Main Menu
User Menu

Hošek, Rudolf

     
Příjmení:
Surname:
Hošek
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Hošek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.04.1887 Dobrochov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
20.11.1952 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL CZ: https://www.valka.cz/Hosek-Rudolf-t60702#218658Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Hosek-Rudolf-t60702#218658Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hošek
Jméno:
Given Name:
Rudolf
Jméno v originále:
Original Name:
Rudolf Hošek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1900-DD.07.1908 Městské gymnasium, Prostějov
DD.10.1909-DD.06.1910 Obchodní akademie, Prostějov
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1908-DD.05.1909 Škola jednoročních dobrovolníků, Linz
DD.09.1917-DD.11.1917 Důstojnický kurs, Borispol
DD.10.1928-DD.06.1929 Kurs pro velitele vojskových těles, Praha
DD.01.1935-DD.07.1935 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1909 kadet rakousko-uherské branné moci
01.08.1914 praporčík rakousko-uherské branné moci
01.11.1915 poručík rakousko-uherské branné moci
13.09.1917 poručík ruské armády
07.02.1917 poručík legií
20.09.1918 kapitán legií
04.10.1919 major legií
10.08.1920 major pěchoty
22.12.1922 podplukovník pěchoty
30.12.1929 plukovník pěchoty
22.01.1938 brigádní generál
01.04.1939 výslužba
03.10.1945 divisní generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.11.1926-DD.03.1927 Velitel : Pěší pluk 17
DD.10.1927-DD.10.1927 Velitel : Pěší pluk 24
DD.12.1928-DD.09.1932 Velitel : Pěší pluk 36
DD.09.1932-DD.09.1936 Velitel : Pěší pluk 24
30.09.1936-31.12.1937 Velitel : 19. pěší brigáda
27.09.1938-15.12.1938 Velitel : 10. divise
01.06.1945-DD.11.1947 Velitel : Velitelství pěchoty hlavního štábu

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1908-DD.11.1908 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 14, Linz
DD.11.1908-DD.05.1909 vojenské studium, Linz
DD.05.1909-DD.09.1909 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 14, Linz
DD.08.1914-DD.12.1914 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 57, balkánské válčiště
DD.12.1914-DD.01.1915 nemocniční ošetřování
DD.01.1915-DD.08.1915 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 57, balkánské a italské válčiště
DD.08.1915-DD.09.1915 nemocniční ošetřování
DD.09.1915-DD.05.1916 instruktor náhradního praporu Pěšího pluku č. 57, Ungvár
DD.05.1916-DD.06.1916 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 57, východoevropské válčiště
12.06.1916-12.06.1916 zajetí na východoevropském válčišti
DD.06.1916-DD.09.1917 ruské zajatecké tábory
DD.09.1917-DD.11.1917 vojenské studium, Borispol
DD.11.1917-DD.01.1918 velitel pěší čety 6. československého střeleckého pluku, Pirjatin
DD.01.1918-DD.08.1918 velitel pěší roty 1. československého náhradního pluku, Žitomir, přesun a sibiřské válčiště
DD.08.1918-DD.09.1918 velitel pěší roty 9. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.09.1918-DD.01.1919 velitel průzkumného oddílu 9. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.01.1919-DD.10.1920 velitel praporu 9. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště, přesun a Most
DD.10.1920-DD.03.1922 velitel praporu Pěšího pluku 9, Most
DD.03.1922-DD.11.1926 velitel praporu Pěšího pluku 24, Znojmo
DD.11.1926-DD.03.1927 zatímní velitel Pěšího pluku 17, Trenčín
DD.03.1927-DD.10.1927 velitel praporu Pěšího pluku 24, Znojmo
DD.10.1927-DD.10.1928 velitel Pěšího pluku 24, Znojmo
DD.10.1928-DD.06.1929 vojenské studium, Praha
DD.06.1929-DD.12.1929 velitel Pěšího pluku 24, Znojmo
DD.12.1929-DD.09.1932 velitel Pěšího pluku 36, Užhorod
DD.09.1932-DD.01.1935 velitel Pěšího pluku 24, Znojmo
DD.01.1935-DD.07.1935 vojenské studium, Praha
DD.07.1935-DD.09.1936 velitel Pěšího pluku 24, Znojmo
DD.09.1936-DD.12.1937 velitel Pěší brigády 19, Lučenec
DD.01.1938-DD.09.1938 zástupce velitele Divise 10, Banská Bystrica
DD.09.1938-DD.12.1938 velitel Divise 10, branná pohotovost státu
DD.12.1938-DD.03.1939 zástupce velitele Divise 10, Banská Bystrica
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž
Croix de Guerre
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1923

Válečný záslužný kříž
War Merit Cross
Croce al Merito di Guerra
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL CZ: https://www.valka.cz/Hosek-Rudolf-t60702#384573Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Hosek-Rudolf-t60702#384573Version : 0
MOD