ: https://www.valka.cz/Pesi-pluk-37-1920-1938-t72676#257546Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/37th-Infantry-Regiment-t72676#257546Version : 0
MOD
Veliteli pluku byli:
plukovník pěchoty Josef Brada (září 1920 – leden 1923),
plukovník pěchoty Bedřich Křížek (leden 1923 – březen 1928),
plukovník pěchoty Karel Picek (březen 1928 – červen 1928),
podplukovník pěchoty Josef Tausch (červen 1928 – říjen 1928),
podplukovník pěchoty Jan Toman (říjen 1928 – únor 1929),
podplukovník pěchoty Josef Tausch (únor 1929 – květen 1929),
podplukovník pěchoty Jan Toman (květen 1929 – červen 1929),
plukovník pěchoty Josef Palacký (červen 1929 – prosinec 1932),
plukovník pěchoty Albert Hackenberg (prosinec 1932 – červenec 1933),
plukovník pěchoty Josef Palacký (červenec 1933 – prosinec 1933),
plukovník pěchoty Albert Hackenberg (prosinec 1933 – říjen 1935),
plukovník generálního štábu Hynek Štěpánský (říjen 1935 – leden 1937),
plukovník pěchoty Josef Pánek (leden 1937 – září 1937),
plukovník generálního štábu Hynek Štěpánský (září 1937 – listopad 1937),
plukovník pěchoty Josef Pánek (prosinec 1937 – září 1938).
URL CZ: https://www.valka.cz/Pesi-pluk-37-1920-1938-t72676#257548Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/37th-Infantry-Regiment-t72676#257548Version : 0
MOD