Main Menu
User Menu

Partizánska brigáda Kriváň

Partizánska brigáda Kriváň


Vznik:
6.-8. 9. 1944 - zhromaždením vojakov z rozpustenenej východoslovenskej armády a po dohode s veliteľstvom Partizánskej brigády Sergej.Nadriadený stupeň:
Zloženie:
1. oddiel Jánošík –nadporučík Pavol Lovasík
2. oddiel Sloboda – nadporučík Ondrej Šinák (pôvodný názov oddielu Svoboda)
3. oddiel Hurban – poručík Ondrej Krempažský
4. oddiel Štefánik – poručík Jozef Pápol
5. oddiel Žula – kapitán Jozef Tabiš.


Veliteľ: podplukovník Jozef Vogl


Operovala v priestore Vyšná Jablonka - Nižná Jablonka - ZubnéPichnéPčoliné. Spolupracovala s Partizánskou brigádou Sergej. Neskôr sa stmelili v pohorí Vihorlat. Neskôr svoje boje koordinovali aj s Červenou armádou. 15. 11. 1944 brigáda prešla k Červenej armáde.


Zdroje :
VHÚ Praha, VHÚ Bratislava - Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, Avis Praha - máj 2005
mozaika.sme.sk
URL CZ: https://www.valka.cz/Partizanska-brigada-Krivan-t72297#255380Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Partizanska-brigada-Krivan-t72297#255380Version : 0