Main Menu
User Menu

Pěší pluk 41 [1920-1938]

41st Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 41
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 41
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
24. střelecký pluk / 5. střelecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-15.10.1935 18. pěší brigáda
15.10.1935-31.12.1937 20. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 16. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-24.09.1938 Žilina, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1920-DD.01.1921 Schlesinger, Alfréd (Podplukovník)
DD.01.1921-DD.03.1926 Geryk, Emil (Podplukovník)
DD.03.1926-DD.08.1926 Kožich, Petr (Podplukovník)
DD.08.1926-DD.04.1930 Geryk, Emil (Podplukovník)
DD.04.1930-DD.10.1930 Frendl, Karel (Plukovník)
DD.10.1930-DD.10.1931 Geryk, Emil (Plukovník)
DD.10.1931-DD.07.1932 Konečný, Jaroslav (Podplukovník)
DD.07.1932-DD.12.1933 Geryk, Emil (Plukovník)
DD.12.1933-DD.09.1934 Čížek, Jaroslav (Plukovník)
DD.09.1934-24.09.1938 Ambrož, Emanuel (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.10.1920-DD.09.1938 Pěší prapor II/41
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pěší prapor I/41

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.05.1936-24.09.1938 Pěší pluk Dr. Edvarda Beneše
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL CZ: https://www.valka.cz/Pesi-pluk-41-1920-1938-t72475#565072Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/41st-Infantry-Regiment-t72475#565072Version : 0
MOD
Pěší pluk 41 [1920-1938]


Velitelství pěšího pluku vzniklo 1. října 1920 v rámci unifikace branné moci sloučením velitelství 24. střeleckého pluku [1919-1920] a velitelství 5. střeleckého pluku [1918-1920] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 5.700-org.1919.
Nacházelo se v Žilině, podléhalo velitelství 18. pěší brigády [1920-1935], od května 1935 velitelství 20. pěší brigády [1935-1937] a od ledna 1938 velitelství 16. divise [1938].


Pluk nesl od května 1936 do září 1938 čestný název "pěší pluk Dr. Edvarda Beneše".
URL CZ: https://www.valka.cz/Pesi-pluk-41-1920-1938-t72475#256457Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/41st-Infantry-Regiment-t72475#256457Version : 0
MOD
Součástí pěšího pluku bylo:


velitelství pěšího pluku,


Hospodářská správa pěšího pluku 41
Technická správa pěšího pluku 41


Pěší prapor I/41 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Pěší prapor II/41 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Pěší prapor III/41 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),
Náhradní prapor pěšího pluku 41 [1920-1938] (říjen 1920 - září 1938),


Pomocná rota pěšího pluku 41
Těchnická rota pěšího pluku 41
URL CZ: https://www.valka.cz/Pesi-pluk-41-1920-1938-t72475#256465Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/41st-Infantry-Regiment-t72475#256465Version : 0
MOD
Veliteli pluku byli:
podplukovník pěchoty Alfréd Schlesinger (říjen 1920 – leden 1921),
podplukovník pěchoty Emil Gerik (leden 1921 – březen 1926),
podplukovník pěchoty Petr Kožich (březen 1926 – srpen 1926),
podplukovník pěchoty Emil Gerik (srpen 1926 – duben 1930),
plukovník pěchoty Karel Frendl (duben 1930 – říjen 1930),
plukovník pěchoty Emil Gerik (říjen 1930 – říjen 1931),
podplukovník pěchoty Jaroslav Konečný (říjen 1931 – červenec 1932),
plukovník pěchoty Emil Gerik (červenec 1932 – prosinec 1933),
plukovník generálního štábu Jaroslav Čížek (prosinec 1933 – září 1934),
plukovník pěchoty Emanuel Ambrož (září 1934 - září 1938).
URL CZ: https://www.valka.cz/Pesi-pluk-41-1920-1938-t72475#256485Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/41st-Infantry-Regiment-t72475#256485Version : 0
MOD