Main Menu
User Menu

Franz, Karel

     
Příjmení:
Surname:
Franz
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Franz
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál zdravotnictva
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Doc. MUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.03.1864 Rosice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
09.12.1933 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Franz-Karel-t60799#218964Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Franz
Jméno:
Given Name:
Karel
Jméno v originále:
Original Name:
Karel Franz
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1874-DD.07.1882 Státní gymnasium, Brno
DD.10.1882-DD.06.1888 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta, Praha
DD.09.1893-DD.02.1894 Maďarská královská universita, bakteriologický ústav lékařské fakulty, Budapest
DD.10.1894-DD.10.1895 Státní klinika nemocí vnitřních, Wien
Vojenské vzdělání:
Military Education:
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.09.1888 lékař rakousko-uherské branné moci
01.09.1891 plukovník lékař rakousko-uherské branné moci
01.11.1901 štábní lékař rakousko-uherské branné moci
01.11.1907 vrchní štábní lékař 2. třídy rakousko-uherské branné moci
01.11.1911 vrchní štábní lékař 1. třídy rakousko-uherské branné moci
01.11.1916 generál lékař rakousko-uherské branné moci
05.01.1919 generál lékař
01.11.1919 generál zdravotnictva V. hodnostní třídy
16.12.1927 generál zdravotnictva
01.03.1929 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.09.1888-DD.06.1889 mladší lékař Posádkové nemocnice č. 22, Sibiu
DD.06.1889-DD.10.1890 mladší lékař Husarského pluku č. 13, Budapest
DD.10.1890-DD.09.1893 šéflékař korouhve Husarského pluku č. 13, Kecskemét
DD.09.1893-DD.02.1894 vyslán ke studiu na civilní školu
DD.02.1894-DD.10.1894 šéflékař Husarského pluku č. 13, Budapest
DD.10.1894-DD.10.1895 vyslán ke studiu na civilní školu
DD.10.1895-DD.11.1897 šéflékař Doplňovacího okresního velitelství č. 35, Plzeň
DD.11.1897-DD.11.1912 přednosta interního oddělení Posádkové nemocnice č. 1, Wien
DD.11.1912-DD.04.1916 velitel Posádkové nemocnice č. 11, Praha
DD.04.1916-DD.06.1918 přednosta skupiny zdravotnického oddělení Říšského ministerstva války, Wien
DD.06.1918-DD.01.1919 mimo službu
DD.01.1919-DD.10.1919 přednosta zdravotnické služby Zemského vojenského velitelství v Čechách, Praha
DD.10.1919-DD.12.1919 přednosta zdravotnické služby Zemského vojenského velitelství pro Čechy, Praha
DD.12.1919-DD.04.1922 předseda protituberkulosní komise Ministerstva národní obrany, Praha
DD.04.1922-DD.02.1929 předseda Vojenského zdravotního poradního sboru, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1906

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1912

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-

DD.MM.1916

Řád Františka Josefa důstojník
Order of Franz Joseph Officer
Franz Joseph Orden Offizierskreuz
-

DD.MM.1917

Zlatý záslužný kříž s korunou
Golden Cross of Merit with Crown
Goldenes Verdienstkreuz mit der Krone
-

DD.MM.1926

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Franz-Karel-t60799#382216Verze : 0
MOD