Main Menu
User Menu

Benda, Alois

     
Příjmení:
Surname:
Benda
Jméno:
Given Name:
Alois
Jméno v originále:
Original Name:
Alois Benda
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.09.1890 Chodovlice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
31.10.1957 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Benda-Alois-t60155#375709Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Benda
Jméno:
Given Name:
Alois
Jméno v originále:
Original Name:
Alois Benda
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1907-DD.06.1910 Učitelský ústav, Litoměřice
DD.09.1910-DD.07.1911 Soukromá obchodní škola, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.12.1911-DD.05.1912 Škola jednoročních dobrovolníků, Terezín
DD.11.1916-DD.08.1917 Důstojnický kurs, Borispol
DD.09.1920-DD.09.1922 Válečná škola, Praha
DD.11.1930-DD.05.1931 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1912 kadet rakousko-uherské branné moci
27.06.1917 praporčík ruské armády
01.10.1917 poručík ruské armády
07.02.1918 poručík legií
19.12.1918 kapitán legií
01.05.1919 major legií
23.06.1920 major pěchoty
30.08.1922 major generálního štábu
22.12.1922 podplukovník generálního štábu
04.05.1928 plukovník generálního štábu
05.03.1936 brigádní generál
01.08.1939 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
00.11.1923-00.10.1926 Náčelník štábu : 3. divise
00.10.1927-29.11.1927 Velitel : Pěší pluk 28
00.01.1928-DD.03.1928 Velitel : Pěší pluk 28
DD.03.1928-DD.05.1928 Velitel : Pěší pluk 26
DD.05.1928-DD.09.1928 Velitel : Pěší pluk 26
DD.09.1928-DD.12.1930 Velitel : Pěší pluk 18
15.12.1932-DD.06.1933 Velitel : 3. pěší brigáda
DD.08.1931-DD.01.1934 Velitel : Pěší pluk 18
DD.01.1934-05.03.1936 Velitel : 23. pěší brigáda
DD.10.1937-31.12.1937 Velitel : 9. pěší brigáda
05.03.1936-31.12.1937 Velitel : 23. pěší brigáda
27.09.1938-22.10.1938 Velitel : 5. divise

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1911-DD.12.1911 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku 92, Terezín
DD.12.1911-DD.05.1912 vojenské studium, Terezín
DD.05.1912-DD.09.1912 velitel pěší čety Pěšího pluku 92, Terezín
DD.08.1914-DD.01.1916 dobrovolník České družiny, Kijev a východoevropské válčiště
DD.12.1915-DD.11.1916 tlumočník velitelství XVI. armádního sboru, východoevropské válčiště
DD.11.1916-DD.06.1917 vojenské studium, Borispol
DD.06.1917-DD.08.1917 velitel pěší čety 1. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.08.1917-DD.10.1917 velitel kulometné čety 1. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště
DD.10.1917-DD.02.1919 velitel kulometného oddílu 1. československého střeleckého pluku, východoevropské válčiště, přesun a sibiřské válčiště
DD.02.1919-DD.02.1920 velitel kulometného praporu 1. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště a přesun
DD.02.1920-DD.05.1920 repatriační dovolená
DD.05.1920-DD.09.1920 zástupce velitele 1. československého střeleckého pluku, Praha
DD.09.1920-DD.09.1922 vojenské studium, Praha
DD.09.1922-DD.01.1923 důstojník Zemského vojenského velitelství pro Čechy, Praha
DD.01.1923-DD.11.1923 přednosta oddělení štábu Zemského vojenského velitelství pro Čechy, Praha
DD.11.1923-DD.11.1926 náčelník štábu Divise 3, Litoměřice
DD.11.1926-DD.12.1927 zástupce velitele Pěšího pluku 28, Praha
DD.12.1927-DD.02.1928 profesor Velitelské školy, Praha
DD.02.1928-DD.03.1928 velitel Pěšího pluku 28, Praha
DD.03.1928-DD.09.1928 velitel Pěšího pluku 26, Banská Bystrica
DD.09.1928-DD.11.1930 velitel Pěšího pluku 18, Plzeň
DD.11.1930-DD.05.1931 vojenské studium, Praha
DD.05.1931-DD.01.1934 velitel Pěšího pluku 18, Plzeň
DD.01.1934-DD.09.1937 velitel Pěší brigády 23, Mukačevo
DD.09.1937-DD.12.1937 velitel Pěší brigády 9, České Budějovice
DD.12.1937-DD.09.1938 zástupce velitele Divise 5
DD.09.1938-DD.10.1938 velitel Divise 5, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.05.1939 zástupce velitele Divise 5, České Budějovice
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1915

Kříž Sv. Jiří 4. stupeň
St. George Cross 4th Class
Георгиевский крест 4-й степени
-

DD.MM.1919

Řád Sokola - s meči
Order of Falcon with Swords
-

DD.MM.1920

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Benda-Alois-t60155#216930Verze : 0