Main Menu
User Menu

Pěší pluk 40 [1920-1938]

40th Infantry Regiment

     
Název:
Name:
Pěší pluk 40
Originální název:
Original Name:
Pěší pluk 40
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
Čs. střelecký pluk 31
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 239
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
09.10.1920-31.12.1937 16. pěší brigáda
31.12.1937-24.09.1938 8. divise
Dislokace:
Deployed:
09.10.1920-DD.01.1921 Opava, Nové kasárny /
10.01.1921-DD.05.1927 Hranice, Kasárny Jana Čapka /
DD.05.1927-24.09.1938 Valašské Meziříčí, Kasárny pro pěchotu /

Velitel:
Commander:
09.10.1920-DD.10.1921 Pobořil, František (podplukovník pěchoty)
DD.10.1921-DD.11.1921 Tangl, Viktor (podplukovník pěchoty)
DD.11.1921-DD.12.1921 Friesse, Bohdan (podplukovník pěchoty)
DD.12.1921-DD.01.1923 Friesse, Bohdan (plukovník pěchoty)
DD.01.1923-DD.02.1928 Novotný, Edmund (plukovník pěchoty)
DD.02.1928-DD.05.1928 Körner, Felix (podplukovník pěchoty
DD.05.1928-DD.12.1933 Körner, Felix (plukovník pěchoty)
DD.12.1933-DD.12.1934 Kajdoš, Vladimír (plukovník generálního štábu)
DD.12.1934-DD.10.1935 Minsinger, Alfréd (plukovník pěchoty)
DD.10.1935-24.09.1938 Matoušek, Josef (plukovník pěchoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha - Orgány čs. vojenské správy v míru - Velitelství vojskových těles, fond Velitelství pěšího pluku 40, 1920-1938
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006, s. 500-501.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-40-1920-1938-t72474#256453Verze : 1
MOD